Prohlášení o ochraně soukromí

Kdo odpovídá za vaše osobní údaje

V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů se „AstraZeneca“, 'My“, 'Us“ a 'Naše“ odkazuje na společnosti skupinyAstraZeneca.

Určujeme účely a způsob, jakým jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a/nebo zveřejňovány a spravovány v souladu s vnitřními globálními standardy ochrany osobních údajůspolečnosti AstraZeneca

AstraZeneca bere soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje kategorie osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, a jak je můžeme používat.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. Budeme vás informovat o jakýchkoli změnách, kdy jsme povinni tak učinit.

Jaké informace shromažďujeme a jak je používáme?

Pokud se zaregistrujete k používání této webové stránky nebo vyplníte online formulář nebo nám pošlete e-mail (např. pro získání e-mailových aktualizací nebo nás požádáte, abychom vám zaslali další informace a/nebo vám posílali pozvánky k účasti na vědeckých setkáních, propagačních akcích, příležitostech ke spolupráci a průzkumech), můžeme shromažďovat a používat osobní údaje o vás, jako jsou:

  • Jméno
  • E-mailová adresa
  • Země bydliště
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • Zaměstnání (například pokud jste zdravotnický pracovník hledající informace o našich produktech)
  • Technické informace o vašem zařízení, jako je adresa IP, typ zařízení, identifikátory zařízení a reklamy, typ a verze prohlížeče a další standardní informace o protokolu serveru
  • Další osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout

Tyto informace vám poskytnete a případně je můžeme doplnit od veřejně dostupných informací nebo zprostředkovatelů údajů. Používá nás v našich oprávněných zájmech ke správě webových stránek, registraci pro všechny služby, ke kterým jste se zaregistrovali, a odpovídat na jakékoli dotazy nebo žádosti o informace, které máte.

Občas můžeme získat citlivé osobní údaje o vás, například pokud dobrovolně poskytnete informace o svém fyzickém nebo duševním zdraví v rámci žádosti o informace. V takovém případě tyto informace používáme pouze pro odpověď na váš dotaz a případně k poskytnutí dalších pokynů (např. abychom vás informovali o vašem právu předložit hlášení o nežádoucích událostech). Poskytnutím vašich citlivých osobních údajů souhlasíte se zpracováním těchto údajů pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo v jakémkoli oznámení o shromažďování, které vám bylo poskytnuto.

V případě, že používáte tuto webovou stránku nebo vyplníte online formulář nebo nám pošlete e-mail s oznámením nežádoucích účinků, které jste zažili při užívání přípravku AstraZeneca, přečtěte si prosím oznámení o nežádoucích událostech pro vaši příslušnou zemi, dostupné na adrese https://aereporting.astrazeneca.com. , abyste získali další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s nežádoucími událostmi.

Soubory cookie a signály nesledujte

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak používáte webové stránky pomocí souborů cookie (a dalších podobných technologií) v rámci zlepšování obsahu a funkčnosti webových stránek. Další informace o používání souborů cookie naleznete v oznámení o souborech cookie na webové stránce. AstraZeneca nereaguje na signály Do-Not-Track.

Souhrnné informace

Používáme souhrnné informace, které neidentifikují jednotlivce, ke sledování vzorců návštěvnosti zákazníků na webových stránkách a na konkrétních stránkách, jakož i využití stránek, abychom pomohli vylepšit návrh a uspořádání obsahu.

Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje mohou být předány jiným společnostem skupinyAstraZeneca. Můžeme také sdílet kategorie vašich osobních údajů uvedených výše s určitými poskytovateli služeb nebo třetími stranami, jako jsou: poskytovatelé IT pro účely vývoje systému a technické podpory; auditoři a konzultanti, kteří ověřují soulad s externími a interními požadavky; poskytovatelé služeb kontaktního centra, statutárními orgány, zákony donucovací orgány a spory podle zákonného požadavku nebo nároku na podávání zpráv a nástupce nebo obchodního partnera společnosti AstraZeneca nebo společnosti skupiny AstraZeneca v případě, že prodá, odprodá nebo zřizuje spolupráci nebo společný podnik pro celou svou činnost nebo její část.

Společnost AstraZeneca neprodává osobní údaje třetím stranám. Povolujeme třetím stranám shromažďovat informace prostřednictvím našich webových stránek, ale pouze pro účely popsané v tomto dokumentu a jak je popsáno v našem oznámení o používání souborů cookie.

