Νομική ειδοποίηση και Όροι Χρήσης

 

Αυτή η σελίδα (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν) σας ενημερώνει τους όρους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης («Όροι Χρήσης»). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Πληροφορίες για εμάς

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την AstraZeneca UK Limited ("εμείς", «μας» και «εμάς»). Είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 03674842 και έχουμε την έδρα μας στο 1 Francis Crick Avenue, Cambridge BioMedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Οι κύριες διευθύνσεις συναλλαγών μας αναφέρονται εδώ. Ο ΑΦΜ μας είναι GB582323642.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (βλέπε παρακάτω). Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας, ή σε ολόκληρη την ιστοσελίδα μας, σε χρήστες που έχουν εγγραφεί σε εμάς.

Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται ένας κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις κοινοποιείτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε έχει επιλεγεί από εσάς είτε εκχωρηθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις λάβετε γνώση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του κωδικού αναγνώρισης χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασής σας.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των αναγκαίων ρυθμίσεων ώστε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Απαγορευμένη Χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας:

 • με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό·
 • με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος, ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα
 • για να μεταδώσετε ή να προμηθεύσετε την αποστολή οποιουδήποτε αυτόκλητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή διαφημιστικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρεμφερούς αποστολής (spam),
 • για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης σε οποιοδήποτε από τα συστήματά μας ή σε δίκτυα τρίτων,

Διαδραστικές Υπηρεσίες

Ενδέχεται από καιρό σε καιρό να παρέχουμε διαδραστικές υπηρεσίες στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, chat rooms ή πινάκων ανακοινώσεων. Όπου παρέχουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία, θα σας παρέχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν είναι συντονισμένη και ποια μορφή επανελέγχου χρησιμοποιείται (συμπεριλαμβανομένου του αν είναι ανθρώπινος ή τεχνητός).

Θα κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να αξιολογήσουμε τυχόν κινδύνους για τους χρήστες (και ειδικότερα για τα παιδιά) από τρίτους όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία που παρέχεται στον ιστότοπό μας και θα αποφασίσουμε σε κάθε περίπτωση εάν είναι σκόπιμο να επανελέγξουμε τη σχετική υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του είδους επανελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε) υπό το πρίσμα αυτών των κινδύνων. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επιβλέπουμε, να παρακολουθούμε ή να μετριάζουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας, και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας από έναν χρήστη κατά παράβαση των προτύπων περιεχομένου μας, είτε η υπηρεσία είναι ελεγχόμενη είτε Όχι.

Η χρήση οποιασδήποτε από τις διαδραστικές υπηρεσίες μας από ανήλικο υπόκειται στη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους. Συμβουλεύουμε τους γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν μια διαδραστική υπηρεσία ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούν με τα παιδιά τους σχετικά με την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο, καθώς ο επανέλεγχος δεν είναι αλάνθαστος. Οι ανήλικοι που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία θα πρέπει να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους για αυτούς.

Όταν κάνουμε επανελέγχους σε μια διαδραστική υπηρεσία, κανονικά θα σας παρέχουμε ένα μέσο επικοινωνίας με τον συντονιστή, σε περίπτωση ανησυχίας ή δυσκολίας.

Πρότυπα Περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για οποιοδήποτε και όλο το υλικό που συνεισφέρετε στον ιστότοπό μας (συνεισφορές), καθώς και για τυχόν διαδραστικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτόν. Πρέπει να συμμορφώνεστε με το πνεύμα των ακόλουθων προτύπων καθώς και με το γράμμα. Τα πρότυπα ισχύουν για κάθε μέρος οποιασδήποτε συνεισφοράς καθώς και για το σύνολό της.

Οι συνεισφορές πρέπει να είναι ακριβείς (όπου αναφέρουν πραγματικά περιστατικά) και να είναι πραγματικά (όπου διατυπώνουν γνώμες). Οι συνεισφορές πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία έχουν αναρτηθεί.

