Juridiskais paziņojums un lietošanas noteikumi

Šajā lapā (kopā ar tajā minētajiem dokumentiem) ir norādīti noteikumi, ar kuriem jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietni kā viesis vai reģistrēts lietotājs (“Lietošanas noteikumi”). Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus, pirms sākat lietot vietni. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs norādāt, ka piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem un piekrītat ievērot tos. Ja jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, atturieties no mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas.

Informācija par mums

Šo tīmekļa vietni pārvalda AstraZeneca UK Limited ("mēs", “mūsu” un “mums”). Mēs esam privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Anglijā un Velsā ar uzņēmuma numuru 03674842, un mūsu juridiskā adrese ir 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Mūsu galvenās tirdzniecības adreses ir uzskaitītas šeit. Mūsu PVN numurs ir GB5823642.

Piekļuve šai tīmekļa vietnei

Piekļuve mūsu tīmekļa vietnei ir atļauta īslaicīgi, un mēs paturam tiesības atsaukt vai grozīt pakalpojumu, ko mēs sniedzam mūsu tīmekļa vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma (skatīt zemāk). Mēs nebūsim atbildīgi, ja kāda iemesla dēļ mūsu tīmekļa vietne nav pieejama jebkurā laikā vai jebkurā laikā. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām mūsu tīmekļa vietnes daļām vai visai mūsu tīmekļa vietnei tikai lietotājiem, kas ir reģistrējušies pie mums.

Ja saskaņā ar mūsu drošības procedūrām izvēlaties vai jums tiek nodrošināts lietotāja identifikācijas kods, parole vai kāda cita informācija, jums šāda informācija ir jāuzskata par konfidenciālu, un jūs nedrīkstat to kopīgot nevienai citai personai. Mums ir tiesības jebkurā laikā atspējot jebkuru lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai esat izvēlējies vai mums piešķīris, ja, mūsuprāt, Jūs neievērosiet kādu no šo Lietošanas noteikumu noteikumiem. Jūs piekrītat nekavējoties informēt mūs pēc tam, kad uzzinājāt par jebkādu neatļautu izpaušanu vai Jūsu lietotāja identifikācijas koda un/vai paroles izmantošanu.

Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai jūs varētu piekļūt mūsu tīmekļa vietnei. Jūs arī esat atbildīgs par to, lai visas personas, kas piekļūst mūsu tīmekļa vietnei, izmantojot jūsu interneta pieslēgumu, būtu informētas par šiem Lietošanas noteikumiem un ka tās atbilst tiem.

Aizliegts izmantot

Jūs varat izmantot mūsu vietni tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu vietni:

 • jebkādā veidā, kas pārkāpj visus piemērojamos vietējos, valsts vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus;
 • jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks, vai kam ir jebkāds nelikumīgs vai krāpniecisks mērķis vai sekas;
 • pārsūtīt vai sagādāt jebkādu nevēlamu vai neatļautu reklāmas vai reklāmas materiālu vai jebkāda cita veida līdzīgu pasūtījumu (surogātpastu) nosūtīšanu;
 • veikt nesankcionētus mēģinājumus piekļūt jebkurai no mūsu sistēmām vai trešo pušu tīkliem;

Interaktīvie pakalpojumi

Laiku pa laikam mēs varam sniegt interaktīvus pakalpojumus mūsu vietnē, tostarp, bez ierobežojumiem tērzētavās vai dēļos. Ja mēs nodrošinām jebkuru interaktīvu pakalpojumu, mēs jums sniegsim skaidru informāciju par piedāvāto pakalpojumu veidu, ja tas tiek regulēts un kāda veida mērenība tiek izmantota (ieskaitot to, vai tas ir cilvēka vai tehnisks).

