Upozornění: Informace na této stránce jsou určeny pouze pro odborníky ve zdravotnictví.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca získala v rámci Evropské unie podmínečnou registraci pro aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID‑19 vyvolané SARS‑CoV‑2 u lidí ve věku 18 let a starších.

Nahlášení nežádoucích příhod prostřednictvím internetových stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhody prostřednictvím stránek SÚKL (https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek).

Tento odkaz vás přesměruje na jinou webovou stránku. AstraZeneca poskytuje tento odkaz jako službu návštěvníkům webových stránek. AstraZeneca nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů jakýchkoli webových stránek třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Hlášení k vakcíně prostřednictvím AstraZeneca