ข้อใดบรรยายถึงตัวท่านได้ดีที่สุด / Which best describes you?

ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า

หน้าถัดไปมีวัตถุประสงค์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

โปรดยืนยันว่าท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทย

Welcome to the Medical Information site for the COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

The following pages are intended for Vaccine Recipients in <the country>.

Kindly confirm that you have already had, or plan to receive, the AstraZeneca vaccine in <the country>.

Welcome to AstraZeneca COVID-19 Vaccine Medical Information website. If you are in medical emergency conditions, such as short of breath, palpitation, swollen mouth, swollen face, severe rash or itching, redness, high fever, chilling, feeling black-out, blurred vision, or severe nausea vomiting, please go to the nearest hospital/clinic or call to national medical emergency hotline 1669. 

ยินดีต้อนรับสู่บริการข้อมูลทางการแพทย์โควิด-19 วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า หากท่านกำลังมีอาการผิดปกติหลังรับวัคซีนที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เช่นหายใจไม่สะดวก ใจสั่น แน่นหน้าอก ปากบวม หน้าบวม หน้าแดง ตัวแดง ผื่นขึ้นหรือคันทั่วร่างกาย มีไข้สูงหนาวสั่น หน้ามืด ตาพร่า คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ขอให้ท่านเข้ารับบริการหรือติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทร 1669 เพื่อติดต่อสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