Οι συνεισφορές δεν πρέπει να::

 • περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο·
 • περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι άσεμνο, προσβλητικό, με μίσος ή φλεγμονώδες,
 • προωθούν σεξουαλικά ρητού υλικό·
 • προωθούν τη βία
 • προωθούν τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ηλικίας·
 • παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα βάσης δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου,
 • να είναι πιθανό να εξαπατήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • να γίνονται κατά παράβαση οποιουδήποτε νομικού καθήκοντος έναντι τρίτου, όπως συμβατικό καθήκον ή υποχρέωση εμπιστευτικής·
 • προωθούν κάθε παράνομη δραστηριότητα·
 • να απειλούν, να κακοποιούν ή να εισβάλλουν στην ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου, ή να προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή περιττό άγχος,
 • να είναι πιθανό να παρενοχλήσουν, να αναστατώσουν, να ντροπιάσουν, να προειδοποιήσουν ή να ενοχλήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 • να χρησιμοποιείται για να υποδυθεί οποιοδήποτε πρόσωπο, ή για να παραποιήσει την ταυτότητα ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο,
 • δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και
 • να υποστηρίξουν, να προωθήσουν ή να βοηθήσουν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, όπως (ενδεικτικά μόνο) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κατάχρηση υπολογιστή

Αναστολή και Τερματισμός

Εμείς θα προσδιορίσουμε, κατά την κρίση μας, εάν υπήρξε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εσάς. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανάληψης όλων ή οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
 • άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιασδήποτε δημοσίευσης ή υλικού που έχετε ανεβάσει στον ιστότοπό μας,
 • έκδοση προειδοποίησης προς εσάς.
 • νομικές διαδικασίες εναντίον σας για την επιστροφή όλων των δαπανών σε βάση αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την παράβαση·
 • περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας.
 • αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως ευλόγως θεωρούμε απαραίτητη.

Αποκλείουμε την ευθύνη για ενέργειες που αναλαμβάνονται ως απάντηση σε παραβιάσεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

Υποχρεώσεις μέλους

Σε περίπτωση που έχετε ενταχθεί στην παρούσα ιστοσελίδα ως μέλος δεσμεύεστε να μας ενημερώσετε άμεσα για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και, κατόπιν αιτήματος μας, να διακόψετε αμέσως την πράξη που παραπονιέται. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε αμέσως για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία εγγραφής σας ενημερώνονται.

Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας σε αυτή την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, δίνοντάς μας εύλογη ειδοποίηση μέσω e-mail στο infomaster@astrazeneca.com. Θα πρέπει να δηλώνετε με σαφήνεια το όνομά σας, το όνομα χρήστη (εάν υπάρχουν) και τα στοιχεία εγγραφής (εάν υπάρχουν) και το όνομα αυτής της ιστοσελίδας σε όλες τις επικοινωνίες.

Άδεια χρήσης RSS Feeds

Με την προϋπόθεση ότι τηρείτε, ανά πάσα στιγμή, τους παρόντες Όρους Χρήσης, σας χορηγούμε μια ανακλητή (ανά πάσα στιγμή), μη αποκλειστική, προσωπική, μη εμπορική, παγκόσμια, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης και προβολής στην ιστοσελίδα σας ή/και με άλλο τρόπο ενσωματώνουμε σε μια RSS feed που παράγεται από εσάς οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πρωτοσέλιδων, των ενεργών συνδέσμων, των αναγνωριστικών πηγής, των συνδέσμων κοινωνικής σελιδοποίησης και άλλων πληροφοριών, του περιεχομένου ή του υλικού που επιλέγετε να λαμβάνετε από τη χρήση του AstraZeneca RSS Feed) ως αποτέλεσμα της εγγραφής σας σε οποιαδήποτε AstraZeneca RSS Feed (το «Περιεχόμενο AstraZeneca»).

Η παρούσα Άδεια RSS Feeds δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί, να εκχωρηθεί ή/και να παραχωρηθεί σε τρίτους. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στην παρούσα άδεια RSS Feeds διατηρούνται εξ ολοκλήρου από εμάς, τις Συνδεδεμένες Εταιρείες μας (όπως ορίζονται στους Όρους Χρήσης μας) και τους δικαιοπαρόχους μας (ανάλογα με την περίπτωση).

Τίποτα σε αυτή την άδεια RSS Feeds δεν σας παρέχει κάποιο δικαίωμα ή άδεια χρήσης οποιουδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα στον ιστότοπό σας ή αλλού.

