По време на пандемията, Vaxzevria може да се разпространява и в опаковки с името COVID‑19 Vaccine AstraZeneca.

Следната информация е предназначена за потребители.

Vaxzevria е разрешенa за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че допълнителна информация за продукта предстои да бъде предоставена. Европейската агенция по лекарствата ще разглежда всяка нова информация своевременно, като продуктовата информация (вкл. листовка за потребителя) ще бъде актуализирана при необходимост.

 

Повече информация можете да намерите тук: https://www.bda.bg

За допълнителна информация, моля, обърнете се към Вашия лекар. Екипът на Медицинска информация АстраЗенека е на разположение на тел. +359 2 9060 798. 

По време на пандемията, Vaxzevria може да се разпространява и в опаковки с името COVID‑19 Vaccine AstraZeneca.

 

Съобщете за нежелана лекарствена реакция чрез националната система за съобщаване на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Можете да съобщите за нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bga.bg

Връзки към други уебсайтове са предоставени за улеснение на потребителя на сайта. АстраЗенека не поема отговорност за политиката за поверителност на уебсайтове на трети страни. Препоръчваме да се запознаете с политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Сега Вие напускате azcovid-19.com

Вие сте избрали линк, който ще Ви отведе до сайт, поддържан от трета страна, която е единствено отговорна за неговото съдържание.

Връзки към други уебсайтове са предоставени за улеснение на потребителя на сайта. АстраЗенека не поема отговорност за политиката за поверителност на уебсайтове на трети страни. Препоръчваме да се запознаете с политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

Натиснете „Отказ“, за да се върнете към сайта на АстраЗенека, или „Продължи“, за да продължите.

az-cancle-cta
Отказ
az-submit-cta
Продължи