You can use this site to report an adverse event or product quality complaint. You can also ask a medical information enquiry.

Chào mừng bạn đến với trang thông tin y tế cho vắc-xin AstraZeneca COVID-19.

Các trang sau đây dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại Vương quốc Anh.

Vui lòng xác nhận rằng bạn là chuyên gia chăm sóc sức khỏe hành nghề tại Vương quốc Anh.

Welcome to Medical Information for the AstraZeneca COVID-19 Vaccine website.

The following pages are intended for Vaccine Recipients in the United Kingdom.

Kindly confirm that you have already had, or plan to receive, the AstraZeneca vaccine in the United Kingdom.