Χρήση της τροφοδοσίας RSS AstraZeneca

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τροφοδοσία RSS AstraZeneca στον ιστότοπό σας ή/και ως μέρος άλλου RSS feed, πρέπει να διασφαλίσετε ότι παρέχεται σαφής και λειτουργικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα που περιέχει το AstraZeneca RSS Feed και ότι οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας ή οι συνδρομητές σε οποιαδήποτε σχετική τροφοδοσία RSS που ενσωματώνει την RSS Feed της AstraZeneca ενημερώνονται ότι η τροφοδοσία RSS AstraZeneca υπόκειται στην παρούσα άδεια RSS Feeds. Θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να διασφαλίσετε ότι η σωστή απόδοση δίνεται στο περιεχόμενο που περιέχεται στο AstraZeneca RSS Feed δηλώνοντας σαφώς ότι «Αυτό το περιεχόμενο προέρχεται από την ιστοσελίδα της AstraZeneca UK Limited στο www.astrazeneca.com και διασφαλίζοντας ότι όλες οι ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων διατηρούνται στην αρχική τους μορφή.

Με τη χρήση του περιεχομένου της AstraZeneca RSS Feed (s) ή/και της AstraZeneca, εγγυάστε, εκπροσωπείτε και αναλαμβάνετε ότι οποιοσδήποτε ιστότοπος στον οποίο εμφανίζετε (ή προκαλείτε να εμφανιστεί) οποιαδήποτε τροφοδοσία RSS AstraZeneca ή οποιαδήποτε τροφοδοσία που δημιουργείτε (ή προκαλείτε να δημιουργηθεί) που ενσωματώνει οποιαδήποτε AstraZeneca RSS Feed (ή μέρος αυτής) δεν υπονομεύει το όνομα, την εικόνα ή/και τη φήμη μας και, ειδικότερα, δεν περιέχει και δεν θα πρέπει να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή το οποίο ένα λογικό πρόσωπο θα θεωρούσε ότι παραβιάζει τα Πρότυπα Περιεχομένου μας (βλ. παραπάνω)

Δεν πρέπει να προτείνετε, άμεσα ή έμμεσα, ότι προσυπογράφουμε ή εγκρίνουμε οτιδήποτε εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή/και αποτελεί μέρος οποιασδήποτε τροφοδοσίας RSS που ενσωματώνει μια AstraZeneca RSS Feed, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) οποιουδήποτε περιεχομένου σας, περιεχομένου τρίτων, οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιουδήποτε νομικού προσώκου/οντότητας ή Ατόμου. Δεν επιτρέπεται να χρεώνετε (άμεσα ή έμμεσα) οποιονδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας σας ή συνδρομητή σε οποιαδήποτε feeds για την οποία είστε υπεύθυνοι για την πρόσβαση στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε τμήματος οποιασδήποτε AstraZeneca RSS Feed ή/και οποιουδήποτε Περιεχομένου AstraZeneca. Δεν επιτρέπεται να μεταπωλήσετε ή/και να διαθέσετε με άλλο τρόπο στο εμπόριο το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε από τα feeds RSS της AstraZeneca ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου της AstraZeneca.

Άδεια εκπομπής podcast

Με την προϋπόθεση ότι τηρείτε, ανά πάσα στιγμή, τους παρόντες Όρους Χρήσης, σας χορηγούμε μια ανακλητή (ανά πάσα στιγμή), μη αποκλειστική, προσωπική, μη εμπορική, παγκόσμια, μη μεταβιβάσιμη, δωρεάν άδεια για να κατεβάσετε από αυτή την ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε την AstraZeneca Podcasts. Η παρούσα άδεια χρήσης Podcast δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί, να εκχωρηθεί ή/και να παραχωρηθεί σε τρίτους. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στην παρούσα άδεια Podcast διατηρούνται εξ ολοκλήρου από εμάς, τις Συνδεδεμένες Εταιρείες μας (όπως ορίζονται στους Όρους Χρήσης και τους δικαιοπαρόχους μας (ανάλογα με την περίπτωση). Καμία διάταξη της παρούσας Άδειας Podcast δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια χρήσης οποιουδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα.

