Thông tin về Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca

Thông báo: Những thông tin trên trang này chỉ dành cho Chuyên gia Y tế.

Sản phẩm này không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế nhưng đã được phê duyệt có điều kiện cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, cho nhu cầu cấp bách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Như với bất kỳ loại thuốc mới nào ở Việt Nam, sản phẩm này sẽ được giám sát chặt chẽ để xác định nhanh chóng các thông tin mới về tính an toàn. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được yêu cầu thông báo lại bất kỳ phản ứng có hại nghi ngờ nào.


 

Báo cáo Astrazeneca

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Bạn đang rời khỏi trang web http://azcovid-19.com .

Đường link bạn đã lựa chọn sẽ đưa bạn tới một trang web khác, được vận hành bởi một bên thứ ba và họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của mình.

AstraZeneca cung cấp đường link này như một dịch vụ cho các khách truy cập trang web. AstraZeneca không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật trên trang web của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo chính sách bảo mật của tất cả mọi trang web bạn truy cập.

Hãy nhấn vào “hủy” để quay lại trang web của AstraZeneca, hoặc “tiếp tục” để đi tiếp.

 

az-cancle-cta
Hủy
az-submit-cta
Tiếp tục