Juridisk merknad og vilkår for bruk.

Denne siden (inkludert dokumentene det refereres til) opplyser deg om vilkårene for bruk av vårt nettsted, enten som besøkende eller som en registrert bruker («Vilkår for bruk»). Les disse vilkårene for bruk nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke vårt nettsted, indikerer du at du godtar disse vilkårene for bruk og at du vil overholde dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, vennligst avstå fra å bruke nettstedet vårt.


Informasjon om oss

Dette internasjonale nettstedet drives av AstraZeneca PLC («vi», «vår» og «oss»). Vi er et åpent aksjeselskap som er registrert i England og Wales under bedriftsnummer 02723534 og har forretningskonto på 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Våre viktigste forretningsadresser er oppført her. MVA-nummeret vårt er GB 582 3236 42.


Tilgang til dette nettstedet

Tilgang til nettstedet vårt tillates midlertidig, og vi forbeholder oss retten til å tilbaketrekke eller endre tjenesten vi leverer på nettstedet uten varsel (se nedenfor). Vi er ikke ansvarlige hvis nettstedet vårt av en eller annen grunn er utilgjengelig på et tidspunkt eller i en periode. Av og til kan vi begrense tilgang til deler av nettstedet vårt eller hele nettstedet for brukere som er registrert med oss.

Hvis du velger, eller får tildelt, en kode for brukeridentifisering, et passord eller annen informasjon som en del av sikkerhetsprosedyrene dine, må du behandle slik informasjon som konfidensiell og du kan ikke dele det med andre personer. Vi har rett til å deaktivere alle koder for brukeridentifisering eller passord, uavhengig av om de er valgt av deg eller tildelt av oss, til enhver tid, hvis vi mener at du ikke har overholdt bestemmelser i disse vilkårene for bruk. Du godtar å varsle oss umiddelbart hvis du blir klar over uautorisert avsløring eller bruk av koden din for brukeridentifisering og/eller passordet ditt.

Du er ansvarlig for å gjøre alt som er nødvendig for at du skal få tilgang til nettstedet vårt. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som har tilgang til nettstedet vårt via Internett-tilkoblingen din, er klar over disse vilkårene for bruk, og at de overholder dem.


Forbudt bruk

Du kan bare bruke nettstedet vårt til lovlige formål. Du kan ikke bruke nettstedet vårt:

· på en måte som bryter gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller bestemmelser;

· på en måte som er ulovlig eller bedragersk, eller som har ulovlig eller bedragersk formål eller effekt;

· til å overføre eller fremskaffe sending av uoppfordret eller uautorisert annonsering eller kampanjematerialer eller annen typer lignende anmodninger (nettsøppel);

· til å gjøre uautoriserte forsøk på å få tilgang til systemene våre eller nettverkene til tredjeparter;


Interaktive tjenester

Vi kan av og til tilby interaktive tjenester på nettstedet, inkludert, uten begrensning, chatterom eller oppslagstavler. Når vi tilbyr interaktive tjenester, gir vi klar informasjon til deg om tjenestetypen som tilbys, hvorvidt den modereres og hvilken modereringsform som brukes (inkludert hvorvidt det er menneskelig eller teknisk).

Vi gjør vårt beste for å vurdere alle mulige risikoer for brukere (og spesielt for barn) fra tredjeparter når de bruker interaktive tjenester som tilbys på nettstedet vårt, og vi fastslår i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er passende å bruke moderering av den aktuelle tjenesten (inkludert hvilken modereringstype som skal brukes) basert på disse risikoene. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å ha oppsyn med, overvåke eller moderere interaktive tjenester vi tilbyr på nettstedet vårt, og vi frasier oss uttrykkelig ansvar for tap eller skader som oppstår fra bruken av interaktive tjenester av en bruker i strid med innholdsstandardene våre, uavhengig av hvorvidt tjenesten modereres.

