Upozornění: Informace na této stránce jsou určeny pouze pro příjemce vakcíny.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca získala podmínečnou registraci. To znamená, že tento přípravek podléhá dalšímu sledování. Evropská léková agentura alespoň jednou za rok přezkoumá nové informace k tomto přípravku a příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Další informace vám poskytne váš ošetřující lékař nebo informační služba AstraZeneca - zde.

Nahlášení nežádoucích příhod prostřednictvím internetových stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Pokud máte podezření na nežádoucí příhodu, využijte hlášení  prostřednictvím internetových stránek SÚKL, www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Tento odkaz vás přesměruje na jinou webovou stránku. AstraZeneca poskytuje tento odkaz jako službu návštěvníkům webových stránek. AstraZeneca nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů jakýchkoli webových stránek třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.