NOTIS PRIVASI

Siapa yang Bertanggungjawab terhadap Data Peribadi Anda

Dalam Notis Privasi ini, “AstraZeneca”, 'Kami”, 'Kami” dan 'Kami” merujuk kepada syarikat kumpulanAstraZeneca.

Kami menentukan tujuan dan cara di mana data peribadi anda dikumpulkan, digunakan dan/atau didedahkan dan diuruskan selaras dengan piawaian privasi global dalamanAstraZeneca

AstraZeneca mengambil privasi dan keselamatan data peribadi anda dengan serius. Notis Privasi ini menggariskan kategori data peribadi Yang Kami mungkin kumpulkan tentang anda dan cara Kami boleh menggunakannya.

Kami mungkin mengubah Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan di mana Kami dikehendaki berbuat demikian.

Apakah Maklumat Yang Kami Kumpulkan dan Bagaimana Kami MenggunakanNya?

Jika anda mendaftar untuk menggunakan laman web ini, atau melengkapkan borang dalam talian, atau menghantar e-mel kepada Kami (contohnya untuk mendapatkan kemas kini e-mel atau meminta Kami menghantar maklumat lanjut dan/atau menghantar jemputan kepada anda untuk menyertai mesyuarat saintifik, acara promosi, peluang kerjasama dan kaji selidik), maka Kami boleh mengumpul dan menggunakan data peribadi tentang anda seperti:

  • Nama
  • Alamat e-mel
  • Negara tempat tinggal
  • Alamat
  • Nombor telefon
  • Pekerjaan (contohnya, jika anda seorang Profesional Penjagaan Kesihatan yang mencari maklumat mengenai produk kami)
  • Maklumat teknikal mengenai peranti anda, seperti alamat IP anda, jenis peranti, pengecam peranti dan pengiklanan, jenis dan versi pelayar, dan maklumat log pelayan standard yang lain
  • Data peribadi lain yang anda pilih untuk diberikan kepada Kami

Maklumat tersebut akan diberikan oleh anda dan boleh ditambah oleh Kami daripada broker maklumat atau data yang tersedia secara umum jika sesuai. Ia digunakan oleh Kami demi kepentingan sah kami untuk mentadbir laman web, mendaftarkan anda untuk sebarang perkhidmatan yang anda telah mendaftar dan membalas sebarang pertanyaan atau permintaan untuk maklumat yang anda mungkin ada.

Kadang-kadang, Kami mungkin mendapatkan data peribadi sensitif tentang anda, contohnya, jika anda secara sukarela memberikan maklumat mengenai kesihatan fizikal atau mental anda, sebagai sebahagian daripada permintaan untuk maklumat. Dalam kes ini, Kami menggunakan maklumat tersebut hanya untuk menjawab pertanyaan anda dan jika berkenaan untuk memberikan panduan tambahan kepada anda (cth. untuk memaklumkan anda tentang hak anda untuk menyerahkan laporan kejadian buruk). Dengan memberikan Kami data peribadi sensitif anda, anda bersetuju dengan Kami memproses data ini untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini atau sebarang notis pengumpulan yang diberikan kepada anda.

Sekiranya anda menggunakan laman web ini, atau melengkapkan borang dalam talian, atau menghantar e-mel kepada Kami untuk melaporkan kejadian buruk yang anda alami semasa mengambil produk AstraZeneca, sila semak notis pelaporan acara buruk untuk negara anda yang berkaitan, yang boleh didapati melalui https://aereporting.astrazeneca.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara Kami memproses data peribadi anda berhubung dengan kejadian buruk.

Kuki dan Isyarat Do-Tidak-Track

Kami juga mungkin mengumpul maklumat tentang cara anda menggunakan laman web menggunakan kuki (dan teknologi serupa yang lain), sebagai sebahagian daripada meningkatkan kandungan dan fungsi laman web. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan kuki sila lihat notis kuki pada halaman web. AstraZeneca tidak merespons Sinyal Do-Tidak-Track.

Maklumat Agregat

Kami menggunakan maklumat agregat, yang tidak mengenal pasti individu, untuk memantau corak trafik pelanggan ke laman web dan halaman tertentu, serta penggunaan laman web, untuk membantu kami memperbaiki reka bentuk dan susun atur kandungan.

Siapakah yang Akan Mempunyai Akses Kepada Data Peribadi Anda?

Data peribadi anda boleh dipindahkan ke syarikat kumpulanAstraZeneca yang lain. Kami juga mungkin berkongsi kategori data peribadi anda yang disenaraikan di atas dengan pembekal perkhidmatan tertentu atau pihak ketiga seperti: pembekal IT untuk tujuan pembangunan sistem dan sokongan teknikal; juruaudit dan perunding untuk mengesahkan pematuhan kami terhadap keperluan luaran dan dalaman; badan berkanun, undang-undang agensi-agensi penguatkuasaan dan litigan, mengikut keperluan atau tuntutan pelaporan undang-undang; dan pengganti atau rakan perniagaan kepada AstraZeneca atau kepada syarikat kumpulan AstraZeneca sekiranya ia menjual, menyelam atau menubuhkan usahasama usahasama untuk semua atau sebahagian daripada perniagaannya.

