Privacyverklaring

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring verwijzen „AstraZeneca”, „Wij”, „Ons” en „Onze” naar de bedrijven van de AstraZeneca-groep.

Wij bepalen de doeleinden en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en/of openbaar gemaakt en beheerd in overeenstemming met de interne wereldwijde privacynormenvan AstraZeneca

AstraZeneca neemt de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. In deze Privacyverklaring worden de categorieën persoonsgegevens beschreven die Wij over u verzamelen en hoe Wij deze kunnen gebruiken.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen waar Wij daartoe verplicht zijn.

Welke informatie verzamelen we en hoe gebruiken we deze?

Als u zich registreert om deze website te gebruiken, of een online formulier invult, of Ons een e-mail stuurt (bijvoorbeeld om e-mailupdates te verkrijgen of Ons te vragen om u verdere informatie te sturen en/of om u uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten, promotionele evenementen, samenwerkingsmogelijkheden en enquêtes), dan kunnen Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens over u, zoals:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Land van verblijf
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Beroep (bijvoorbeeld als u een zorgverlener bent op zoek naar informatie over onze producten)
  • Technische informatie over uw apparaat, zoals uw IP-adres, apparaattype, apparaat- en advertentie-id's, browsertype en -versie en andere standaardserverlogboekgegevens
  • Andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt

Dergelijke informatie wordt door u verstrekt en kan door Ons worden aangevuld met openbaar beschikbare informatie of databrokers, indien van toepassing. Het wordt door Ons gebruikt in ons legitieme belang om de website te beheren, u te registreren voor diensten waarvoor u zich hebt aangemeld en om te reageren op vragen of verzoeken om informatie die u mogelijk heeft.

Af en toe kunnen Wij gevoelige persoonsgegevens over u verkrijgen, bijvoorbeeld als u vrijwillig informatie verstrekt over uw lichamelijke of geestelijke gezondheid, als onderdeel van een verzoek om informatie. In dit geval gebruiken we dergelijke informatie alleen om te reageren op uw vraag en, indien van toepassing, om u aanvullende richtlijnen te geven (bijvoorbeeld om u te informeren over uw recht om een rapport over bijwerkingen in te dienen). Door ons uw gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze gegevens verwerken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in deze Privacyverklaring of een kennisgeving van verzameling die aan u wordt verstrekt.

In het geval u deze website gebruikt, een online formulier invult, of ons een e-mail stuurt om een bijwerking te melden die u hebt ervaren tijdens het gebruik van een AstraZeneca product, raadpleeg dan de melding van bijwerkingen voor uw relevante land, beschikbaar via https://aereporting.astrazeneca.com voor meer informatie over hoe Wij uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot ongewenste voorvallen.

Cookies en niet-traceersignalen

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe u de website gebruikt met behulp van cookies (en andere soortgelijke technologieën), als onderdeel van het verbeteren van de inhoud en functionaliteit van de website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies zie de cookieverklaring op de webpagina. AstraZeneca reageert niet op Do-Not-Track Signals.

Samengevoegde informatie

We gebruiken geaggregeerde informatie, die geen personen identificeert, om de verkeerspatronen van klanten naar de website en bepaalde pagina's te volgen, evenals het gebruik van de site, om ons te helpen het ontwerp en de lay-out van de inhoud te verbeteren.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere bedrijven van de AstraZeneca-groep. We kunnen ook categorieën van uw persoonsgegevens die hierboven zijn vermeld delen met bepaalde dienstverleners of derden, zoals: IT-providers voor systeemontwikkeling en technische ondersteuning; auditors en consultants om te controleren of we voldoen aan externe en interne vereisten; wettelijke instanties, wetgeving handhavingsinstanties en gerechtelijke instanties, volgens een wettelijke rapportageverplichting of -claim; en een opvolger of zakenpartner van AstraZeneca of een onderneming van de AstraZeneca-groep in het geval dat zij een samenwerkings/joint venture voor de gehele of een deel van haar activiteiten verkoopt, afgeeft of opricht.

AstraZeneca verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. We staan derden wel toe om informatie te verzamelen via onze website, maar alleen voor de doeleinden die hierin worden beschreven en zoals beschreven in onze Cookieverklaring.

