Thông báo Pháp lý và Điều khoản Sử dụng

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trên đó) cho bạn biết các điều khoản mà bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi, cho dù là khách hay người dùng đã đăng ký ("Điều khoản sử dụng"). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chỉ ra rằng bạn chấp nhận các Điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin về chúng tôi

Trang web này được điều hành bởi AstraZeneca UK Limited ("chúng tôi", "của chúng tôi" và "chúng tôi"). Chúng tôi là một công ty TNHH tư nhân được đăng ký tại Anh và xứ Wales theo số công ty 03674842 và có văn phòng đăng ký của chúng tôi tại 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Địa chỉ giao dịch chính của chúng tôi được liệt kê ở đây. Số VAT của chúng tôi là GB582323642.

Truy cập trang web này

Truy cập vào trang web của chúng tôi được phép tạm thời, và chúng tôi có quyền rút hoặc sửa đổi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi mà không cần thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào trang web của chúng tôi không có sẵn bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể hạn chế truy cập vào một số phần trên trang web của chúng tôi, hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi, đối với những người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

Nếu bạn chọn hoặc bạn được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được chia sẻ nó với bất kỳ người nào khác. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù bạn chọn hoặc được chúng tôi phân bổ, bất cứ lúc nào, nếu theo ý kiến của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi biết về bất kỳ việc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép mã nhận dạng người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn.

Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các Điều khoản sử dụng này và họ tuân thủ chúng.

Cấm sử dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi:

 • theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào hiện hành của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;
 • theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hiệu quả trái pháp luật hoặc gian lận nào;
 • để truyền tải, hoặc mua hàng gửi, bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư rác);
 • để thực hiện các nỗ lực trái phép để truy cập bất kỳ hệ thống hoặc mạng của bên thứ ba nào của chúng tôi;

Dịch vụ tương tác

Chúng tôi có thể thỉnh thoảng cung cấp các dịch vụ tương tác trên trang web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn các phòng chat hoặc bảng thông báo. Khi chúng tôi cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho bạn về loại dịch vụ được cung cấp, nếu dịch vụ được kiểm duyệt và hình thức kiểm duyệt nào được sử dụng (bao gồm cả việc đó là con người hay kỹ thuật).

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra đối với người dùng (và đặc biệt đối với trẻ em) từ bên thứ ba khi họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi, và chúng tôi sẽ quyết định trong từng trường hợp có thích hợp để sử dụng kiểm duyệt dịch vụ có liên quan (bao gồm loại kiểm duyệt để sử dụng) trong ánh sáng của những rủi ro đó. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, giám sát hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi, và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của người dùng trái với các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi, cho dù dịch vụ được kiểm duyệt hay không.

Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của chúng tôi bởi trẻ vị thành niên phải tuân theo sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ cho phép con của họ sử dụng một dịch vụ tương tác rằng điều quan trọng là họ giao tiếp với con của họ về sự an toàn của họ trực tuyến, vì sự kiểm duyệt không phải là điều tuyệt đối. Trẻ vị thành niên đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào nên được nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn đối với họ.

Khi chúng tôi kiểm duyệt một dịch vụ tương tác, chúng tôi thường sẽ cung cấp cho bạn một phương tiện để liên hệ với người kiểm duyệt, nếu có một mối quan tâm hoặc khó khăn phát sinh.

Tiêu chuẩn nội dung

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các tài liệu mà bạn đóng góp cho trang web của chúng tôi (đóng góp) và cho bất kỳ dịch vụ tương tác nào liên quan đến nó. Bạn phải tuân thủ tinh thần của các tiêu chuẩn sau đây cũng như bức thư. Các tiêu chuẩn áp dụng cho từng phần của bất kỳ đóng góp cũng như cho toàn bộ của nó.

Đóng góp phải chính xác (nơi họ nêu sự thật) và được tổ chức thực sự (nơi họ nêu ý kiến). Đóng góp phải tuân thủ luật hiện hành ở Vương quốc Anh và ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng được đăng.