Χρήση του Podcast της AstraZeneca

Το AstraZeneca Podcast είναι μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημοσίευση, μετάδοση, μετάδοση, διάθεση στο κοινό, πώληση ή με άλλο τρόπο επαναχρησιμοποίηση ή εμπορευματοποίηση της AstraZeneca Podcast με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ή να προσθέσετε στο AstraZeneca Podcast με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να συνδυάσετε το AstraZeneca Podcast με οποιοδήποτε άλλο υλικό. Δεν επιτρέπεται να κατεβάσετε ή να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο με σκοπό την προώθηση, διαφήμιση, έγκριση ή υπονοώντας οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ εσάς (ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους) και εμάς, των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων μας ή οποιωνδήποτε συνεισφερόντων στο AstraZeneca Podcast. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AstraZeneca Podcast με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να φέρει το όνομά μας ή οποιασδήποτε Θυγατρικής σε ανυποληψία ή να προκαλέσει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε εμάς ή σε οποιαδήποτε Θυγατρική.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς και τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες μας και να διατηρείτε εμάς και τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες μας πλήρως και αποτελεσματικά αποζημιωμένες για όλες τις απώλειες, τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών και επαγγελματικών αμοιβών), τις ζημίες, τα ποσά που καταβάλλονται σε διακανονισμό και άλλες υποχρεώσεις, που προκύπτουν από ή σε σχέση με παραβίαση από εσάς των Άδεια RSS Feeds ή/και την άδεια χρήσης Podcast.

Αποποίηση ευθυνών

Ενώ έχουμε λάβει τη δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη αυτής της ιστοσελίδας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ενέργεια αναληφθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό, οπουδήποτε και αν βασίζεται, ως αποτέλεσμα, απευθείας ή μη, σε πληροφορίες που περιέχονται ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτής της ιστοσελίδας, είτε αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από εμάς είτε από τρίτο μέρος. Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παροχή συμβουλών ή ως διατύπωση οποιασδήποτε σύστασης και η παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να βασίζεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ιατρικών εξελίξεων και εξελίξεων, οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μια βάση "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ" .

ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΔΉΛΩΣΗ Ή ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΕΊΤΕ ΡΗΤΉ ΕΊΤΕ ΣΙΩΠΗΡΉ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΊΣΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΊΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ ΤΟΥ ΕΝ ΛΌΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ Ή ΌΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΧΩΡΊΣ ΛΆΘΗ Ή ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ).

Συμφωνείτε ότι η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή μεταφορτώνονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια και κίνδυνο. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό σιωπηρών εγγυήσεων, οπότε τα παραπάνω δεν θα ισχύουν σε τέτοιες δικαιοδοσίες. Οποιεσδήποτε ιατρικές πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν προορίζονται ως υποκατάστατο της τεκμηριωμένης ιατρικής συμβουλής και δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με θέματα προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης. Οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα πρέπει να συμβουλεύονται τις τοπικές ιατρικές πηγές και τις ρυθμιστικές αρχές για πληροφορίες κατάλληλες για τη χώρα τους. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΊΤΕ ΈΝΑΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑ ΥΓΕΊΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ Ή ΘΈΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΕΤΑΙ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΊΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θεωρείται ότι συνιστά πρόσκληση για επένδυση ή με άλλο τρόπο διαπραγμάτευση μετοχών, ADR ή άλλων τίτλων στην AstraZeneca PLC. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε πρόβλεψη, γνώμη ή προσδοκία που εκφράζεται σε αυτή την ιστοσελίδα και η προηγούμενη απόδοση της τιμής των κινητών αξιών δεν πρέπει να βασίζεται ως οδηγός για τις μελλοντικές επιδόσεις τους.