Mēs darīsim visu iespējamo, lai novērtētu iespējamos riskus lietotājiem (un jo īpaši bērniem) no trešajām pusēm, kad viņi izmanto jebkuru interaktīvu pakalpojumu, kas sniegts mūsu vietnē, un mēs katrā gadījumā izlemsim, vai ir lietderīgi izmantot attiecīgā pakalpojuma mērenību (ieskaitot to, kāda veida mērenību izmantot) ņemot vērā šos riskus. Tomēr mums nav pienākuma pārraudzīt, uzraudzīt vai izmantot jebkuru interaktīvu pakalpojumu, ko mēs sniedzam mūsu vietnē, un mēs skaidri izslēgtu savu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas rodas, izmantojot jebkuru interaktīvu pakalpojumu lietotājs, pārkāpjot mūsu satura standartus, neatkarīgi no tā, vai pakalpojums ir moderēts vai nav.

Jebkuru mūsu interaktīvo pakalpojumu izmantošana, ko veic nepilngadīgais, ir atkarīga no vecāka vai aizbildņa piekrišanas. Mēs iesakām vecākiem, kuri ļauj saviem bērniem izmantot interaktīvu pakalpojumu, ka ir svarīgi, lai viņi sazinātos ar saviem bērniem par viņu drošību tiešsaistē, jo mērenība nav apdomīga. Nepilngadīgajiem, kuri izmanto kādu interaktīvu pakalpojumu, būtu jāinformē par potenciālajiem riskiem tiem.

Ja mēs veicam interaktīvu pakalpojumu, mēs parasti nodrošināsim jums iespēju sazināties ar moderatoru, ja rodas bažas vai grūtības.

Satura standarti

Šie satura standarti attiecas uz visiem materiāliem, kurus jūs veicat mūsu vietnē (iemaksas), un uz visiem ar to saistītajiem interaktīvajiem pakalpojumiem. Jums ir jāatbilst garam šādiem standartiem, kā arī vēstuli. Standarti attiecas uz katru iemaksu daļu, kā arī uz visu tās daļu.

Iemaksas ir precīzas (ja tās norāda faktus), un tās patiesi jāglabā (ja tās pauž atzinumus). Iemaksas jāatbilst piemērojamiem tiesību aktiem Apvienotajā Karalistē un jebkurā valstī, no kuras tās ir norīkotas.

Iemaksas nedrīkst:

 • satur jebkuru materiālu, kas ir apmelojošs jebkurai personai;
 • satur jebkuru materiālu, kas ir neķītrs, aizskarošs, naidīgs vai iekaisīgs;
 • veicināt seksuāli izteiktu materiālu;
 • veicināt vardarbību;
 • veicināt diskrimināciju rases, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ;
 • pārkāpj jebkuras citas personas autortiesības, datubāzes tiesības vai preču zīmi;
 • varētu maldināt jebkuru personu;
 • tiek veikti, pārkāpjot jebkādus juridiskus pienākumus, kas ir parādā trešai personai, piemēram, līgumsaistības vai uzticības pienākumu;
 • veicināt jebkādu nelikumīgu darbību;
 • apdraudēt, ļaunprātīgi izmantot vai iebrukt citas personas privātumu, vai radīt kairinājumu, neērtības vai nevajadzīgu trauksmi;
 • var uzmākties, sajukums, apgrūtināt, trauksmi vai traucēt kādu citu personu;
 • tiek izmantoti, lai uzdošanos jebkurai personai vai lai maldinātu jūsu identitāti vai piederību kādai personai;
 • rada iespaidu, ka tie nāk no mums, ja tas tā nav; un
 • aizstāv, veicina vai palīdz jebkādu nelikumīgu darbību, piemēram, autortiesību pārkāpumu vai datoru ļaunprātīgu izmantošanu

Apturēšana un izbeigšana

Mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim, vai ir noticis šo Lietošanas noteikumu pārkāpums, izmantojot mūsu vietni. Ja ir noticis šo Lietošanas noteikumu pārkāpums, mēs varam veikt tādas darbības, kādas mēs uzskatām par atbilstošām, tostarp, bet neaprobežojoties ar visu vai kādu no tālāk minētajām darbībām:

 • tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga jūsu tiesību atsaukšana izmantot mūsu vietni;
 • tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga jebkuras norīkošanas vai materiāla noņemšana, ko jūs augšupielādējat mūsu vietnē;
 • brīdinājuma izdošana jums;
 • tiesvedība pret jums, lai atlīdzinātu visas izmaksas, pamatojoties uz kompensāciju (tostarp, bet ne tikai, saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušās pārkāpuma dēļ;
 • turpmāka tiesvedība pret jums;
 • šādas informācijas izpaušana tiesībaizsardzības iestādēm, kā mēs pamatoti uzskatām, ir nepieciešama.