Bruken av de interaktive tjenestene våre av en mindreårig er underlagt samtykke fra forelder eller verge. Vi forteller foreldre som lar barna sine bruke en interaktiv tjeneste, at det er viktig at de kommuniserer med barnet om sikkerhet på nettet siden moderering ikke er bombesikkert. Mindreårige som bruker interaktive tjenester, skal være klar over de potensielle farene.

Når vi modererer interaktive tjenester, gir vi deg vanligvis en måte du kan kontakte en moderator på, hvis en bekymring eller vanskelighet skulle oppstå.


Innholdsstandarder

Disse innholdsstandardene gjelder alt materiale du bidrar med på nettstedet vårt (bidrag), og alle interaktive tjenester som er knyttet til det. Du må overholde både hensikten og det som står skrevet om følgende standarder. Standardene gjelder til alle partene til alle bidrag samt for helheten.

Bidrag må være nøyaktige (når de legger frem fakta) og være oppriktige (når de legger frem meninger). Bidrag må overholde gjeldende lover i Storbritannia og i alle land de legges inn fra.

Bidrag kan ikke:

· inneholde materiale som er ærekrenkende for en person;

· inneholde materiale som er slibrig, støtende, hatsk eller provoserende;

· fremme seksuelt eksplisitt materiale;

· fremme vold;

· fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder;

· krenke opphavsrett, databaserett eller varemerke til en annen person;

· ha stor sjanse til å villede personer;

· gjøres i brudd til en juridisk plikt ovenfor en tredjepart, for eksempel en kontraktsplikt eller taushetsplikt;

· fremme ulovlige aktiviteter;

· være truende, misbrukende eller krenke en annens personvern eller føre til irritasjon, uleilighet eller unødvendig angst;

· ha stor sjanse til å plage, forulempe, skjemme ut, skremme eller irritere andre personer;

· brukes til å gi seg ut for å være en annen person eller uriktig fremstille identiteten din eller tilknytningen din til en annen person;

· gi inntrykk av at de kommer fra oss, hvis dette ikke er tilfelle;

· støtte, fremme eller assistere med ulovlige handlinger for eksempel (bare som eksempel) brudd på opphavsrett eller misbruk av datamaskin


Suspensjon og terminering

Vi fastslår, etter eget forgodtbefinnende, hvorvidt det har oppstått et brudd på disse vilkårene for bruk via bruken din av nettstedet vårt. Når et brudd på disse vilkårene for bruk har oppstått, kan vi iverksette tiltak vi mener er passende, inkludert, men ikke begrenset til å iverksette alle eller noen av følgende tiltak:

· umiddelbar midlertidig eller permanent tilbaketrekking av retten din til å bruke nettstedet vårt;

· umiddelbar midlertidig eller permanent fjerning av alle innlegg eller materialer som er lastet opp av deg på nettstedet vårt;

· utstedelse av en advarsel til deg;

· juridisk sakførsel mot deg for tilbakebetaling av alle kostnader basert på skadesløsholdelse (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som oppstår fra bruddet;

· videre rettshandlinger mot deg;

· oppgivelse av slik informasjon til politimyndigheter når vi mener det er nødvendig.

Vi frasier oss ansvar for handlinger som tas som svar på brudd på disse vilkårene for bruk.


Plikt fra medlemskap

Når du har blitt med på dette nettstedet som et medlem, forplikter du deg til å informere oss umiddelbart om krav eller søksmål mot deg for enhver bruk av dette nettstedet og, etter forespørsel fra oss, om å umiddelbart opphøre handlingen som klagen er basert på. Du godtar å informere oss umiddelbart om eventuelle endringer som påvirker registreringsdetaljene dine. Det er din plikt å sikre at registreringsdetaljene dine holdes oppdatert.

Du kan når som helst terminere medlemskapet ditt på dette nettstedet ved å gi oss rimelig varsel via e-post på infomaster@astrazeneca.com. Du må tydelig skrive disse opplysningene i all kommunikasjon: navn, brukernavn (hvis aktuelt), registreringsdetaljer (hvis aktuelt) og navnet på dette nettstedet.