Đóng góp không được:

 • chứa bất kỳ tài liệu nào gây phỉ báng cho bất kỳ người nào;
 • chứa bất kỳ tài liệu nào tục tĩu, xúc phạm, thù hận hoặc viêm;
 • quảng bá tài liệu rõ ràng tình dục;
 • thúc đẩy bạo lực;
 • thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
 • vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc thương hiệu của bất kỳ người nào khác;
 • có khả năng lừa dối bất kỳ người nào;
 • được thực hiện vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào nợ cho bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tự tin;
 • thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;
 • đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết;
 • có khả năng quấy rối, khó chịu, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác;
 • được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào, hoặc để đại diện sai danh tính hoặc liên kết của bạn với bất kỳ người nào;
 • tạo ấn tượng rằng chúng phát ra từ chúng ta, nếu đây không phải là trường hợp; Và
 • ủng hộ, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào như (chỉ bằng cách ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính

Đình chỉ và chấm dứt

Chúng tôi sẽ xác định, theo quyết định của chúng tôi, liệu có vi phạm các Điều khoản Sử dụng này thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi hay không. Khi vi phạm các Điều khoản Sử dụng này xảy ra, chúng tôi có thể thực hiện hành động như chúng tôi cho là thích hợp bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây:

 • rút ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sử dụng trang web của bạn;
 • xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ bài đăng hoặc tài liệu nào do bạn tải lên trang web của chúng tôi;
 • đưa ra cảnh báo cho bạn;
 • tố tụng pháp lý chống lại bạn để hoàn trả tất cả các chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do vi phạm;
 • hành động pháp lý hơn nữa chống lại bạn;
 • tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật như chúng tôi cảm thấy hợp lý là cần thiết.

Chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện để phản ứng với vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

Nghĩa vụ thành viên

Trường hợp bạn đã tham gia trang web này với tư cách là thành viên, bạn cam kết thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào chống lại bạn cho bất kỳ việc sử dụng trang web này và, theo yêu cầu của chúng tôi, để ngay lập tức chấm dứt hành động bị khiếu nại. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến chi tiết đăng ký của bạn. Bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng chi tiết đăng ký của bạn được cập nhật.

Bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên của trang web này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi thông báo hợp lý qua e-mail đến infomaster@astrazeneca.com. Bạn nên nêu rõ tên, tên người dùng (nếu có) và chi tiết đăng ký (nếu có) và tên của trang web này trên tất cả các thông tin liên lạc.

Giấy phép nguồn cấp dữ liệu RSS

Với điều kiện bạn tuân thủ, mọi lúc, các Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép có thể thu hồi (bất cứ lúc nào), không độc quyền, cá nhân, phi thương mại, trên toàn thế giới, không thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền để sử dụng và hiển thị trên trang web của bạn và/hoặc kết hợp vào nguồn cấp dữ liệu RSS do bạn tạo ra bất kỳ nội dung do chúng tôi cung cấp ( bao gồm nhưng không giới hạn ở tiêu đề, liên kết hoạt động, định danh nguồn, liên kết đánh dấu trang xã hội và các thông tin, nội dung hoặc tài liệu khác mà bạn chọn nhận từ việc sử dụng AstraZeneca RSS Feed) do bạn đăng ký bất kỳ AstraZeneca RSS Feed (“Nội dung AstraZeneca”).

Giấy phép Nguồn cấp dữ liệu RSS này không được chuyển giao, chuyển nhượng, chuyển nhượng và/hoặc cấp phép lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong Giấy phép Nguồn cấp dữ liệu RSS này đều được chúng tôi bảo lưu hoàn toàn, Các Chi nhánh của chúng tôi (như được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi) và người cấp phép của chúng tôi (tùy từng trường hợp).

Không có gì trong Giấy phép Nguồn cấp dữ liệu RSS này cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào của chúng tôi trên trang web của bạn hoặc ở nơi khác.

