Следната информация е предназначена за потребители.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca е разрешенa за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че допълнителна информация за продукта предстои да бъде предоставена. Европейската агенция по лекарствата ще разглежда всяка нова информация своевременно, като продуктовата информация (вкл. листовка за потребителя) ще бъде актуализирана при необходимост.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.bda.bg

За допълнителна информация, моля, обърнете се към Вашия лекар. Екипът на Медицинска информация АстраЗенека е на разположение на тел. +359 2 9060 798. 

Съобщете за нежелана лекарствена реакция чрез националната система за съобщаване на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Можете да съобщите за нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bga.bg

Връзки към други уебсайтове са предоставени за улеснение на потребителя на сайта. АстраЗенека не поема отговорност за политиката за поверителност на уебсайтове на трети страни. Препоръчваме да се запознаете с политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.