Quy định về Quyền riêng tư

Ai chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn

Trong Thông báo Bảo mật này, “Astrazeneca”, ''Chúng tôi”, ''Chúng tôi” và ''Chúng tôi” đề cập đến các công ty tập đoàn Astrazeneca.

Chúng tôi xác định mục đích và cách thức thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ và quản lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với các tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu nội bộ của AstraZeneca

AstraZeneca coi sự riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất nghiêm túc. Thông báo về quyền riêng tư này nêu rõ các loại dữ liệu cá nhân Chúng tôi có thể thu thập về bạn và cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó.

Chúng tôi có thể thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy.

Chúng tôi thu thập thông tin gì và chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào?

Nếu bạn đăng ký sử dụng trang web này, hoặc hoàn thành một mẫu trực tuyến, hoặc gửi cho chúng tôi một email (ví dụ: để có được thông tin cập nhật qua email hoặc yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn thêm thông tin và/hoặc gửi cho bạn lời mời tham gia vào các cuộc họp khoa học, các sự kiện quảng cáo, cơ hội hợp tác và khảo sát), sau đó chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn như:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Quốc gia cư trú
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Nghề nghiệp (ví dụ: nếu bạn là chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang tìm kiếm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi)
  • Thông tin kỹ thuật về thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại thiết bị, mã nhận dạng thiết bị và quảng cáo, loại trình duyệt và phiên bản và thông tin nhật ký máy chủ tiêu chuẩn khác
  • Dữ liệu cá nhân khác mà bạn chọn cung cấp cho Chúng tôi

Thông tin đó sẽ được cung cấp bởi bạn và có thể được Chúng tôi bổ sung từ các nhà môi giới thông tin hoặc dữ liệu có sẵn công khai khi thích hợp. Nó được chúng tôi sử dụng vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi để quản trị trang web, đăng ký cho bạn bất kỳ dịch vụ nào bạn đã đăng ký và trả lời bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu thông tin nào bạn có thể có.

Thỉnh thoảng, Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm về bạn, ví dụ, nếu bạn tự nguyện cung cấp thông tin về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của bạn, như là một phần của yêu cầu thông tin. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đó để trả lời yêu cầu của bạn và nếu có thể để cung cấp cho bạn hướng dẫn bổ sung (ví dụ: để thông báo cho bạn quyền gửi báo cáo sự kiện bất lợi của bạn). Bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn, bạn đồng ý với chúng tôi xử lý dữ liệu này cho các mục đích được nêu trong Thông báo Quyền riêng tư này hoặc bất kỳ thông báo thu thập nào được cung cấp cho bạn.

Trong trường hợp bạn sử dụng trang web này hoặc hoàn thành biểu mẫu trực tuyến hoặc gửi email cho chúng tôi để báo cáo sự kiện bất lợi mà bạn đã trải qua trong khi dùng sản phẩm AstraZeneca, vui lòng xem lại thông báo báo cáo sự kiện bất lợi cho quốc gia có liên quan của bạn, có sẵn qua https://aereporting.astrazeneca.com để biết thêm thông tin về cách Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các sự kiện bất lợi.

Cookies và tín hiệu Do-Không-Theo dõi

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web bằng cookie (và các công nghệ tương tự khác), như là một phần của việc cải thiện nội dung và chức năng của trang web. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie, vui lòng xem thông báo cookie trên trang web. AstraZeneca không đáp ứng tín hiệu Do-Không-Theo dõi.

Thông tin tổng hợp

Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp, không xác định cá nhân, để theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập của khách hàng đến trang web và các trang cụ thể, cũng như việc sử dụng trang web, để giúp chúng tôi cải thiện thiết kế và bố cục nội dung.

Ai sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn?

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho các công ty khác của tập đoàn AstraZeneca. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ các loại dữ liệu cá nhân của bạn được liệt kê ở trên với một số nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba như: nhà cung cấp CNTT cho mục đích phát triển hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật; kiểm toán viên và tư vấn để xác minh sự tuân thủ của chúng tôi với các yêu cầu bên ngoài và bên trong; cơ quan luật định, pháp luật cơ quan thực thi và đương sự, theo yêu cầu báo cáo pháp lý hoặc yêu cầu bồi thường; và người kế nhiệm hoặc đối tác kinh doanh cho AstraZeneca hoặc cho một công ty tập đoàn AstraZeneca trong trường hợp nó bán, tách hoặc thiết lập hợp tác/liên doanh cho tất cả hoặc một phần kinh doanh của mình.

AstraZeneca không bán dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba. Chúng tôi cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin thông qua trang web của chúng tôi nhưng chỉ cho các mục đích được mô tả ở đây và như được mô tả trong Thông báo Cookie của chúng tôi.