Mēs neiekļaujam atbildību par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz šo Lietošanas noteikumu pārkāpumiem.

Dalības pienākumi

Ja esat pievienojies šai tīmekļa vietnei kā dalībnieks, jūs apņematies nekavējoties informēt mūs par jebkuru prasību vai rīcību pret jums saistībā ar šīs tīmekļa vietnes izmantošanu un pēc mūsu pieprasījuma nekavējoties pārtraukt sūdzību iesniegto darbību. Jūs piekrītat nekavējoties informēt mūs par visām izmaiņām, kas ietekmē jūsu reģistrācijas datus. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka jūsu reģistrācijas dati tiek atjaunināti.

Jūs jebkurā laikā varat izbeigt savu dalību šajā tīmekļa vietnē, sniedzot mums saprātīgu paziņojumu pa e-pastu uz infomaster@astrazeneca.com. Jums ir skaidri jānorāda jūsu vārds, lietotājvārds (ja tāds ir) un reģistrācijas informācija (ja tāds ir) un šīs tīmekļa vietnes nosaukums visos paziņojumos.

RSS plūsmas licence

Ja jūs vienmēr ievērojat šos Lietošanas noteikumus, mēs jums piešķiram atsaucamu (jebkurā laikā), neekskluzīvu, personisku, nekomerciālu, visā pasaulē nenodododamu licenci izmantot un attēlot jūsu tīmekļa vietnē un/vai citādi iekļaut jūsu radītajā RSS plūsmā jebkādu mūsu sniegto saturu ( tostarp, bet ne tikai, virsrakstus, aktīvās saites, avota identifikatorus, sociālās grāmatzīmes saites un citu informāciju, saturu vai materiālus, kurus izvēlaties saņemt no AstraZeneca RSS plūsmas izmantošanas), kā rezultātā jūs abonējat jebkuru AstraZeneca RSS plūsmu (“AstraZeneca Content”).

Šo RSS plūsmas licenci nedrīkst nodot, pārveidot, piešķirt un/vai apakšlicencēt nevienai trešajai pusei. Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajā RSS plūsmas licencē, pilnībā rezervē mēs, mūsu Filiāles (kā noteikts mūsu lietošanas noteikumos) un mūsu licences devēji (atkarībā no apstākļiem).

Nekas šajā RSS plūsmas licencē nepiešķir jums tiesības vai licenci izmantot kādu no mūsu preču zīmēm jūsu tīmekļa vietnē vai citur.

AstraZeneca RSS barības lietošana

Ja jūs plānojat izmantot jebkuru AstraZeneca RSS Feed savā tīmekļa vietnē un/vai kā daļu no citas RSS plūsmas, jums ir jānodrošina, ka uz tīmekļa lapu, kurā ir AstraZeneca RSS Feed, tiek nodrošināta skaidra un funkcionāla saite, un ka jūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji vai jebkuras attiecīgās RSS plūsmas abonenti, kas ietver AstraZeneca RSS Feed ir informēts, ka AstraZeneca RSS plūsma ir pakļauta šai RSS plūsmas licencei. Visos gadījumos jānodrošina, ka AstraZeneca RSS Feed saturam tiek piešķirts atbilstošs attiecinājums, skaidri norādot, ka “Šis saturs ir no AstraZeneca UK Limited tīmekļa vietnes www.astrazeneca.com un nodrošinot, ka visi autortiesību paziņojumi tiek saglabāti to sākotnējā formā.

