Prijavljivanje neželjenih događaja: Obaveštenje o privatnosti za osobe mlađe od 16 godina

KO SMO MI

Mi smo AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Ujedinjeno Kraljevstvo, preko svog Predstavništva u Beogradu, Milutina Milankovića 1i, 11070 Beograd (još koristimo i "AstraZeneca", "mi", "nas", "naš" kada govorimo o sebi) i mi smo primaoci svih informacija koje nam možeš poslati popunjavanjem formulara na web stranici i podnošenjem prijave.

Možda ćemo s vremena na vreme menjati ovo Obaveštenje o privatnosti, pa te stoga molimo da ga povremeno proveriš kako bi bio/bila siguran/na da si upoznat/a s najnovijom verzijom koja će se odnositi na tvoje lične podatke. Mi ćemo te, naravno, obavestiti o svim izmenama kada se to od nas zahteva.

Iako neželjeni događaj možeš prijaviti i sam/a, ako si mlađi/a od 16 godina, snažno preporučujemo da (ako je moguće) o simptomima i neželjenom dejstvu ili dejstvima naših lekova, za koje znaš ili sumnjaš da su se desili, razgovaraš sa svojim roditeljem/zakonskim starateljem ili lekarom, i koji onda mogu poslati prijavu u tvoje ime. To te molimo zato što ponekad informacije koje nam može dati odrasla osoba (osobito a naročito lekar) mogu sadržati korisne zaključke i argumente koje ti, kao mlada osoba, možda tačno ne razumeš ili ih možeš protumačiti pogrešno. Osim toga, ako neželjeni događaj prijaviš sam/a, možda ćeš otkriti neke informacije o sebi (lične podatke) koje mogu biti vrlo posebne ili osetljive, jer se odnose na tvoje zdravlje. Cenimo što imamo mogućnost da dobijemo informacije o našim mladim pacijentima iz prve ruke, ali se jako brinemo o tvojim ličnim podacima i želimo da oni budu bezbedni. U ovom Obaveštenju o privatnosti, želimo da ti objasnimo koje lične podatke o tebi bismo mogli prikupiti i šta bismo mogli da radimo s njima, u slučaju da odlučiš da sam/a podneseš prijavu.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Kao deo popunjavanja našeg online formulara mi možemo da prikupimo sledeće lične podatke o tebi:

·       Ime i prezime

·       Adresu, broj telefona, e-mail adresu

·       Datum rođenja

·       Pol (odnosno da li si dečak/mladić ili devojčica/devojka)

·       Tvoj opis o tome kako si se osećao nakon uzimanja našeg leka (što nazivamo neželjeno dejstvo koje si iskusio), kada je to počelo i koliko je dugo trajalo

·       Tvoj opis leka koji si uzimao/la, a koji proizvodi AstraZeneca (njegov naziv, boju, oblik, druge detalje), zašto si ga uzimao/la, koliko si leka uzimao/la i koliko često, kada si ga počeo/la uzimati i koliko si ga dugo uzimao/la

·       Sve druge informacije koje odlučiš da podeliš sa nama

Dakle, neki od opisa koje ćeš nam dati u svojoj prijavi mogu sadržati informacije o tvom zdravlju, a te se informacije nazivaju posebnim ili osetljivim ličnim podacima.

KAKO KORISTIMO TVOJE LIČNE PODATKE?

Podaci koje nam daješ su nam potrebni da bismo ispunili zahteve posebnog Zakona, a taj Zakon postoji da bi obezbedio da naši lekovi budu kvalitetni i bezbedni za ljude. Taj zakon nas obavezuje da prijavimo sva neželjena dejstva koja bi mogle biti povezana sa primenom naših lekova. Ako nam daš svoje podatke, možda ćemo ti se obratiti da bismo prikupili više informacija o tvojoj prijavi ili da bismo ti dostavili povratne informacije, ako ih zatražiš. Dakle, ako nam ne daš svoje lične podatke, možda nećemo moći da zabeležimo neželjeno dejstvo koje si prijavio/la i nećemo moći da ti pošaljemo povratne informacije. U nekim slučajevima informacije koje nam daš možemo da upotrebimo da bismo zaštitili svoja prava (legitimne interese) u vezi s našim lekovima ako bude potrebno da ih branimo u sudskom sporu.

KAKO ČUVAMO TVOJE PODATKE?

Tvoje podatke ne možemo da čuvamo zauvek. Zato AstraZeneca čuva lične podatke u skladu s lokalnim zakonima a takođe u skladu sa našim pravilima za čuvanje podataka, koja su opisana ovde: www.astrazenecapersonaldataretention.com. Tvoje podatke ćemo čuvati samo onoliko dugo koliko je to potrebno da bismo ispunili svoje zakonske obaveze ili odbranili svoja zakonska prava. Kada nam tvoji podaci više ne budu potrebni za to, obrisaćemo ih na siguran način. To može značiti da će AstraZeneca čuvati tvoje podatke nekoliko godina, u zavisnosti od svrhe i potrebe da ih koristimo.

KO ĆE MOĆI DA VIDI TVOJE PODATKE?

Zbog razloga koje smo objasnili u ovom Obaveštenju, tvoje lične podatke možemo da podelimo s lokalnim i/ili inostranim regulatornim telima i drugim kompanijama iz grupe AstraZeneca. Takođe, možemo i da ih prosledimo i određenim osobama kao što su savetnici, kako bismo proverili kako ispunjavamo svoje obaveze; državnim organima, advokatima ili drugim osobama sa kojima moramo podeliti tvoje podatke da bismo ispunili svoje zakonske obaveze u slučaju (sudskog) spora; ili kupcu kompanije AstraZeneca u slučaju prodaje ili sklapanja saradnje koja obuhvata deo našeg poslovanja ili celokupno poslovanje.