Sử dụng Nguồn cấp dữ liệu AstraZeneca RSS

Nếu bạn có ý định sử dụng bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS Astrazeneca nào trên trang web của bạn và/hoặc như một phần của nguồn cấp dữ liệu RSS khác, bạn phải đảm bảo rằng một liên kết rõ ràng và chức năng được cung cấp cho trang web có chứa nguồn cấp dữ liệu RSS Astrazeneca và khách truy cập vào trang web của bạn hoặc thuê bao của bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS có liên quan kết AstraZeneca RSS Feed được thực hiện nhận thức rằng AstraZeneca RSS Feed là tùy thuộc vào Giấy phép RSS Feeds này. Trong mọi trường hợp, bạn nên đảm bảo rằng các ghi nhận thích hợp được đưa ra cho nội dung chứa trong Nguồn cấp dữ liệu Astrazeneca RSS bằng cách nêu rõ rằng 'Nội dung này là từ trang web của Astrazeneca UK Limited tại www.astrazeneca.com và đảm bảo rằng tất cả các thông báo bản quyền được giữ lại ở dạng ban đầu.

Bằng cách sử dụng (các) Nguồn cấp dữ liệu AstraZeneca RSS và/hoặc Nội dung AstraZeneca, bạn đảm bảo, tuyên bố và cam kết rằng bất kỳ trang web nào mà bạn hiển thị (hoặc nguyên nhân được hiển thị) bất kỳ Nguồn cấp dữ liệu AstraZeneca RSS nào hoặc bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào mà bạn tạo ra (hoặc nguyên nhân được tạo ra) kết hợp bất kỳ Nguồn cấp dữ liệu AstraZeneca RSS nào (hoặc một phần của chúng) không mang tên của chúng tôi, hình ảnh và/hoặc danh tiếng bị coi là không trung thực và đặc biệt, không và sẽ không chứa bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc một người hợp lý sẽ coi là vi phạm Tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi (xem ở trên)

Bạn không được đề xuất, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, rằng chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt bất cứ điều gì xuất hiện trên bất kỳ trang web nào và / hoặc tạo thành một phần của bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS nào kết hợp Nguồn cấp dữ liệu AstraZeneca RSS, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ nội dung, nội dung của bên thứ ba, bất kỳ sản phẩm nào hoặc bất kỳ pháp nhân / tổ chức hoặc cá nhân nào. Bạn không được tính phí (cho dù trực tiếp hay gián tiếp) bất kỳ người dùng nào trên trang web hoặc người đăng ký bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào mà bạn chịu trách nhiệm truy cập tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Bất kỳ Nguồn cấp dữ liệu AstraZeneca RSS nào và / hoặc bất kỳ Nội dung AstraZeneca nào. Bạn không được phép bán lại và/hoặc thương mại hóa tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Bất kỳ Nguồn cấp dữ liệu AstraZeneca RSS nào và/hoặc bất kỳ Nội dung AstraZeneca nào.

Giấy phép Podcast

Với điều kiện bạn tuân thủ, mọi lúc, các Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép có thể thu hồi (bất cứ lúc nào), không độc quyền, cá nhân, phi thương mại, trên toàn thế giới, không thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền để tải xuống từ trang web này và sử dụng Astrazeneca Podcast. Giấy phép Podcast này không được chuyển giao, mới, giao và/hoặc cấp phép phụ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong Giấy phép Podcast này đều được bảo lưu đầy đủ bởi chúng tôi, Đại lý của chúng tôi (như được định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng và người cấp phép của chúng tôi (tùy theo trường hợp có thể). Không có gì trong Giấy phép Podcast này cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng bất kỳ thương hiệu nào của chúng tôi.

Sử dụng AstraZeneca Podcast

AstraZeneca Podcast chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn không được sao chép, sao chép, tái xuất bản, đăng tải, phát sóng, truyền tải, cung cấp cho công chúng, bán hoặc tái sử dụng hoặc thương mại hóa AstraZeneca Podcast dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn không được chỉnh sửa, thay đổi, thích ứng hoặc thêm vào Podcast AstraZeneca theo bất kỳ cách nào, cũng không được kết hợp Podcast AstraZeneca với bất kỳ tài liệu nào khác. Bạn không được tải xuống hoặc sử dụng tệp này với mục đích quảng bá, quảng cáo, xác nhận hoặc ngụ ý bất kỳ kết nối nào giữa bạn (hoặc bất kỳ bên thứ ba nào) và chúng tôi, đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi, hoặc bất kỳ người đóng góp nào cho Podcast AstraZeneca. Bạn không được sử dụng AstraZeneca Podcast theo bất kỳ cách nào có thể làm cho tên của chúng tôi hoặc tên của bất kỳ Đại Lý nào bị mất uy tín hoặc gây ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào cho chúng tôi hoặc bất kỳ Đại Lý nào.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi và giữ cho chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi được bồi thường đầy đủ và hiệu quả đối với tất cả các tổn thất, chi phí (bao gồm cả phí pháp lý và chuyên nghiệp), thiệt hại, số tiền thanh toán để giải quyết và các trách nhiệm khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của bạn Giấy phép nguồn cấp dữ liệu RSS và/hoặc Giấy phép Podcast.