Izmantojot AstraZeneca RSS plūsmu (s) un/vai AstraZeneca saturu, jūs garantējat, pārstāvēt un apņemas, ka jebkura vietne, kurā jūs parādīt (vai izraisīt to parādīt) jebkuru AstraZeneca RSS plūsmu vai jebkuru barību, ko jūs ģenerējat (vai izraisīt to ģenerēt), kas ietver jebkuru AstraZeneca RSS plūsmu (vai tās daļu) nenodrošina mūsu vārdu, tēlu un/vai reputāciju neapmierinošu un jo īpaši nesatur un nesatur nekādus materiālus, kas pārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības vai ko saprātīga persona uzskatītu par mūsu Satura standartu pārkāpšanu (skatīt iepriekš)

Jūs nedrīkstat ieteikt, vai tieši vai netieši, ka mēs apstiprināt vai apstiprināt jebko, kas parādās jebkurā tīmekļa vietnē un/vai veido daļu no jebkuras RSS plūsmas, kas ietver AstraZeneca RSS Feed, ieskaitot (bez ierobežojuma) jebkuru jūsu saturu, trešo pušu saturu, jebkuru produktu vai jebkuru juridisku personu/personu vai indivīds. Jūs nedrīkstat iekasēt (tieši vai netieši) jebkuru lietotāju jūsu mājas lapā vai abonentu jebkuru barību, par kuru jūs esat atbildīgs par piekļuvi visai vai daļai no jebkuras AstraZeneca RSS Feed un/vai jebkuru AstraZeneca saturu. Jums nav atļauts pārdot un/vai citādi pārdot visu vai daļu no AstraZeneca RSS plūsmas un/vai jebkura AstraZeneca satura.

Podcast licence

Ja jūs vienmēr ievērojat šos Lietošanas noteikumus, mēs jums piešķiram atsaucamu (jebkurā laikā), neekskluzīvu, personisku, nekomerciālu, visā pasaulē nenodododamu licenci, lai lejupielādētu no šīs tīmekļa vietnes un izmantotu AstraZeneca podkastus. Šo Podcast licenci nedrīkst nodot, pārveidot, piešķirt un/vai apakšlicencēt nevienai trešajai pusei. Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajā Podcast licencē, pilnībā rezervē mēs, mūsu Filiāles (kā noteikts mūsu Lietošanas noteikumos un licences devēji (atkarībā no gadījuma). Nekas šajā Podcast licencē nepiešķir jums tiesības vai licenci izmantot kādu no mūsu preču zīmēm.

AstraZeneca Podcast izmantošana

AstraZeneca Podcast ir paredzēts tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat kopēt, reproducēt, pārpublicēt, publicēt, pārraidīt, darīt pieejamu sabiedrībai, pārdot vai citādi atkārtoti izmantot vai komercializēt AstraZeneca Podcast jebkādā veidā. Jūs nedrīkstat rediģēt, mainīt, pielāgot vai pievienot AstraZeneca Podcast jebkādā veidā, kā arī apvienot AstraZeneca Podcast ar jebkuru citu materiālu. Jūs nedrīkstat lejupielādēt vai izmantot šo failu, lai reklamētu, reklamētu, apstiprinātu vai nozīmētu jebkādu saikni starp jums (vai jebkuru trešo pusi) un mums, mūsu aģentiem vai darbiniekiem vai jebkādiem AstraZeneca Podcast veicējiem. Jūs nedrīkstat izmantot AstraZeneca Podcast jebkādā veidā, kas varētu radīt mūsu vai jebkura Affiliate vārdu neapmierinātību vai citādi radīt zaudējumus vai bojājumus mums vai jebkuram filiālei.

Kompensācija

Jūs piekrītat atlīdzināt mums un mūsu filiālēm un saglabāt mums un mūsu filiālēm pilnīgu un efektīvu atlīdzību par visiem zaudējumiem, izmaksām (ieskaitot juridiskās un profesionālās izmaksas), zaudējumiem, norēķinā izmaksātajām naudas summām un citām saistībām, kas izriet no vai saistībā ar to, ka jūs pārkāpjat RSS plūsmas licenci un/vai Podcast licenci.