Làm thế nào để chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn

AstraZeneca sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một số năm phù hợp với luật pháp địa phương và Chính sách Lưu giữ Tài liệu của công ty. Để biết thêm thông tin về chính sách Lưu giữ tài liệu nội bộ của Astrazeneca, bạn có thể truy cập www.astrazenecapersonaldataretention.com

Chuyển khoản quốc tế

Các thực thể AstraZeneca và các bên thứ ba có thể có trụ sở ở bất cứ đâu trên thế giới, có thể bao gồm các quốc gia có thể không cung cấp các biện pháp bảo vệ pháp lý tương tự cho dữ liệu cá nhân như quốc gia cư trú của bạn. Bất kể dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến quốc gia nào, Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn dưới cơ sở 'cần biết' nghiêm ngặt và theo các hạn chế hợp đồng thích hợp (chẳng hạn như Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp của AstraZeneca và Điều   khoản hợp đồng tiêu chuẩn EU). Bạn có thể yêu cầu một bản sao của Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp của AstraZeneca và / hoặc Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn EU của AstraZeneca bằng cách liên hệ với AstraZeneca theo privacy@astrazeneca.com.

Quy tắc liên kết doanh nghiệp

Chúng tôi đã đảm bảo tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân bằng cách tạo ra một bộ 'Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp' (BCRs). Các BCRs đưa ra các cam kết về quyền riêng tư dữ liệu của AstraZeneca đối với dữ liệu cá nhân được chuyển giao quốc tế.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các cam kết này tại đây. BCRs và bất kỳ quyền nào phát sinh theo chúng không áp dụng cho dữ liệu cá nhân có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi có các chính sách bảo mật và quyền riêng tư phù hợp nhằm đảm bảo, càng nhiều càng tốt, tính bảo mật và tính toàn vẹn của tất cả thông tin của chúng tôi, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách AstraZeneca tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật dữ liệu của mình trong các tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu nội bộ của chúng tôi.

Quyền của Bạn là gì

Bạn có thể liên hệ với Astrazeneca tại www.astrazenecapersonaldataretention.com bất cứ lúc nào để yêu cầu thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, truy cập vào dữ liệu cá nhân Chúng tôi giữ về bạn, để sửa chữa bất kỳ sai lầm hoặc yêu cầu xóa hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với một số loại xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu yêu cầu như vậy đặt AstraZeneca hoặc các chi nhánh của nó vi phạm nghĩa vụ của mình theo luật, quy định hoặc quy tắc thực hành hiện hành, thì AstraZeneca có thể không tuân thủ yêu cầu của bạn, nhưng bạn vẫn có thể yêu cầu chúng tôi chặn (tức là quyền phản đối) việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý thêm. Theo luật hiện hành, bạn cũng có thể có quyền di chuyển dữ liệu cho một người kiểm soát dữ liệu khác trong một số trường hợp nhất định sẽ liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu của bạn với người kiểm soát ở định dạng điện tử. Theo luật hiện hành, bạn có thể thực hiện các quyền này miễn phí.

AstraZeneca đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu của AstraZeneca, mà bạn có thể liên hệ tại privacy@astrazeneca.com trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn của AstraZeneca được quy định bởi luật pháp Eu, bạn cũng có thể khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu tương ứng tại quốc gia cư trú của bạn. Bạn có thể tìm thấy tên cơ quan giám sát có liên quan và chi tiết liên lạc http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Từ chối liên lạc thêm từ chúng tôi

Nếu bạn đã chọn nhận thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của Chúng tôi hoặc của các công ty AstraZeneca khác và muốn từ chối nhận thông tin đó, thì bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi email đến privacyrequests@astrazeneca.com. Bạn nên nêu rõ trên tất cả các thông tin liên lạc: tên, tên người dùng (nếu có), chi tiết đăng ký (nếu có) và tên của trang web này.

Cập nhật lần cuối tháng 12 năm 2019

© Astrazeneca

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Bạn đang rời khỏi trang web http://azcovid-19.com .

Đường link bạn đã lựa chọn sẽ đưa bạn tới một trang web khác, được vận hành bởi một bên thứ ba và họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của mình.

AstraZeneca cung cấp đường link này như một dịch vụ cho các khách truy cập trang web. AstraZeneca không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật trên trang web của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo chính sách bảo mật của tất cả mọi trang web bạn truy cập.

Hãy nhấn vào “hủy” để quay lại trang web của AstraZeneca, hoặc “tiếp tục” để đi tiếp.

 

az-cancle-cta
Hủy
az-submit-cta
Tiếp tục