ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “AstraZeneca”, “เรา”, “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง บริษัทในกลุ่มแอสทราเซเนกา

เรากำหนดวัตถุประสงค์และลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย และจัดการให้สอดคล้องกับ มาตรฐานความเป็นส่วนตัวภายในโลกของ AstraZeneca

AstraZeneca ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจังประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แสดงถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณและวิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าว

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรและเราจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

หากคุณลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์นี้หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือส่งอีเมลถึงเรา (เช่น เพื่อรับข่าวสารทางอีเมล หรือขอให้เราส่งข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือส่งคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย โอกาสความร่วมมือและการสำรวจ) เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น:

  • ชื่อ
  • ที่อยู่อีเมล
  • ประเทศที่พำนัก
  • ที่อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • อาชีพ (ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา)
  • ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์และโฆษณา ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ และข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่นๆ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะมอบให้กับเรา

ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดหาโดยคุณและอาจได้รับการเสริมโดยเราจากข้อมูลสาธารณะหรือโบรกเกอร์ข้อมูลตามความเหมาะสมเราใช้เพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดการเว็บไซต์ ลงทะเบียนคุณสำหรับบริการใด ๆ ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้และตอบกลับข้อสงสัยหรือคำขอข้อมูลที่คุณอาจมี

ในบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร้องขอข้อมูลในกรณีนี้ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบกลับคำถามของคุณเท่านั้น และหากมีข้อบังคับในการให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่คุณ (เช่น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิในการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์)โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณแก่เรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประกาศการเก็บรวบรวมใดๆ ที่มอบให้แก่คุณ

ในกรณีที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือส่งอีเมลถึงเราเพื่อรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่คุณเคยประสบในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ AstraZeneca โปรดตรวจสอบประกาศการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สำหรับประเทศที่เกี่ยวข้องของคุณผ่านทาง https://aereporting.astrazeneca.comเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

คุกกี้และสัญญาณไม่ติดตาม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์โดยใช้คุกกี้ (และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้โปรดดูประกาศคุกกี้บนหน้าเว็บ.AstraZeneca ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ Do-Not Track

ข้อมูลรวม

เราใช้ข้อมูลรวม ซึ่งไม่ได้ระบุตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเข้าชมของลูกค้าไปยังเว็บไซต์และหน้าใดหน้าหนึ่ง รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงการออกแบบและการจัดวางเนื้อหา

ใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้?

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปยัง บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มAstraZenecaเราอาจแบ่งปันหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ข้างต้นกับผู้ให้บริการบางรายหรือบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการไอทีเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบและการสนับสนุนด้านเทคนิค ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายนอกและภายใน หน่วยงานตามกฎหมาย กฎหมายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดี ตามข้อกำหนดหรือการเรียกร้องทางกฎหมาย และเป็นผู้สืบทอดหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจให้กับ AstraZeneca หรือบริษัทในกลุ่ม AstraZeneca ในกรณีที่บริษัทขาย แบ่งทุน หรือจัดตั้งความร่วมมือ/ร่วมทุนสำหรับธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน

AstraZeneca ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม.เราอนุญาตให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเราแต่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในที่นี้และตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเราเท่านั้น

เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

AstraZeneca จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลาหลายปีตามกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายการเก็บรักษาเอกสารของบริษัทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาเอกสารภายในของ AstraZeneca คุณสามารถไปที่ www.astrazenecapersonaldataretention.com

บริการรับ-ส่งระหว่างประเทศ

หน่วยงาน AstraZeneca และบุคคลที่สามอาจตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ในโลกซึ่งอาจรวมถึงประเทศที่อาจไม่ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายเดียวกันสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับประเทศที่คุณพํานัก ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถ่ายโอนไปยังประเทศใดเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้พื้นฐาน 'จําเป็นต้องรู้' ที่เข้มงวดและภายใต้ข้อ จํากัด ตามสัญญาที่เหมาะสม (เช่นกฎองค์กรที่มีผลผูกพันของ AstraZeneca   และข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป) คุณสามารถขอสําเนากฎองค์กรที่มีผลผูกพันของ AstraZeneca และ / หรือข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปของ AstraZeneca โดยติดต่อ AstraZeneca privacy@astrazeneca.com.

กฎระเบียบที่มีผลผูกพัน

เรามั่นใจในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายบางอย่างของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยการสร้างชุดของ 'กฎองค์กรที่มีผลผูกพัน' (BCRs) BCRs ได้กําหนดข้อผูกมัดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ AstraZeneca ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนในระดับสากล

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันเหล่านี้ ได้ที่นี่BCRs และสิทธิใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้พวกเขาจะไม่นำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของคุณ

เรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลของเราทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ AstraZeneca ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสามารถพบได้ใน มาตรฐานความเป็นส่วนตัวภายในโลกของเรา

สิทธิของคุณคืออะไร

คุณสามารถติดต่อ AstraZeneca ได้ที่ www.astrazenecapersonaldataretention.com เมื่อใดก็ได้เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ หรือขอให้ลบข้อมูลเดียวกันหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคำขอดังกล่าว AstraZeneca หรือบริษัทในเครือละเมิดข้อผูกพันภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่บังคับใช้ AstraZeneca อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณได้ แต่คุณอาจยังสามารถร้องขอให้เราปิดกั้น (กล่าวคือ สิทธิที่จะคัดค้าน) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการประมวลผลต่อไปภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นภายใต้สถานการณ์บางประการ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ควบคุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์คุณสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ฟรีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

AstraZeneca ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของ AstraZeneca ของ EU ซึ่งคุณสามารถติดต่อได้ที่ privacy@astrazeneca.com ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของ AstraZeneca อยู่ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป คุณสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่คุณสามารถค้นหาชื่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดการติดต่อภายใต้ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

การเลือกไม่รับการสื่อสารเพิ่มเติมจากเรา

หากคุณเลือกที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือบริษัทอื่น ๆ ของ AstraZeneca และต้องการเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถทำได้โดยการส่งอีเมลไปที่ privacyrequests@astrazeneca.comคุณควรระบุอย่างชัดเจนในการสื่อสารทั้งหมด: ชื่อ ชื่อผู้ใช้ (ถ้ามี) รายละเอียดการลงทะเบียน (ถ้ามี) และชื่อของเว็บไซต์นี้

อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 2019

© แอสตราเซเนกา

exit ramp cf

azcovid-cf-text

คุณกำลังออกจากเวปไซต์ http://azcovid-19.com
คุณได้เลือกลิงก์ที่จะนำคุณไปยังเวปไซต์ที่ดูแลโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเวปไซต์นั้น แต่เพียงผู้เดียว
AstraZeneca ให้ลิงค์นี้เพื่อเป็นบริการสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

AstraZeneca ไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบุคคลที่สามใด ๆ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม
คลิก "ยกเลิก" เพื่อกลับไปที่ไซต์ของ AstraZeneca หรือคลิก "ดำเนินการต่อ" เพื่อดำเนินการต่อ

az-cancle-cta
ยกเลิก
az-submit-cta
ดำเนินการต่อ