Informace o vakcíně Vaxzevria

Upozornění: Informace na této stránce jsou určeny pouze pro odborníky ve zdravotnictví.

Vakcína Vaxzevria získala v rámci Evropské unie podmínečnou registraci pro aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 vyvolaného virem SARS-CoV-2.

 
 

Více informací naleznete zde (https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0250388&tab=texts).

Během pandemického období může být vakcína Vaxzevria distribuována také v balení s označením COVID‑19 Vaccine AstraZeneca.

 

Nahlášení nežádoucích příhod prostřednictvím internetových stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhody prostřednictvím stránek SÚKL (https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek).

Tento odkaz vás přesměruje na jinou webovou stránku. AstraZeneca poskytuje tento odkaz jako službu návštěvníkům webových stránek. AstraZeneca nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů jakýchkoli webových stránek třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Hlášení k vakcíně prostřednictvím AstraZeneca

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Nyní opouštíte stránky azcovid-19.com.

Vybraný odkaz vás přesměruje na stránky spravované třetí stranou, která je výhradně zodpovědná za jejich obsah.

AstraZeneca poskytuje tento odkaz jako službu návštěvníkům webových stránek. AstraZeneca nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů všech navštívených webových stránek.

Klepnutím na tlačítko „zrušit“ se vrátíte na stránky společnosti AstraZeneca, nebo „pokračovat“ pokračujete dále.

az-cancle-cta
Zrušit
az-submit-cta
Pokračovat