Следната информация е предназначена за медицински специалисти.

В ЕС е издадено разрешение за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“ (Conditional Marketing Authorisation, CMA) на ваксината COVID-19 Vaccine AstraZeneca за активна имунизация за превенция на COVID-19, причинен от SARS-CoV-2, при лица на възраст 18 и повече години.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.bda.bg

Съобщете за нежелана лекарствена реакция чрез националната система за съобщаване на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Можете да съобщите за нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg 

Връзки към други уебсайтове са предоставени за улеснение на потребителя на сайта. АстраЗенека не поема отговорност за политиката за поверителност на уебсайтове на трети страни. Препоръчваме да се запознаете с политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

Можете да съобщите оплаквания от качеството на продукта директно към АстраЗенека