Rapportering av oönskade händelser: Sekretesspolicy för unga under 16 år

VEM VI ÄR

Vi är AstraZeneca UK Ltd, vars säte är 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. (Vi kallar oss "AstraZeneca", "We", "US", "our") och vi tar emot all information som du kan skicka till oss genom att fylla i vår webbplatsblankett och lämna in din rapport.

Vi kan då och då ändra denna sekretesspolicy. Vi ber er därför att kontrollera detta meddelande om skydd av personuppgifter då och då för att se till att ni känner till den senaste versionen som kommer att gälla för dina personuppgifter. Vi kommer naturligtvis att informera er om alla förändringar där vi måste göra det.

Trots möjligheten att lämna in en biverkningsrapport på egen hand, om du är en ung person under 16 år, uppmuntrar vi dig starkt att om möjligt diskutera dina symtom och biverkningarna av våra läkemedel som du har upplevt eller misstänker med din förälder/vårdnadshavare eller din läkare, som kan lämna in en rapport åt dig. Vi ber dig att göra det eftersom den information som en vuxen (särskilt en läkare) kan ge ibland kan innehålla användbara slutsatser och argument som du som ung kanske inte förstår korrekt eller kan misstolka. Att lämna in en egen rapport skulle dessutom innebära att du avslöjar information om dig själv (personuppgifter) och en del av denna information kan vara mycket speciell eller känslig, eftersom den handlar om din hälsa. Vi uppskattar möjligheten att få förstahandsinformation från våra unga patienter, men vi är mycket oroade över era personuppgifter och vi vill att ni ska skydda dem. Med detta sekretessmeddelande vill vi förklara vilka personuppgifter vi kan samla in om dig och vad vi kan göra med det, om du väljer att registrera en rapport på egen hand.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Som en del av vår onlinerapport Vi kan samla in följande personuppgifter om dig:

 • Ditt namn
 • Din adress, telefonnummer, e-postadress
 • Din födelsedag
 • Om du är pojke eller flicka
 • Din beskrivning av hur vårt läkemedel du tog fick dig att känna, Vi kallade dem de biverkningar du upplevde, när du började och hur länge du upplevde dem
 • Din beskrivning av läkemedlet AstraZeneca (namn, färg, form, andra detaljer) du tog, varför du tog det, hur mycket av läkemedlet och hur ofta du tog det, när och hur länge du tog läkemedlet
 • Annan information som du väljer att dela med oss

Därför kan några av de beskrivningar som du kommer att ge i samband med din rapport innehålla information om din hälsa och denna information kallas särskilda eller känsliga personuppgifter om dig.

HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

Vi behöver den information ni ger oss, eftersom vi måste följa en särskild lag. Denna lag är på plats för att se till att våra läkemedel är av god kvalitet och säkra för människor att använda. Som en del av denna lag måste vi rapportera alla biverkningar som kan ha samband med användningen av våra läkemedel. Som en del av er information till oss kan vi också kontakta er om vi behöver mer information om er rapport, eller ge er feedback om ni begär det. Om du inte ger oss dina personuppgifter kanske vi inte kan spåra den biverkning du rapporterade eller ge dig feedback.

I vissa fall kan vi använda den information som du gav oss för att hjälpa till att skydda våra rättigheter (legitima intressen) relaterade till våra läkemedel om vi behöver försvara dem i ett domstolsförfarande.

HUR BEVARAR VI DINA DATA

Vi kanske inte bevarar dina data för evigt. Så AstraZeneca lagrar dina personuppgifter så som de tillåts i lokala lagar och även i enlighet med våra regler för bevarande av data, som vi beskriver här: www.astrazenecapersonaldataretention.com Vi kommer bara att behålla dina data så länge det är nödvändigt för oss att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller försvara våra rättsliga anspråk. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för dessa syften kommer de att tas bort på ett säkert sätt. Detta kan innebära att dina personuppgifter lagras av AstraZeneca under ett antal år, beroende på syftet med och behovet av att dessa uppgifter används av oss.

VEM KAN SE DINA DATA?