Hoe slaan wij uw gegevens op

AstraZeneca bewaart uw persoonsgegevens gedurende een aantal jaren in overeenstemming met de lokale wetgeving en het Bewaarnemingsbeleid van het bedrijf. Voor meer informatie over het interne beleid van AstraZeneca voor het bewaren van documenten kunt u terecht op www.astrazenecapersonaldataretention.com

Internationale overdracht

AstraZeneca-entiteiten en derden kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, waaronder landen die mogelijk niet dezelfde wettelijke bescherming bieden voor persoonsgegevens als uw land waar u woont. Ongeacht naar welk land uw persoonsgegevens worden overgedragen, zouden wij uw persoonsgegevens alleen delen op een strikte 'need to know'-basis en onder passende contractuele beperkingen (zoals de Bindende Corporate Rules van AstraZeneca en EU-standaardcontractclausules ). U kunt een kopie van de bindende bedrijfsregels van AstraZeneca en/of de EU-standaardcontractclausules van AstraZeneca aanvragen door contact op te nemen met AstraZeneca via privacy@astrazeneca.com.

Bindende bedrijfsregels

We hebben ervoor gezorgd dat sommige van Onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens worden nageleefd door een reeks 'Binding Corporate Rules' (BCR's) aan te maken. De BCR's hebben AstraZeneca's verplichtingen inzake gegevensbescherming uiteengezet met betrekking tot persoonsgegevens die internationaal worden overgedragen.

Meer informatie over deze verplichtingen vindt u hier. De BCR's en de daaruit voortvloeiende rechten zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten.

Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij hebben een passend privacy- en beveiligingsbeleid opgesteld dat bedoeld is om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de veiligheid en integriteit van al Onze informatie, inclusief uw persoonsgegevens, te waarborgen.

Meer informatie over hoe AstraZeneca aan haar verplichtingen inzake gegevensbescherming voldoet, vindt u in onze interne wereldwijde privacynormen.

Wat zijn uw rechten

U kunt contact opnemen met AstraZeneca op www.astrazenecapersonaldataretention.com op elk gewenst moment om informatie op te vragen over hoe Wij uw persoonsgegevens verwerken, toegang tot de persoonlijke gegevens die Wij over u bewaren, om eventuele fouten te corrigeren of om verwijdering ervan te verzoeken of uw toestemming voor bepaalde soorten verwerking van uw persoonsgegevens. Indien een dergelijk verzoek AstraZeneca of haar gelieerde ondernemingen in strijd brengt met haar verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetten, voorschriften of gedragscodes, dan kan AstraZeneca mogelijk niet aan uw verzoek voldoen, maar kunt u nog steeds verzoeken dat Wij het gebruik van uw persoonlijke gegevens blokkeren (d.w.z. het recht om bezwaar te maken) voor verdere verwerking. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving heeft u onder bepaalde omstandigheden ook recht op gegevensoverdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, wat zou betekenen dat uw gegevens in een elektronisch formaat met de verwerkingsverantwoordelijke worden gedeeld. Onder voorbehoud van toepasselijk recht kunt u deze rechten gratis uitoefenen.

AstraZeneca heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming door AstraZeneca, die u kunt contacteren op privacy@astrazeneca.com in geval van vragen of problemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de verwerking van uw persoonsgegevens door AstraZeneca wordt gedekt door de EU-wetgeving, kunt u ook een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land waar u woont. De naam en contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit vindt u onder http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Opt-out voor verdere communicatie van ons

Als u ervoor hebt gekozen om informatie te ontvangen over onze producten of diensten, of die van andere AstraZeneca-bedrijven en u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dergelijke informatie, dan u dit doen door een e-mail te sturen naar privacyrequests@astrazeneca.com. Vermeld duidelijk op alle communicatie: uw naam, eventuele gebruikersnaam, registratiegegevens (indien aanwezig) en de naam van deze website.

Laatst bijgewerkt in december 2019

© AstraZeneca

exit ramp cf

azcovid-cf-text

U verlaat nu azcovid-19.com

U hebt een link geselecteerd die u naar een site brengt die wordt onderhouden door een derde partij die als enige verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.

AstraZeneca biedt deze link aan als service aan websitebezoekers. AstraZeneca is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Klik op 'annuleren' om terug te keren naar de site van AstraZeneca of 'doorgaan' om verder te gaan.

az-cancle-cta
Annuleren
az-submit-cta
Doorgaan