Međutim, dok tvoji podaci budu u posedu kompanije AstraZeneca, lične podatke koji otkrivaju tebe kao pacijenta, moći će da vidi samo tim kompanije AstraZeneca zadužen za bezbednost pacijenata u državi u kojoj živiš, i mali broj tehničkih stručnjaka koji pružaju globalnu podršku za kompjuterske sisteme u kojima AstraZeneca čuva lične podatke. AstraZeneca će ukloniti sve elemente koji otkrivaju tvoj identitet (npr. ime i prezime ili adresu) pre nego što upotrebi ili otkrije te podatke nekome ko nije deo lokalnog tima za bezbednost pacijenata ili administrator sistema, osim ukoliko lokalna regulativa u vezi sa prijavljivanjem neželjenih događaja zahteva drugačije. Drugim rečima, neke od tvojih podataka ćemo možda ipak podeliti s drugima, ali osoba kojoj ih dajemo neće znati da se oni odnose na tebe. Podaci važni za medicinsku ocenu prijave, kao što su godine i pol, mogu biti  otkrivene vladinim ili državnim organima da bismo ispunili zakonske obaveze.

MEĐUNARODNI PRENOS:

Entiteti kompanije AstraZeneca i treće strane sa kojima možemo da podelimo tvoje podatke mogu imati sedište bilo gde u svetu, uključujući države koje možda ne pružaju jednak nivo zakonske zaštite ličnih podataka kao tvoja država. Kompanija AstraZeneca će se pri prenosu tvojih podataka pridržavati lokalnih zahteva za zaštitu ličnih podataka i svojih internih globalnih standarda zaštite privatnosti. AstraZeneca će pri prenosu podataka primeniti i sve potrebne mere sigurnosti koje nalažu zakoni tvoje države. Pri prenosu tvojih podataka u drugu državu, tvoje lične podatke bismo delili samo onim osobama koje te podatke moraju da znaju da bi mogle da rade svoj posao, i to uz mere kontrole opisane u Obavezujućim Korporativnim pravilima kompanije AstraZeneca (koje možeš pronaći ovde) i standardnim ugovornim klauzulama za EU. Možda možeš dobiti primerak obavezujućih korporativnih pravila kompanije AstraZeneca i standardnih ugovornih klauzula društva AstraZeneca za EU slanjem zahteva na adresu privacy@astrazeneca.com.

KAKO ŠTITIMO TVOJE PODATKE?

Podatke o tebi čuvamo na kompjuteru. Postoje stroge mere kontrole kojima se određuje ko može da vidi tvoje podatke. Osim toga, uspostavili smo kvalitetna pravila za zaštitu privatnosti i ličnih podataka čija je namena da osiguraju, u meri u kojoj je to razumno moguće, zaštitu i integritet svih naših podataka, uključujući tvoje lične podatke.

Više informacija o tome kako kompanija AstraZeneca ispunjava svoje obaveze u vezi sa sa zaštitom ličnih podataka možeš pronaći u našem internom globalnom standardu zaštite ličnih podataka.

(https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_v30.pdf)

IMAŠ PRAVA

Ti i/ili tvoj roditelj/zakonskim staratelj u bilo kom trenutku možete se obratiti kompaniji AstraZeneca putem www.astrazenecapersonaldataretention.com kako biste:

·       zatražili pristup Vašim ličnim podacima koje mi imamo,

·       zatražili ispravljanje grešaka i brisanje istih

·       zatražili ograničavanje obrađivanja podataka, ili

·       uložili prigovor na određene oblike obrađivanja Vaših ličnih podataka.

Ako bi takav zahtev doveo kompaniju AstraZeneca ili njena povezana društva do kršenja njenih obaveza iz važećih zakona, propisa ili kodeksa prakse, onda kompanija AstraZeneca možda neće biti u mogućnosti da ispuni takav Vaš zahtev, ali ćete ipak moći da zatražite da ograničimo dalju obradu Vaših ličnih podataka.

U kompaniji AstraZeneca postoji osoba koja se zove lice za zaštitu ličnih podataka („Data Protection Officer“), i čija je odgovornost da nadgleda kako se kompanija AstraZeneca pridržava zakona o zaštiti ličnih podataka i kome se možeš obratiti putem e-maila jelena.rajicic@astrazeneca.com u slučaju bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti oko obrađivanja tvojih ličnih podataka. Ako je način na koji AstraZeneca obrađuje tvoje lične podatke obuhvaćen zakonodavstvom Evropske unije, takođe možete uložiti žalbu odgovarajućem telu nadležnom za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u državi u kojoj živite. Naziv i kontakt podatke relevantnog tela nadležnog za nadzor nad zaštitom ličnih podataka možete pronaći na stranici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Poslednji put ažurirano u avgustu 2018. (prevod Novembar 2020)

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Napuštate stranicu azcovid-19.com.

Izabrali ste link koji će Vas odvesti na stranicu koju održava treća strana, koja jedina snosi odgovornost za sadržaj te stranice. AstraZeneca daje ovaj link kao uslugu posetiocima stranice. AstraZeneca nije odgovorna za politiku privatnosti na web stranicama bilo koje treće strane. Ohrabrujemo Vas da pročitate politiku privatnosti svake web stranice koju posetite. Kliknite na 'Odustani' da biste se vratili na stranicu kompanije AstraZeneca ili 'Nastavi' kako biste nastavili.

az-cancle-cta
Odustani
az-submit-cta
Nastavi