Khước từ

Mặc dù chúng tôi đã chăm sóc hợp lý trong việc biên soạn trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bất cứ nơi nào họ được dựa trên, kết quả là trực tiếp hoặc bằng cách khác, thông tin chứa trong hoặc truy cập thông qua trang web này cho dù thông tin đó được cung cấp bởi chúng tôi hoặc bởi bên thứ ba. Không có gì trên trang web này nên được hiểu là đưa ra lời khuyên hoặc đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào và trang web này không nên dựa vào làm cơ sở cho bất kỳ quyết định hoặc hành động nào. Do những tiến bộ y tế và phát triển liên tục, thông tin trên trang web này có thể không phải lúc nào cũng được cập nhật hoàn toàn và, vì lý do này, thông tin đó được cung cấp " trên IS " và "CÓ SẴN " cơ sở.

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO, TUYÊN BỐ HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT NÀO HOẶC RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA TRANG WEB NÀY (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TÍNH KỊP THỜI, TIỀN TỆ, TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO CỦA NỘI DUNG ĐÓ HOẶC KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB SẼ ĐƯỢC LỖI MIỄN PHÍ HOẶC ĐÁNG TIN CẬY).

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng thông tin thu được hoặc tải xuống từ hoặc thông qua trang web này là tùy thuộc vào quyết định và rủi ro của bạn. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý trong trường hợp đó những điều trên sẽ không áp dụng trong các khu vực pháp lý đó. Bất kỳ thông tin y tế nào trên trang web này không nhằm thay thế cho tư vấn y tế thông báo và chúng tôi không thể trả lời bất kỳ email không được yêu cầu liên quan đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe cá nhân. Thông tin về các sản phẩm được đề cập trên trang web này có thể khác nhau tùy theo quốc gia. Bệnh nhân và chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên kiểm tra với các nguồn lực y tế địa phương và cơ quan quản lý để biết thông tin phù hợp với quốc gia của họ. BẠN PHẢI THAM KHẢO Ý KIẾN MỘT CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÓ TRÌNH ĐỘ PHÙ HỢP VỀ BẤT KỲ VẤN ĐỀ HOẶC VẤN ĐỀ CỤ THỂ NÀO ĐƯỢC BAO PHỦ BỞI BẤT KỲ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO.

Không có gì trên trang web này được coi là tạo thành lời mời đầu tư hoặc giao dịch cổ phiếu, ADR hoặc các chứng khoán khác trong AstraZeneca PLC. Kết quả và sự phát triển thực tế có thể khác nhau về mặt vật chất so với bất kỳ dự báo, ý kiến hoặc kỳ vọng nào được thể hiện trên trang web này và hiệu suất trong quá khứ của giá chứng khoán không được dựa vào như một hướng dẫn cho hiệu suất trong tương lai của họ.

Trách nhiệm của chúng tôi

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong Nhóm của chúng tôi (như được định nghĩa dưới đây) và các bên thứ ba có liên quan đến chúng tôi theo đây loại trừ rõ ràng:

 • Tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được ngụ ý bởi đạo luật, luật chung hoặc luật công bằng; Và
 • Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh bởi bất kỳ người dùng nào liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết với nó và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với (i) mất thu nhập hoặc doanh thu, (ii) mất doanh nghiệp , (iii) mất lợi nhuận hoặc hợp đồng, (iv) mất khoản tiết kiệm dự kiến, (v) mất dữ liệu, (vi) mất thiện chí, (vii) lãng phí quản lý hoặc thời gian văn phòng; và (viii) đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên phát sinh và liệu gây ra bởi sai phạm (bao gồm sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với sự trình bày sai lệch hoặc trình bày sai lệch gian lận đối với một vấn đề cơ bản, cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể loại trừ hoặc hạn chế theo luật hiện hành.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng chứa trong trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các khuyết tật sẽ được sửa chữa, hoặc rằng trang web này hoặc máy chủ làm cho nó có sẵn không có virus hoặc lỗi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này và trong tài liệu được xuất bản trên đó bao gồm nhưng không giới hạn, trong tất cả các tài liệu, tệp, văn bản, hình ảnh, Nguồn cấp dữ liệu RSS, tệp âm thanh, Podcast, tệp video, hướng dẫn flash, đồ họa, thiết bị và mã có trong đó và trong "giao diện" chung của trang web này, thuộc sở hữu của AstraZeneca UK Limited, các Chi nhánh của nó (như được định nghĩa bên dưới) hoặc các đối tác bên ngoài của chúng tôi. Những tác phẩm này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên toàn thế giới. Tất cả các quyền như vậy được bảo lưu.

Bạn được phép tạo một bản sao duy nhất và in các trích xuất hoặc tài liệu từ trang web này (ngoại trừ bất kỳ nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba nào đã được xác định là như vậy) cho mục đích sử dụng phi thương mại của bạn với điều kiện bản sao hoặc bản in đó giữ lại tất cả các thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác và bất kỳ tuyên bố miễn trừ nào có chứa bên trong chúng. Tất cả các tên AstraZeneca, logo và thương hiệu có thể không được sử dụng hoặc sao chép mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp nào được xác định) là tác giả của tài liệu trên trang web của chúng tôi phải luôn được thừa nhận.

Ngoài như đã đề cập cụ thể ở trên, việc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả khung hình, tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên trang web này và hoặc nội dung của nó, kết hợp vào các trang web khác, hệ thống truy xuất điện tử hoặc ấn phẩm đều bị cấm. Bạn không được sử dụng bất kỳ sơ đồ, hình minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào riêng biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào. Không có liên kết đến trang web này có thể được bao gồm trong bất kỳ trang web nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn có bất kỳ quyền sử dụng nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba có sẵn trên trang web này và bạn phải được sự cho phép của chủ sở hữu bên thứ ba trước khi sử dụng hoặc tải về nội dung đó. Nội dung được bảo vệ bản quyền có thể không được thay đổi cũng không được bất kỳ thông báo ghi công tác giả hoặc thông báo bản quyền nào xuất hiện trên nội dung đó được thay đổi mà không có sự đồng ý thích hợp trước tiên.

Ngoại trừ sự cho phép giới hạn nêu trên, không có gì trên trang web này nên được hiểu là cấp bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào khác.

Tất cả các tên sản phẩm được đề cập trên trang web này là thương hiệu của AstraZeneca UK Limited hoặc các chi nhánh của nó, ngoại trừ các nhãn hiệu được chỉ định là thuộc sở hữu của các công ty khác và tất cả các quyền được bảo lưu.

Quyền sử dụng thông tin do người sử dụng cung cấp

Trong trường hợp bạn gửi bất kỳ tài liệu nào để đưa vào trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân, bí quyết, nhận xét, ý tưởng, câu hỏi, kỹ thuật, tóm tắt hoặc tương tự), bạn đồng ý (i) rằng tài liệu đó sẽ không được coi là bí mật (ii) rằng tài liệu đó sẽ không được coi là độc quyền và (iii) cấp cho chúng tôi giấy phép không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, không độc quyền để sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, hiển thị công khai và dịch tất cả hoặc bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, xóa hoặc xóa, mà không cần thông báo, bất kỳ tài liệu nào bạn gửi để đưa vào trang web này. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào do bạn đăng hoặc tải lên trang web của chúng tôi đều vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi xử lý bất kỳ thông tin nào về bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Virus, hack và các hành vi phạm tội khác

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu virus, trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu khác có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ mà trang web của chúng tôi được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ được phân phối.