Av de skäl som vi förklarade i detta tillkännagivande kan dina personuppgifter delas med lokala och/eller utländska tillsynsmyndigheter och andra företag i AstraZeneca-gruppen. Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter till vissa andra personer, t.ex. konsulter, för att kontrollera om vi fullgör våra skyldigheter på ett bra sätt. eller hos myndigheter, advokater eller andra personer som vi behöver dela med oss av dina uppgifter för att uppfylla rättsliga krav eller vid en (domstol)talan. eller med köparen av AstraZeneca om vi säljer eller upprättar ett samarbete för hela eller delar av vår verksamhet.

När dina data innehas av AstraZeneca kommer dock personuppgifter som identifierar dig som patient endast att kunna visas av AstraZenecas patientsäkerhetsteam som finns i det land där du bor och ett litet antal tekniska experter som tillhandahåller globalt stöd i datorsystemet där AstraZeneca bevarar personuppgifter. AstraZeneca kommer att ta bort eventuella patientidentifierare (t.ex. ditt namn eller din adress) innan du använder eller delar data utanför det lokala säkerhetsteamet eller systemadministratörer, dvs. vi kan fortfarande dela med oss av vissa av dina data, men den andra personen skulle inte veta att dessa data är relaterade till dig. Information som är viktig för den medicinska bedömningen av rapporten, t.ex. ålder och kön, kan lämnas ut till statliga myndigheter eller organ för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING:

AstraZeneca-enheter och andra personer Vi kan dela dina data med kan vara baserade var som helst i världen, vilket kan inkludera länder som kanske inte erbjuder samma rättsliga skydd för personuppgifter som i ditt land. AstraZeneca kommer att följa de lokala dataskyddskraven och den interna globala sekretessstandarden när vi överför dina data. AstraZeneca kommer också att tillämpa det nödvändiga skydd som lagstiftningen i ditt land kräver när vi överför uppgifterna. När vi överför dina data till ett annat land skulle vi endast dela dina personuppgifter om den andra personen behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete och under de kontroller som beskrivs i AstraZenecas Binding Corporate Rules (som du kan hitta här) eller EU:s standardavtalsklausuler). Du kan ha rätt att på begäran få en kopia av AstraZenecas bindande företagsregler och/eller AstraZenecas EU Standard Contract Clauses genom att kontakta AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com>.

HUR VI SKYDDAR DINA DATA

Vi håller information om dig på en dator. Det finns stränga kontroller för vem som kan se dina data. Vi har också bra regler för personlig integritet och säkerhet för att, så långt det rimligen är möjligt, garantera säkerheten och integriteten för all vår information, inklusive dina personuppgifter.

Mer information om hur AstraZeneca uppfyller sina dataskyddsskyldigheter finns i vår interna globala sekretessnorm

DU HAR RÄTTIGHETER

Du och/eller din förälder/förmyndare kan kontakta AstraZeneca här:

www.astrazenecapersonaldataretention.com när som helst för att begära

 • tillgång till dina personuppgifter,
 • rätta eventuella fel eller begära att sådana misstag tas bort,
 • för att begära att vi begränsar användningen av dina data
 • för att invända mot vissa användningar av dina personuppgifter.

Om en sådan begäran gör att AstraZeneca eller dess närstående bolag bryter mot sina skyldigheter enligt lagar, förordningar eller praxis, kan AstraZeneca kanske inte uppfylla er begäran, men du kanske ändå kan begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter för vidare användning.

En person på AstraZeneca kallas dataskyddsansvarig och den personen ansvarar för att övervaka AstraZenecas dataskyddsskyldigheter och kan kontakta på privacy@astrazeneca.com om du har frågor om användningen av dina personuppgifter. Om AstraZenecas användning av dina personuppgifter omfattas av EU-lagstiftningen (t.ex. om du bor i ett av länderna i Europeiska unionen) kan du också ha rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd i det land där du bor. Här hittar du namnet och kontaktuppgifterna för tillsynsmyndigheten: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Senast uppdaterad i mars 2020

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Du lämnar nu azcovid-19.com

Den här länken tar dig till en annan webbplats som tillahandahålls av 3:dje part som ensamt ansvarar för dess innehåll.

AstraZeneca tillhandahåller denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca är inte ansvarig för privacy policy som tillhandahålls av 3:dje part. Vi uppmanar dig att läsa privacy policy för varje websida du visiterar.

Tryck "ångra" för att återgå till AstraZenecas websida eller "fortsätt" för att fortsätta.

az-cancle-cta
Ångra
az-submit-cta
Fortsätt