COVID 19 Vaccine AstraZeneca

Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj stranici su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je 05.03.2021. izdala uslovnu dozvolu za vakcinu COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek.

Za način prijavljivanja neželjenih reakcija videti odeljak 4.8. Sažetka karakteristika leka, web stranicu ALIMS ili tekst u nastavku ove stranice.


 

Prijava neželjenih događaja

Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na vakcine:

lekari - putem nacionalnog sistema nadzora nad neželjenim događajima nakon imunizacije (u skladu sa Pravilnikom o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih stanja i prema Uputstvu za nadzor nad događajima nakon imunizacije):

lekar koji utvrdi postojanje, odnosno posumnja na neželjeni događaj nakon imunizacije, pojedinačni slučaj prijavljuje epidemiološkoj službi nadležnog zavoda/instituta za javno zdravlje (IJZ / ZJZ) i istovremeno im dostavlja Prijavu neželjenog događaja posle imunizacije na Obrascu br. 14 – NDNI prijava.

zdravstvena ustanova, čiji je lekar utvrdio postojanje neželjenog događaja dostavlja prijavu i Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (www.alims.gov.rs).

svi zdravstveni radnici – putem nacionalnog sistema prijavljivanja neželjenih reakcija: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), podaci i obrasci za prijavljivanje, uključujući i direktnu online prijavu, dostupni na ALIMS internet stranicama: www.alims.gov.rs

Važno je u prijavi sumnje na naželjenu reakciju navesti zaštićeno ime i broj serije (batch/Lot) primenjene vakcine.

Dodatno, sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite i nosiocu dozvole za lek COVID-19 Vaccine AstraZeneca u Srbiji koristeći link ispod:

 

AstraZeneca Izveštavanje

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Napuštate stranicu azcovid-19.com.

Izabrali ste link koji će Vas odvesti na stranicu koju održava treća strana, koja jedina snosi odgovornost za sadržaj te stranice. AstraZeneca daje ovaj link kao uslugu posetiocima stranice. AstraZeneca nije odgovorna za politiku privatnosti na web stranicama bilo koje treće strane. Ohrabrujemo Vas da pročitate politiku privatnosti svake web stranice koju posetite. Kliknite na 'Odustani' da biste se vratili na stranicu kompanije AstraZeneca ili 'Nastavi' kako biste nastavili.

az-cancle-cta
Odustani
az-submit-cta
Nastavi