Jak ukládáme vaše údaje

Společnost AstraZeneca uchovává vaše osobní údaje po několik let v souladu s místními zákony a zásadami uchovávání dokumentů společnosti. Další informace o interních zásadách uchovávání dokumentů společnosti AstraZeneca naleznete na adrese www.astrazenecapersonaldataretention.com

Mezinárodní transfer

Subjekty a třetí strany společnosti AstraZeneca mohou mít sídlo kdekoli na světě, což může zahrnovat země, které nemusí nabízet stejnou právní ochranu osobních údajů jako země vašeho bydliště. Bez ohledu na to, do které země jsou vaše osobní údaje předávány, sdílíme vaše osobní údaje pouze na základě přísné "potřeby vědět" a na základě příslušných smluvních omezení (jako jsou závazná podniková pravidla společnosti AstraZeneca a   standardní smluvní doložky EU). Kopii závazných podnikových pravidel společnosti AstraZeneca a/nebo standardních smluvních doložek EU společnosti AstraZeneca můžete požádat o kopii společnosti AstraZeneca na privacy@astrazeneca.com.

Závazná firemní pravidla

Zajistili jsme dodržování některých našich zákonných povinností ve vztahu k osobním údajům vytvořením souboru „závazných firemních pravidel“ (BCR). BCR stanoví závazky společnosti AstraZeneca v oblasti ochrany osobních údajů, pokud jde o osobní údaje, které jsou předávány mezinárodně.

Více o těchto závazcích se dozvíte zde. BCR a veškerá práva vyplývající z nich se nevztahují na osobní údaje pocházející ze Spojených států amerických.

Jak chráníme vaše údaje

Máme zavedeny vhodné zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení, které mají zajistit, pokud je to rozumně možné, bezpečnost a integritu všech našich informací, včetně vašich osobních údajů.

Více informací o tom, jak společnost AstraZeneca dodržuje své povinnosti týkající se ochrany osobních údajů, naleznete v našich interních globálních standardech ochrany osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva

AstraZeneca můžete kdykoli kontaktovat na adrese www.astrazenecapersonaldataretention.com a vyžádat si informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, opravit jakékoli chyby nebo požádat o vymazání stejných nebo odvolat svůj souhlas s určitými typy zpracování vašich osobních údajů. Pokud taková žádost uvede AstraZeneca nebo její přidružené společnosti v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z platných zákonů, předpisů nebo kodexů praxe, pak AstraZeneca nemusí být schopna vyhovět Vaší žádosti, ale stále můžete požadovat, abychom zablokovali (tj. právo vznést námitku) používání vašich osobních údajů pro další zpracování. S výhradou platných právních předpisů můžete mít také právo na přenositelnost údajů jinému správci údajů za určitých okolností, což by znamenalo sdílení vašich údajů se správcem v elektronickém formátu. V souladu s platnými právními předpisy můžete tato práva uplatnit zdarma.

Společnost AstraZeneca přidělila pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za dohled nad dodržováním právních předpisů EU o ochraně osobních údajů ze strany společnosti AstraZeneca. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich osobních údajů můžete kontaktovat na adrese privacy@astrazeneca.com . Pokud se na zpracování vašich osobních údajů vztahují právní předpisy EU, můžete také podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu ochrany údajů v zemi vašeho bydliště. Název příslušného dozorového úřadu a kontaktní údaje naleznete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Odhlásit se od nás další komunikace

Pokud jste se rozhodli dostávat informace o našich produktech nebo službách nebo službách jiných společností AstraZeneca a chcete se odhlásit od přijímání těchto informací, můžete tak učinit zasláním e-mailu na adresu privacyrequests@astrazeneca.com. Na všech komunikacích byste měli jasně uvést: vaše jméno, uživatelské jméno (pokud existuje), registrační údaje (pokud existují) a název této webové stránky.

Naposledy aktualizováno prosinec 2019

© AstraZeneca

 
 

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Nyní opouštíte stránky azcovid-19.com.

Vybraný odkaz vás přesměruje na stránky spravované třetí stranou, která je výhradně zodpovědná za jejich obsah.

AstraZeneca poskytuje tento odkaz jako službu návštěvníkům webových stránek. AstraZeneca nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů všech navštívených webových stránek.

Klepnutím na tlačítko „zrušit“ se vrátíte na stránky společnosti AstraZeneca, nebo „pokračovat“ pokračujete dále.

az-cancle-cta
Zrušit
az-submit-cta
Pokračovat