Disclaimer:  De informatie op deze pagina is alleen voor consumenten bedoeld.

Bijgaand treft u de patiëntenbijsluiter van het COVID-19 Vaccine AstraZeneca, zoals afgestemd met de Europese Registratie Autoriteiten. COVID-19 Vaccine AstraZeneca is 'voorwaardelijke goedkeuring' verleend. Dit betekent dat er in de komende tijd meer gegevens over het vaccin beschikbaar zullen komen die zullen worden beoordeeld. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal ten minste elk jaar nieuwe informatie over dit geneesmiddel beoordelen en de bijsluiter zal zo nodig worden bijgewerkt.

Meer informatie vindt u hier:  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Raadpleeg uw behandeld zorgverlener voor meer informatie of stel uw vraag aan het AstraZeneca Medische Informatie team hier.

Melden van een bijwerking via Bijwerkingencentrum Lareb

Indien u een bijwerking wilt melden, kan dit via het Bijwerkingencentrum Lareb: https://meldformulier.lareb.nl/Forms/Covid

Door op deze link te klikken verlaat u de AstraZeneca website om een site te bezoeken die buiten de verantwoordelijkheid van AstraZeneca BV valt. Wij hebben geen controle op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze site.