Informatie over Vaxzevria

Disclaimer: De informatie op deze pagina is alleen voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bedoeld.

In de EU is een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen (CMA) verleend voor het product Vaxzevria voor actieve immunisatie van personen van 18 jaar en ouder ter voorkoming van coronavirusziekte 2019 (COVID-19).

Meer informatie vindt u hier (https://www.ema.europa.eu)

Tijdens de pandemie kan Vaxzevria ook worden verdeeld met de verpakkingsnaam COVID-19 Vaccine AstraZeneca. 

Melding van een bijwerking via de website voor het melden van bijwerkingen van de gezondheidsautoriteiten

Als u zich zorgen maakt over een bijwerking, kan dit worden gemeld via de website van de gezondheidsautoriteiten www.eenbijwerkingmelden.be.

Deze link brengt u naar een andere website. AstraZeneca biedt deze link als een dienst aan websitebezoekers. AstraZeneca is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Melding van een kwaliteitsklacht over het AstraZeneca vaccin