COVID 19 Vaccine AstraZeneca

Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj stranici namenjene su isključivo primaocima vakcine.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je 05.03.2021. izdala uslovnu dozvolu za vakcinu COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte odeljak 4 Uputstva za lek, web stranicu ALIMS ili tekst u nastavku ove stranice.

Za medicinski savet ili razgovor o mogućnostima lečenja, obratite se svom zdravstvenom radniku. Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo, potrebno je obavestiti lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru.


 

AstraZeneca Izveštavanje