Disclaimer: Informasjonen på denne siden er kun ment for vaksinemottakere.

COVID-19 Vaksine AstraZeneca har fått 'midlertidig godkjenning'. Dette betyr at det finnes flere bevis for dette legemidlet. Use this: Det betyr at vi må bidra med mer informasjon for dette legemidlet. Det europeiske legemiddelkontoret vil gjennomgå ny informasjon om dette legemidlet minst hvert år, og pakningsvedlegget vil bli oppdatert etter behov.

Vennligst henvis til helsepersonell for mer informasjon, eller du kan AstraZeneca Medical Information teamet her

Rapporter en bivirkning via Legemiddelverkets nettsted for bivirkningsrapportering

Hvis du er bekymret for en bivirkning, kan den rapporteres via Legemiddelverkets nettsted for bivirkningsrapportering:  https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter

Denne lenken fører til et eksternt nettsted. AstraZeneca gir denne linken som en service til besøkende på nettstedet. AstraZeneca er ikke ansvarlig  for håndtering av personvern på eksterne nettsteder. Vi oppfordrer deg til å lese Personvernerklæringen for hvert nettsted du besøker.