Atteikšanās

Lai gan mēs esam pietiekami rūpējušies par šīs tīmekļa vietnes apkopošanu, mēs neesam atbildīgi par jebkuru personu vai organizāciju veiktajām darbībām neatkarīgi no tā, kur tās tieši vai citādi pamatojas uz informāciju, kas ietverta šajā tīmekļa vietnē vai kurai ir piekļuve, neatkarīgi no tā, vai šādu informāciju sniedz mēs vai trešā persona. Nekas šajā tīmekļa vietnē nav jāinterpretē kā padomu sniegšana vai ieteikuma sniegšana, un uz šo tīmekļa vietni nevajadzētu paļauties uz jebkāda lēmuma vai rīcības pamatu. Pastāvīgo medicīnas progresu un attīstības rezultātā informācija šajā tīmekļa vietnē ne vienmēr var būt pilnīgi aktuāla, un šī iemesla dēļ šāda informācija tiek sniegta "AS IS" un "Kā PIEEJAMS" pamats.

MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS GARANTIJAS, APLIECINĀJUMUS VAI NESNIEDZAM NEKĀDAS SAISTĪBAS, KAS NAV TIEŠAS VAI NETIEŠAS ATTIECĪBĀ UZ KĀDU NO ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES SATURU (TOSTARP, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, SAVLAICĪGUMU, VALŪTU, PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM KONKRĒTAM ŠĀDA SATURA MĒRĶIM VAI KA REZULTĀTI, KURUS VAR IEGŪT NO TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANA BŪS BEZ KĻŪDĀM VAI UZTICAMA).

Jūs piekrītat, ka informācijas izmantošana, kas iegūta vai lejupielādēta no šīs tīmekļa vietnes, ir pēc Jūsu ieskatiem un riska. Dažas jurisdikcijas neļauj izslēgt netiešās garantijas, un tādā gadījumā iepriekšminētais netiks piemērots šādās jurisdikcijās. Jebkura medicīniskā informācija šajā tīmekļa vietnē nav paredzēta kā informētas medicīniskās palīdzības aizstājējs, un mēs nevaram atbildēt uz nevēlamiem e-pastiem, kas saistīti ar personīgās veselības aprūpes jautājumiem. Informācija par šajā tīmekļa vietnē minētajiem produktiem var atšķirties atkarībā no valsts. Pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem jāmeklē vietējie medicīnas resursi un regulatīvās iestādes, lai saņemtu informāciju, kas atbilst viņu valstij. PIRMS JEBKĀDU DARBĪBU VEIKŠANAS JUMS JĀKONSULTĒJAS AR PIENĀCĪGI KVALIFICĒTU VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTU PAR JEBKURU KONKRĒTU PROBLĒMU VAI JAUTĀJUMU, UZ KURU ATTIECAS JEBKĀDA INFORMĀCIJA ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ.

Nekas šajā tīmekļa vietnē netiek uzskatīts par uzaicinājumu ieguldīt vai citādi veikt darījumus ar akcijām, ADR vai citiem vērtspapīriem AstraZeneca PLC. Faktiskie rezultāti un attīstība var būtiski atšķirties no jebkādām prognozēm, atzinumiem vai cerībām, kas izteiktas šajā tīmekļa vietnē, un vērtspapīru cenas pagātni nevar paļauties uz to turpmāko darbību.

Mūsu atbildība

Ciktāl to pieļauj likums, mēs, citi mūsu Grupas locekļi (kā definēts turpmāk) un ar mums saistītās trešās personas ar šo nepārprotami izslēdzam:

 • visi nosacījumi, garantijas un citi noteikumi, ko citādi varētu ietvert statūtos, kopējos tiesību aktos vai pašu kapitāla tiesību aktos; un
 • Jebkura atbildība par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuram lietotājam saistībā ar mūsu tīmekļa vietni vai saistībā ar mūsu tīmekļa vietnes lietošanu, nespēju izmantot vai rezultātiem, ar to saistītām vietnēm un jebkādiem materiāliem, kas tajā publicēti, ieskaitot, bez ierobežojuma nekādu atbildību par i) ienākumu vai ieņēmumu zaudējumiem, ii) uzņēmējdarbības zaudējumiem, iii) peļņas vai līgumu zaudējumiem, iv) paredzamo uzkrājumu zaudējumiem, v) datu zaudēšanu, vi) nemateriālās vērtības zudumu, vii) izšķērdēto pārvaldības vai biroja laiku; un viii) par jebkādiem citiem jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas tomēr rodas un ir radušies saistībā ar pārkāpumu (tostarp nolaidību), līguma pārkāpšanu vai citādi, pat ja tas ir paredzams.

