Informationen på denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Ett villkorligt godkännande för försäljning (CMA) har beviljats i EU för COVID- 19 Vaccin AstraZeneca som är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS‑CoV‑2 hos individer 18 år och äldre.

Du hittar mera information här: https://www.fimea.fi/web/sv/framsidai

Rapportera en biverkning via läkemedelsmyndighetens webbplats

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea: https://www.fimea.fi/web/sv/lakemedelssakerhet_och_information/lakemedelssakerhet/anmalan_av_lakemedelsbiverkningar

Den här länken tar dig till en annan webbplats. AstraZeneca förser denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca tar inget ansvar for innehållet på externa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa legal notice for varje webbplats du besöker.

AstraZeneca vaccin rapportering