Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tiedot on tarkoitettu vain rokotettaville henkilöille.

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta

COVID-19 Vaccine AstraZeneca -rokotteelle on myönnetty ehdollinen myyntilupa, mikä tarkoittaa, että kyseisestä valmisteesta on tulossa vielä lisää tutkimustuloksia. Euroopan lääkevirasto (EMA) seuraa tästä valmisteesta saatavaa uutta tietoa vähintään vuosittain ja valmisteen pakkausselostetta päivitetään tarvittaessa.

Löydät lisätietoja täältä:  www.fimea.fi

Kysy lisätietoja omasta terveydenhuollon yksiköstäsi tai ole yhteydessä AstraZenecan lääkeneuvontaan tämän linkin kautta.

Ilmoita haittavaikutuksesta lääkeviranomaisen verkkosivuston kautta

Jos olet huolissasi haittavaikutuksesta, voit ilmoittaa siitä Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuston kautta:  https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutusilmoituksen-tekeminen

Tämä linkki vie sinut toiselle verkkosivustolle. AstraZeneca tarjoaa tämän linkin palveluna verkkosivuston kävijöille. AstraZeneca ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä. Kehotamme sinua lukemaan jokaisen vierailemasi verkkosivuston tietosuojakäytännön.