Tas neietekmē mūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu nolaidības dēļ, nedz mūsu atbildību par krāpniecisku sagrozīšanu vai sagrozīšanu attiecībā uz pamatjautājumu, kā arī jebkuru citu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Mēs negarantējam, ka šajā tīmekļa vietnē ietvertās funkcijas būs nepārtrauktas vai bez kļūdām, ka defekti tiks novērsti, vai ka šajā tīmekļa vietnē vai serverī, kas padara to pieejamu, nav vīrusu vai kļūdu.

intelektuālā īpašuma tiesības

Intelektuālā īpašuma tiesības šajā tīmekļa vietnē, un materiālā, kas publicēts par to, tostarp, bez ierobežojumiem, visos dokumentos, failus, tekstu, attēlus, RSS plūsmas, audio failus, Podkastus, video failus, flash konsultācijas, grafikas, ierīces un kodu, kas ietverti tajā un šajā mājas lapā kopumā "izskatu un justies", pieder AstraZeneca UK Limited, tās Filiāles (kā definēts zemāk) vai mūsu ārējiem partneriem. Šos darbus aizsargā autortiesību likumi un līgumi visā pasaulē. Visas šādas tiesības ir rezervētas.

Jums ir tiesības izdrukāt vienu eksemplāru un izdrukāt izrakstus vai dokumentus no šīs tīmekļa vietnes (izņemot trešo personu īpašumā esošu saturu, kas ir identificēts kā tāds) Jūsu nekomerciālai lietošanai ar nosacījumu, ka šāda kopija vai drukāšana saglabā visus autortiesību vai citus īpašumtiesību paziņojumus un jebkuru atrunu tajās. Visi AstraZeneca nosaukumi, logotipi un preču zīmes nedrīkst izmantot vai atveidot bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Mūsu statuss (un jebkuru identificētu ziedotāju statuss) kā mūsu vietnes materiāla autori vienmēr ir jāatzīst.

Izņemot iepriekš īpaši minētos, ir aizliegts jebkādā veidā reproducēt šīs tīmekļa vietnes satura daļu vai visu saturu, tostarp ierāmēšanu, jebkādu atvasinātu darbu izveidi, pamatojoties uz šo tīmekļa vietni un vai tā saturu, iekļaušanu citās tīmekļa vietnēs, elektroniskās izguves sistēmās vai publikācijās. Shēmas, ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio secības vai grafikas nedrīkst izmantot atsevišķi no pievienota teksta. Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas nav nevienas saites uz šo tīmekļa vietni.

Mēs nevaram garantēt, ka jums ir tiesības izmantot trešās puses īpašumā esošu saturu, kas ir pieejams šajā tīmekļa vietnē, un jums ir jāsaņem trešās puses īpašnieka atļauja pirms šāda satura izmantošanas vai lejupielādes. Saturs, kas ir aizsargāts ar autortiesībām, nedrīkst tikt mainīts un nedrīkst tikt mainīts neviens autortiesību paziņojums vai paziņojums par autortiesībām, kas parādās uz šāda satura, iepriekš nesaņemot atbilstošas piekrišanas.

Izņemot iepriekš minēto ierobežoto atļauju, nekas šajā tīmekļa vietnē nav jāinterpretē kā citu tiesību vai licences piešķiršana.

Visi šajā tīmekļa vietnē minētie produktu nosaukumi ir AstraZeneca UK Limited vai tā filiāļu preču zīmes, izņemot tās zīmes, kas norādītas kā citu uzņēmumu īpašumā, un visas tiesības ir rezervētas.