Bagaimana Kami Menyimpan Data Anda

AstraZeneca akan menyimpan data peribadi anda selama beberapa tahun mengikut undang-undang tempatan dan Dasar Pengekalan Dokumen syarikat. Untuk maklumat lanjut mengenai dasar Pengekalan Dokumen dalaman AstraZeneca, anda boleh pergi ke www.astrazenecapersonaldataretention.com

Pemindahan Antarabangsa

Entiti AstraZeneca dan pihak ketiga mungkin berpangkalan di mana sahaja di dunia, yang boleh merangkumi negara-negara yang mungkin tidak menawarkan perlindungan undang-undang yang sama untuk data peribadi seperti negara tempat tinggal anda. Tanpa mengira negara mana data peribadi anda dipindahkan, Kami hanya akan berkongsi data peribadi anda di bawah asas 'perlu tahu' yang ketat dan di bawah sekatan kontrak yang sesuai (seperti Peraturan Korporat Mengikat AstraZeneca dan   Fasal Kontrak Standard EU).Anda boleh meminta salinan Peraturan Korporat Mengikat AstraZeneca dan/atau Fasal Kontrak Standard EU AstraZeneca dengan menghubungi AstraZeneca di privacy@astrazeneca.com.

Peraturan Korporat Mengikat

Kami telah memastikan pematuhan terhadap beberapa kewajipan undang-undang Kami berhubung dengan data peribadi dengan mewujudkan satu set 'Peraturan Korporat Mengikat' (BCR). BCR menetapkan komitmen privasi data AstraZeneca berkenaan dengan data peribadi yang dipindahkan di peringkat antarabangsa.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai komitmen ini di sini. BCRs dan apa-apa hak yang timbul di bawah mereka tidak terpakai kepada data peribadi yang berasal dari Amerika Syarikat.

Bagaimana Kami Melindungi Maklumat Anda

Kami mempunyai dasar privasi dan keselamatan yang sesuai yang bertujuan untuk memastikan, sejauh yang munasabah, keselamatan dan integriti semua maklumat Kami, termasuk data peribadi anda.

Maklumat lanjut tentang bagaimana AstraZeneca mematuhi kewajipan privasi datanya boleh didapati dalam piawaian privasi global dalaman kami.

Apakah Hak Anda

Anda boleh menghubungi AstraZeneca di www.astrazenecapersonaldataretention.com pada bila-bila masa untuk meminta maklumat mengenai cara Kami memproses data peribadi anda, akses kepada data peribadi yang Kami pegang tentang anda, untuk membetulkan sebarang kesilapan atau meminta penghapusan yang sama atau menarik balik persetujuan anda kepada jenis tertentu pemprosesan data peribadi anda. Jika permintaan tersebut menempatkan AstraZeneca atau afiliasinya melanggar kewajibannya berdasarkan undang-undang, peraturan atau kode praktik yang berlaku, maka AstraZeneca mungkin tidak dapat mematuhi permintaan Anda, tetapi Anda mungkin masih dapat meminta agar Kami memblokir (mis. hak untuk membantah) penggunaan maklumat peribadi anda untuk pemprosesan selanjutnya. Tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, anda juga mungkin mempunyai hak untuk mudah alih data kepada pengawal data lain dalam keadaan tertentu yang akan melibatkan perkongsian data anda dengan pengawal dalam format elektronik. Tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, anda boleh menggunakan hak-hak ini secara percuma.

AstraZeneca telah menugaskan pegawai perlindungan data yang bertanggungjawab untuk mengawasi pematuhan AstraZeneca terhadap undang-undang perlindungan data EU dan UK, yang boleh anda hubungi di privacy@astrazeneca.com atau melalui pos di Pegawai Perlindungan Data Global, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai pemprosesan data peribadi anda. Jika pemprosesan Data peribadi anda AstraZeneca dilindungi oleh undang-undang EU atau UK, anda juga boleh membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang sepadan di negara tempat tinggal anda. Anda boleh mencari nama pihak berkuasa penyeliaan EU yang berkaitan dan butiran hubungan di bawah https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en dan maklumat hubungan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data UK di bawah https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Memilih Untuk Tidak Selanjutnya Komunikasi Daripada Kami

Jika anda telah memilih untuk menerima maklumat mengenai produk atau perkhidmatan kami, atau syarikat AstraZeneca lain dan ingin memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut, maka anda boleh berbuat demikian dengan menghantar e-mel kepada privacyrequests@astrazeneca.com. Anda harus menyatakan dengan jelas pada semua komunikasi: nama anda, nama pengguna (jika ada), butiran pendaftaran (jika ada) dan nama laman web ini.

Tarikh kemaskini Disember 2020

© AstraZeneca

jalan keluar cf

azcovid-cf-text

Anda kini meninggalkan azcovid-19.com

Anda telah memilih pautan yang akan membawa anda ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungannya.

AstraZeneca menyediakan pautan ini sebagai perkhidmatan kepada pelawat laman web. AstraZeneca tidak bertanggungjawab terhadap dasar privasi mana-mana laman web pihak ketiga. Kami menggalakkan anda untuk membaca dasar privasi setiap laman web yang anda lawati.

Klik 'batal' untuk kembali ke tapak Vaksin AstraZeneca atau 'teruskan' untuk meneruskan.

az-cancle-cta
Batal
az-submit-cta
Teruskan