Η Ευθύνη

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, άλλα μέλη του Ομίλου μας (όπως ορίζονται παρακάτω) και τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς, αποκλείουμε ρητά:

 • Όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλοι όροι που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοηθούν από το καταστατικό, το κοινό δίκαιο ή το δίκαιο των ιδίων κεφαλαίων, και
 • Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή αποθετική απώλεια ή ζημία που προκύπτει από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης της ιστοσελίδας μας, οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτήν και οποιουδήποτε υλικού που αναρτάται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για (i) απώλεια εισοδήματος ή εσόδων, (ii) απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, (iii) απώλεια κερδών ή συμβάσεων, (iv) απώλεια αναμενόμενης αποταμίευσης, (v) απώλεια δεδομένων, (vi) απώλεια υπεραξίας, (vii) σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου και (viii) για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως του αν προκύψει και αν προκλήθηκε από αδικοπραξία ( συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που απορρέει από αμέλεια μας, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που τον καθιστά διαθέσιμο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή σφάλματα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σε όλα τα έγγραφα, αρχεία, κείμενο, εικόνες, RSS Feeds, αρχεία ήχου, Podcasts, αρχεία βίντεο, flash tutorials, γραφικά, συσκευές και κώδικα που περιέχονται σε αυτό και στη γενική του "εμφάνιση και αίσθηση", ανήκει στην AstraZeneca UK Limited, τις θυγατρικές της (όπως ορίζεται παρακάτω) ή τους εξωτερικούς συνεργάτες μας. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Είστε εξουσιοδοτημένοι να δημιουργήσετε ένα μόνο αντίγραφο και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτόν τον ιστότοπο (εκτός από οποιοδήποτε περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους το οποίο έχει αναγνωριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε τέτοιο αντίγραφο ή εκτύπωση διατηρεί όλες τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και οποιαδήποτε αποποίηση ευθυνών που περιέχονται μέσα τους. Όλα τα ονόματα, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της AstraZeneca δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Η κατάστασή μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεισφερόντων) ως δημιουργών υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης, της δημιουργίας οποιουδήποτε παράγωγου έργου με βάση την παρούσα ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό του, η ενσωμάτωση σε άλλους δικτυακούς τόπους, ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης ή δημοσιεύσεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε διαγράμματα, εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο. Κανένας σύνδεσμος προς αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο τρίτων το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο και πρέπει να λάβετε άδεια από τον τρίτο κάτοχο πριν χρησιμοποιήσετε ή κατεβάσετε το εν λόγω περιεχόμενο. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση για την απόδοση του συντάκτη ή ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζεται σε αυτό το περιεχόμενο χωρίς να λάβει προηγουμένως τις κατάλληλες συγκαταθέσεις.

Εκτός από την περιορισμένη άδεια που αναφέρεται παραπάνω, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως χορήγηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή άδειας.

Όλες οι ονομασίες προϊόντων που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα της AstraZeneca UK Limited ή των θυγατρικών της, εκτός από τα σήματα που αναφέρονται ως ιδιοκτησία άλλων εταιρειών και όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από τον χρήστη

Σε περίπτωση που υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό για να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, προσωπικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, περιλήψεων ή παρόμοιων στοιχείων), συμφωνείτε (i) ότι το υλικό αυτό δεν θα θεωρηθεί ιδιοκτησία και (iii) εμπιστευτικό (ii) ότι το υλικό αυτό δεν θα θεωρηθεί να μας παραχωρήσετε μια αμετάκλητη, παγκόσμια, διαρκή, χωρίς δικαιώματα, μη αποκλειστική άδεια χρήσης, γνωστοποίησης, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημόσιας προβολής και μετάφρασης του συνόλου ή οποιουδήποτε τέτοιου υλικού για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμούς. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αφαιρέσουμε ή να διαγράψουμε, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε υλικό υποβάλλετε για να συμπεριληφθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύεται ή αναφορτώνεται ("uploaded") από εσάς στον ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή. Επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτουμας.

Ιοί, πειρατεία και άλλα αδικήματα

Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες (logic bombs) ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον εξυπηρετητή στον οποίο αποθηκεύεται η ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράξετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον Νόμο περί Κακής Χρήσης Υπολογιστών του 1990. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας παύει αμέσως.

Δεν φέρουμε κάποια ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας μας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού από εσάς δημοσιεύτηκε σε αυτό, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτό. Σύμφωνα με την ορθή υπολογιστική πρακτική, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε όλο το υλικό ή/και το περιεχόμενο που έχει πρόσβαση ή/και μεταφορτωθεί από αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμο, ενημερωμένο λογισμικό ελέγχου ιών.