Tiesības izmantot lietotāja sniegto informāciju

Gadījumā, ja jūs iesniedzat materiālus iekļaušanai šajā tīmekļa vietnē (tostarp, bez ierobežojumiem, personisko informāciju, zinātību, komentārus, idejas, jautājumus, paņēmienus, abstraktus vai tamlīdzīgus materiālus), jūs piekrītat (i), ka šāds materiāls netiks uzskatīts par konfidenciālu (ii) ka šāds materiāls netiks uzskatīts par jābūt īpašniekam un iii) piešķirt mums neatsaucamu, visā pasaulē, mūžīgu, bez autoratlīdzības, neekskluzīvu licenci izmantot, izpaust, kopēt, modificēt, pielāgot, publiski attēlot un tulkot visus vai jebkuru no šiem materiāliem jebkuram mērķim bez ierobežojumiem. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem bez brīdinājuma noņemt vai dzēst visus materiālus, kurus jūs iesniedzat iekļaušanai šajā tīmekļa vietnē. Mums ir arī tiesības izpaust jūsu identitāti jebkurai trešajai personai, kas apgalvo, ka jebkurš materiāls, ko jūs ievietojis vai augšupielādējis mūsu tīmekļa vietnē, ir viņu intelektuālā īpašuma tiesību vai viņu tiesību uz privātumu pārkāpums. Mēs apstrādājam jebkuru informāciju par jums saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku.

Vīrusi, uzlaušana un citi pārkāpumi

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu tīmekļa vietni, apzināti ieviešot vīrusus, trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei, serverim, kurā tiek glabāta mūsu tīmekļa vietne, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas savienota ar mūsu Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu tīmekļa vietnei, izmantojot pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai izplatītu pakalpojuma atteikumu.

Pārkāpjot šo noteikumu, jūs izdarītu noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar 1990. gada Datoru ļaunprātīgas izmantošanas likumu. Par šādu pārkāpumu mēs ziņosim attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, un mēs sadarbojamies ar šīm iestādēm, atklājot tām jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības izmantot mūsu tīmekļa vietni tiks pārtrauktas nekavējoties.

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis izplatīts pakalpojuma atteikuma uzbrukums, vīrusi vai citi tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var inficēt jūsu datoraprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citus īpašummateriālus, jo jūs izmantojat mūsu vietni vai lejupielādējat jebkuru materiālu publicēta uz to, vai jebkurā tīmekļa vietnē, kas saistīta ar to. Saskaņā ar labu skaitļošanas praksi, jums ir ieteicams vīrusu pārbaudīt visus materiālus un/vai saturu, kas ir piekļūts un/vai lejupielādēts no šīs tīmekļa vietnes, izmantojot komerciāli pieejamu, atjauninātu vīrusu pārbaudes programmatūru.

Saites izveide uz šo tīmekļa vietni

Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz mūsu mājas lapu, vispirms saņemot mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Pēc šādas piekrišanas jebkura šāda saikne ir jāuzrāda taisnīgā un likumīgā veidā, kas nekaitē mūsu reputācijai vai neizmanto tās priekšrocības. Jūs nedrīkstat izveidot saiti tādā veidā, lai ieteiktu jebkāda veida asociāciju, apstiprinājumu vai apstiprinājumu no mūsu puses, ja tāda nav. Jūs nedrīkstat izveidot saiti no jebkuras tīmekļa vietnes, kas jums nepieder.

Mūsu mājas lapa nedrīkst būt ierāmēta nevienā citā vietnē, kā arī jūs nevarat izveidot saiti uz jebkuru mūsu tīmekļa vietnes daļu, izņemot mājas lapu pēc iepriekš minētās rakstiskas piekrišanas no mums. Mēs paturam tiesības atsaukt saistīšanas atļauju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tīmekļa vietnei, no kuras jūs saistāt, visos aspektos jāatbilst šim Juridiskajam paziņojumam.

