Teisinis pranešimas ir naudojimo sąlygos

Kaip mes saugome Jūsų duomenis

„AstraZeneca“ Jūsų asmens duomenis laikys tam tikrą metų skaičių pagal vietos teisės aktus ir bendrovės Dokumentų

saugojimo taisykles. Daugiau informacijos apie „AstraZeneca“ vidines Dokumentų saugojimo taisykles galite rasti

svetainėje www.astrazenecapersonaldataretention.com

Perdavimas į kitas šalis

„AstraZeneca“ bendrovės arba trečiosios šalys gali būti įsisteigusios bet kurioje pasaulio vietoje; tai gali būti ir šalys,

kuriose nėra tokios asmens duomenų teisinės apsaugos kaip Jūsų gyvenamojoje šalyje. Nepriklausomai nuo šalies, į

kurią perduoti Jūsų asmens duomenys, mes dalysimės šiais duomenimis tik griežtai laikydamiesi principo „būtina žinoti“

ir atsižvelgdami į atitinkamus sutartinius apribojimus (pavyzdžiui, „AstraZeneca“ Privalomomis bendrovės

taisyklėmis ir ES standartinėmis sutarčių nuostatomis). Galite prašyti gauti „AstraZeneca“ privalomųjų bendrovės taisyklių

ir (arba) „AstraZeneca“ ES standartinių sutarčių nuostatų kopiją, kreipęsi adresu privacy@astrazeneca.com.

Privalomosios bendrovės taisyklės

Užtikriname, kad laikysimės kai kurių savo teisinių įsipareigojimų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, parengdami

Privalomųjų bendrovės taisyklių (PBT) rinkinį. PBT nustato „AstraZeneca“ duomenų privatumo įsipareigojimus dėl į kitas

šalis perduodamų asmens duomenų.

Daugiau informacijos apie šiuos įsipareigojimus pateikta čia. PBT ir bet kokios pagal jas atsirandančios teisės

netaikomos iš JAV gautiems asmens duomenims.

Kaip užtikriname Jūsų duomenų saugumą

Laikomės deramų privatumo ir saugumo taisyklių, skirtų kiek įmanoma užtikrinti visos mūsų turimos informacijos,

įskaitant Jūsų asmens duomenis, saugumą ir vientisumą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „AstraZeneca“ laikosi savo duomenų privatumo įsipareigojimų, pateikta

mūsų pasauliniuose duomenų privatumo vidaus standartuose.

Kokios yra Jūsų teisės

Galite bet kada susisiekti su „AstraZeneca“ adresu www.astrazenecapersonaldataretention.com ir paprašyti gauti

daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, suteikti prieigą prie mūsų turimų Jūsų asmens duomenų,

ištaisyti klaidas, pašalinti tam tikrus duomenis arba atšaukti savo leidimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam tikru būdu.

Jeigu dėl tokio prašymo „AstraZeneca“ arba su ja susijusios bendrovės būtų priverstos pažeisti atitinkamuose savo

įstatymuose arba kituose teisės aktuose ar praktikos kodeksuose numatytus įsipareigojimus, „AstraZeneca“ gali negalėti

įvykdyti Jūsų prašymo. Tokiu atveju galite prašyti, kad nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis (t. y. pasinaudoti

prieštaravimo teise). Laikydamiesi galiojančių teisės aktų, tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę į duomenų

perkeliamumą kitam duomenų valdytojui; tuomet Jūsų duomenys tam valdytojui būtų perduodami elektroniniu formatu.

Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, šiomis teisėmis galite naudotis nemokamai.

„AstraZeneca“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, prižiūrintį, kaip „AstraZeneca“ laikosi ES duomenų apsaugos

teisės aktų. Jeigu turėtumėte klausimų ar nuogąstavimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, su šiuo pareigūnu galite

susisiekti el. paštu privacy@astrazeneca.com. Jeigu „AstraZeneca“ vykdomam Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomi

ES teisės aktai, galite pateikti skundą atitinkamai Jūsų gyvenamosios šalies duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Atitinkamos priežiūros institucijos pavadinimą ir kontaktinius duomenis galite rasti adresu http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/

bodies/authorities/index_en.htm.

Tolesnių mūsų pranešimų gavimo atsisakymas

Jeigu pasirinkote gauti informaciją apie mūsų ar kitų „AstraZeneca“ bendrovių produktus bei paslaugas ir nebenorite

gauti šios informacijos, galite atsisakyti jos išsiųsdami el. laišką adresu privacyrequests@astrazeneca.com. Visuose

pranešimuose būtina aiškiai nurodyti Jūsų vardą ir pavardę, naudotojo vardą (jeigu yra), registracijos duomenis (jeigu

yra) bei šios svetainės pavadinimą.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. birželio mėn.