Σύνδεση με αυτόν τον Ιστότοπο

Δεν επιτρέπεται να συνδέεστε με την αρχική μας σελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας. Μετά την εν λόγω συγκατάθεση, κάθε τέτοιος σύνδεσμος πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και να μην βλάπτει τη φήμη μας ούτε να επωφελείται από αυτήν. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδείξετε οποιαδήποτε μορφή ένωσης, έγκρισης ή έγκρισης εκ μέρους μας, εφόσον δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.

Η ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας εκτός από την αρχική σελίδα μετά από γραπτή συγκατάθεση από εμάς που αναφέρεται παραπάνω. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με την παρούσα Δήλωση Περιορισμού/Αποποίηση Ευθύνης.

Ιστοσελίδες και περιεχόμενο τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους (π.χ. άρθρα, βιβλιοθήκες εικόνων, ροές δεδομένων ή περιλήψεις) και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους υπερκειμένου σε ιστότοπους τρίτων. Παρέχουμε τέτοιου είδους περιεχόμενο και συνδέσμους τρίτων ως ευγένεια προς τους χρήστες μας. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί οποιουδήποτε τρίτου μέρους ιστοτόπου ή περιεχομένου που αναφέρεται, έχει πρόσβαση ή είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο και, ως εκ τούτου, δεν εγκρίνουμε, χορηγούμε, συστήνουμε ή απολαμβάνουμε με άλλο τρόπο οποιαδήποτε ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους ή περιεχόμενο τρίτων μερών ή για τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη που προκύπτει από οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους (είτε δημοσιεύεται σε αυτόν, είτε σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου ή οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώμη που περιέχεται σε αυτό το τρίτο μέρος ιστοσελίδα ή περιεχόμενο.

Αλλαγές σε αυτόν τον ιστότοπο

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας ή την παρούσα Δήλωση Περιορισμού/Αποποίηση Ευθύνης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Περιορισμού/Αποποίηση Ευθύνης θα τεθούν σε ισχύ από την επόμενη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε την παρούσα Δήλωση Περιορισμού/Αποποίηση Ευθύνης κατά καιρούς για να λαμβάνετε υπόψη οποιαδήποτε αλλαγή κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε την παρούσα ιστοσελίδα ενήμερη. Εάν προκύψει ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή να τον κλείσουμε επ' αόριστον.

Κώδικας Φαρμακευτικών Πρακτικών Marketing IFPMA

Οποιοδήποτε διαφημιστικό περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας έχει συνταχθεί με αναφορά στον Κώδικα Φαρμακευτικών Πρακτικών Marketing της IFPMA. Κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά με το περιεχόμενο θα κοινοποιηθούν πρώτα σε εμάς. Στη συνέχεια, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην IFPMA, Γενεύη, Ελβετία. Οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με διαφημιστικό περιεχόμενο που αφορά μία χώρα μπορούν εναλλακτικά να υποβληθούν στην Ένωση Φαρμακευτικών Παραγωγών της οικείας χώρας.

Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε αξίωση που προκύπτει από, ή σχετίζεται με, επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή εναντίον σας για παραβίαση αυτών των όρων στη χώρα κατοικίας σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα email στο infomaster@astrazeneca.com στο AstraZeneca.

Αναφορές σε "AstraZeneca" και "Group» είναι αναφορές στην AstraZeneca UK Limited και τις θυγατρικές της. Στους παρόντες Όρους Χρήσης, ως «Συνεργάτες» νοείται κάθε εταιρεία ή άλλη επιχειρηματική οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή υπό κοινό έλεγχο με την AstraZeneca UK Limited κατά καιρούς και, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ως «έλεγχος» νοείται η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του (i) πενήντα τοις εκατό (50%) ή και άνω των με δικαίωμα ψήφου σε τίτλους ή δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω εταιρεία ή άλλη οντότητα, ή ii) πενήντα τοις εκατό (50%) ή περισσότερο της συμμετοχής επί του κέρδους ή του εισοδήματος στην περίπτωση επιχειρηματικής οντότητας πλην εταιρείας· ή iii) στην περίπτωση εταιρικής σχέσης, οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιμη συμμετοχή του γενικού εταίρου.