Trešo pušu tīmekļa vietnes un saturs

Šī tīmekļa vietne var saturēt trešo personu piederošu saturu (piemēram, rakstus, attēlu bibliotēkas, datu plūsmas vai kopsavilkumus), kā arī var ietvert hiperteksta saites uz trešajām personām piederošām tīmekļa vietnēm. Mēs nodrošinām šādu trešo pušu saturu un saites kā pieklājīgu mūsu lietotājiem. Saites tiek nodrošinātas tikai jūsu informācijai. Mums nav nekādas kontroles pār trešo pušu īpašumā esošajām tīmekļa vietnēm vai saturu, kas minēts, piekļūt vai ir pieejams šajā tīmekļa vietnē, un tāpēc mēs neatbalstām, sponsorē, neiesaka vai citādi neuzņemamies nekādu atbildību par šādām trešo pušu tīmekļa vietnēm vai saturu vai par šādu tīmekļa vietņu pieejamību. Jo īpaši mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas izriet no jebkādiem apgalvojumiem, ka jebkurai trešajai pusei piederošs saturs (vai tas ir publicēts šajā vai citā tīmekļa vietnē) pārkāpj jebkuras personas intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkādu atbildību, kas izriet no jebkādas informācijas vai atzinuma, kas ietverts šādai trešajai pusei tīmekļa vietni vai saturu.

Izmaiņas šajā tīmekļa vietnē

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt jebkuru šīs tīmekļa vietnes daļu vai šo juridisko paziņojumu. Jebkuras izmaiņas šajā juridiskajā paziņojumā stājas spēkā nākamajā reizē, kad piekļūstat šai tīmekļa vietnei. Paredzams, ka jūs laiku pa laikam pārbaudīsiet šo juridisko paziņojumu, lai ņemtu vērā visas mūsu veiktās izmaiņas, jo tās jums ir saistošas. Neraugoties uz iepriekš minēto, mums nebūs pienākuma šo tīmekļa vietni atjaunināt. Ja rodas vajadzība, mēs varam apturēt piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai aizvērt to uz nenoteiktu laiku.

IFPMA Farmācijas mārketinga prakses kodekss

Jebkurš šīs tīmekļa vietnes reklāmas saturs ir sagatavots, atsaucoties uz IFPMA Farmaceitiskās mārketinga prakses kodeksu. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka visas bažas, kas jums varētu rasties saistībā ar saturu, vispirms tiks ņemtas vērā mums. Ja jūs neesat apmierināts ar mūsu atbildi, jūs varat iesniegt sūdzību IFPMA, Ženēvā, Šveicē. Jebkuras sūdzības par reklāmas saturu, kas ir specifisks vienai valstij, alternatīvi var iesniegt attiecīgās valsts farmācijas ražotāju asociācijai.

Piekritība un piemērojamie tiesību akti

Anglijas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkuru prasību, kas izriet no mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma vai ir saistīta ar to, lai gan mēs paturam tiesības celt prasību pret jums par šo nosacījumu pārkāpumiem jūsu dzīvesvietas valstī vai jebkurā citā attiecīgajā valstī. Šos Lietošanas noteikumus reglamentē Anglijas tiesību akti.

Kā sazināties ar mums

Jūs varat sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz infomaster@astrazeneca.com AstraZeneca.

Atsauces uz "AstraZeneca" un "Group” ir atsauces uz AstraZeneca UK Limited un tā filiālēm. Šajos lietošanas noteikumos “Affiliates” ir jebkura korporācija vai cita uzņēmējdarbības vienība, kas laiku pa laikam kontrolē AstraZeneca UK Limited vai kontrolē ar to, un šīs definīcijas nolūkos “kontrole” ir tieša vai netieša īpašumtiesības uz i) piecdesmit procentiem (50%) vai vairāk balsstiesīgie vērtspapīri vai līdzdalība balsstiesībās šādā sabiedrībā vai citā struktūrā; vai ii) piecdesmit procenti (50%) vai vairāk no līdzdalības peļņā vai ienākumos uzņēmējdarbības vienībā, kas nav korporācija; vai iii) personālsabiedrības gadījumā — jebkura cita salīdzināma līdzdalība ģenerālpartnerī.