Information om Vaxzevria

Informationen på denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Ett villkorat godkännande för försäljning har beviljats i EU för Vaxzevria. Vaccinet används för att förebygga covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Det ges till vuxna som är 18 år och äldre.

Du hittar mera information här: https://www.fimea.fi/web/sv/framsidai

Under pandemin kan Vaxzevria också distribueras i förpackningar med namnet Covid-19 Vaccin AstraZeneca.

Rapportera en biverkning via läkemedelsmyndighetens webbplats

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea: https://www.fimea.fi/web/sv/lakemedelssakerhet_och_information/lakemedelssakerhet/anmalan_av_lakemedelsbiverkningar

Den här länken tar dig till en annan webbplats. AstraZeneca förser denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca tar inget ansvar for innehållet på externa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa legal notice for varje webbplats du besöker.

AstraZeneca vaccin rapportering