Bằng cách vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Đạo luật lạm dụng máy tính năm 1990. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan này bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân phối, virus hoặc các tài liệu có hại về công nghệ khác có thể lây nhiễm đến thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào đăng trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào liên kết với nó. Theo thực tiễn điện toán tốt, bạn nên kiểm tra virus tất cả các tài liệu và/hoặc nội dung được truy cập và/hoặc tải xuống từ trang web này bằng cách sử dụng phần mềm kiểm tra virus có sẵn trên thương mại, cập nhật.

Liên kết đến trang web này

Bạn không được liên kết đến trang chủ của chúng tôi trước khi có được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Sau sự đồng ý như vậy, bất kỳ liên kết như vậy phải được trình bày theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó. Bạn không được thiết lập một liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, chấp thuận hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi mà không tồn tại. Bạn không được thiết lập một liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi được đề cập ở trên. Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo trước. Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ mọi khía cạnh với Thông báo pháp lý này.

Trang web và nội dung của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba (ví dụ: bài viết, thư viện hình ảnh, nguồn cấp dữ liệu hoặc tóm tắt) và cũng có thể bao gồm các liên kết siêu văn bản đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp nội dung và liên kết của bên thứ ba như một phép lịch sự cho người dùng của chúng tôi. Liên kết chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ trang web hoặc nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba nào được đề cập, truy cập hoặc có sẵn trên trang web này và do đó, chúng tôi không xác nhận, tài trợ, đề xuất hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các trang web hoặc nội dung của bên thứ ba đó hoặc về tính khả dụng của các trang web đó. Cụ thể, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ cáo buộc nào rằng bất kỳ nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba nào (cho dù được công bố trên trang web này, hoặc bất kỳ trang web nào khác) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào có trên trang web hoặc nội dung của bên thứ ba đó.

Thay đổi đối với trang web này

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ phần nào của trang web này hoặc thông báo pháp lý này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bất kỳ thay đổi nào đối với thông báo pháp lý này sẽ có hiệu lực từ lần tiếp theo bạn truy cập trang web này. Bạn được kỳ vọng sẽ kiểm tra Thông báo pháp lý này theo thời gian để thông báo về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi đã thực hiện, vì chúng có ràng buộc đối với bạn. Mặc dù có những điều trên, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ giữ cho trang web này được cập nhật. Nếu có nhu cầu, chúng tôi có thể đình chỉ quyền truy cập vào trang web này, hoặc đóng nó vô thời hạn.

Quy tắc IFPMA về thực tiễn tiếp thị dược phẩm

Bất kỳ nội dung quảng cáo nào của trang web này đã được chuẩn bị liên quan đến Quy tắc thực hành tiếp thị dược phẩm IFPMA. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bất kỳ mối quan tâm nào bạn có thể có về nội dung sẽ được đưa lên trước với chúng tôi. Sau đó, nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn có thể gửi khiếu nại đến IFPMA, Geneva, Thụy Sĩ. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến nội dung quảng cáo dành riêng cho một quốc gia có thể được gửi đến Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm ở quốc gia liên quan.

Quyền tài phán và Luật áp dụng

Tòa án Anh sẽ có quyền tài phán độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập trang web của chúng tôi mặc dù chúng tôi giữ quyền đưa ra tố tụng chống lại bạn vì vi phạm các điều kiện này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia có liên quan nào khác. Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật Anh.

Cách liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email infomaster@astrazeneca.com tại AstraZeneca.

Các tài liệu tham khảo về "AstraZeneca" và "Group" là các tài liệu tham khảo về AstraZeneca UK Limited và các chi nhánh của nó. Trong các Điều khoản sử dụng "Chi nhánh" này có nghĩa là bất kỳ công ty hoặc tổ chức kinh doanh nào khác kiểm soát, kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với AstraZeneca UK Limited theo thời gian và, theo mục đích của định nghĩa này, "kiểm soát" có nghĩa là sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp (i) năm mươi phần trăm (50%) chứng khoán có quyền biểu quyết hoặc lợi ích biểu quyết của công ty hoặc tổ chức khác; hoặc (ii) năm mươi phần trăm (50%) hoặc nhiều hơn lợi ích trong lợi nhuận hoặc thu nhập trong trường hợp của một thực thể kinh doanh không phải là một công ty; hoặc (iii) trong trường hợp hợp danh, bất kỳ lợi ích tương đương nào khác đối với đối tác chung.