Lisens for RSS-strømmer

Forutsatt at du til enhver tid overholder disse vilkårene for bruk, gir vi deg en gjenkallelig (til enhver tid), ikke-eksklusiv, personlig, ikke-kommersiell, verdensomspennende, ikke-overførbar og avgiftsfri lisens til bruk og fremvisning på nettstedet ditt og/eller på annen måte innlemme alt innhold levert av oss (inkludert, men ikke begrenset til overskrifter, aktive koblinger, kildeidentifikatorer, sosiale bokmerkekoblinger og annen informasjon, innhold eller materialer du velger å motta gjennom bruk av AstraZenecas RSS-strøm) i en RSS-strøm generert av deg, som resultat av din abonnering på en eventuell RSS-strøm fra AstraZeneca («AstraZeneca-innholdet»).

Denne lisensen for RSS-strømmer kan ikke overføres, erstattes, tilordnes og/eller underlisensieres til en eventuell tredjepart. Alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i denne lisensen for RSS-strømmer er i sin helhet reservert av oss, våre tilknyttede selskaper (som definert i vilkårene for bruk) og lisensgivere (alt etter omstendighetene).

Ingenting i denne lisensen for RSS-strømmer gir deg noen rettigheter til å bruke noen av varemerkene våre på nettstedet eller noe annet sted.


Bruk av AstraZenecas RSS-strøm

Hvis du har til hensikt å bruke en RSS-strøm fra AstraZeneca på nettstedet ditt og/eller som del av en annen RSS-strøm, må du påse at en tydelig og funksjonell kobling fremvises på nettstedet som inneholder RSS-strømmen fra AstraZeneca, og at besøkende på nettstedet eller abonnenter på relevante RSS-strømmer gjøres oppmerksom på at RSS-strømmen fra AstraZeneca er underlagt denne lisensen for RSS-strømmer. Du skal i alle tilfeller påse at innhold i RSS-strømmen fra AstraZeneca har riktig navngivelse ved at det tydelig står at «Dette innholdet er fra AstraZeneca PLCs nettsted på www.astrazeneca.com» og påse at alle opphavsrettigheter overholdes i opprinnelig form.

Gjennom bruk av RSS-strømmen(e) fra AstraZeneca og/eller AstraZeneca-innhold, garanterer, representerer og påtar du deg at ethvert nettsted der du fremviser (eller forårsaker fremvisning) av RSS-strøm fra AstraZeneca eller en strøm som du genererer (eller forårsaker generasjon av) som innlemmer en RSS-strøm fra AstraZeneca (eller deler av den) ikke setter navnet, statusen og/eller ryktet vårt i dårlig lys, inneholder ikke og skal ikke inneholde noe materiale som krenkes en tredjeparts immaterielle rettigheter eller det en rimelig person vil anse som brudd på innholdsstandardene våre (se over).

Du må ikke direkte eller indirekte påstå at vi støtter eller godkjenner noe som vises på et nettsted og/eller er en del av en RSS-strøm som innlemmer en RSS-strøm fra AstraZeneca, inkludert (uten begrensning) innholdet ditt, tredjepartsinnhold, produkter eller juridiske personer/enheter eller enkeltpersoner. Du kan ikke belaste (direkte eller indirekte) noen brukere av nettstedet eller abonnenter av en strøm som er underlagt ditt ansvar for tilgang til hele eller en del av en RSS-strøm fra AstraZeneca og/eller noe AstraZeneca-innhold. Du har ikke tillatelse til å videreselge og/eller på annen måte kommersialisere hele eller en del av en RSS-strøm fra AstraZeneca og/eller noe AstraZeneca-innhold.


Podcast-lisens

Forutsett at du til enhver tid overholder disse vilkårene for bruk, gir vi deg en gjenkallelig (til enhver tid), ikke-eksklusiv, personlig, ikke-kommersiell, verdensomspennende, ikke-overførbar og avgiftsfri lisens til nedlasting og bruk av AstraZeneca-podcaster fra dette nettstedet. Denne podcastlisensen kan ikke overføres, erstattes, tilordnes og/eller underlisensieres til en eventuell tredjepart. Alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i denne podcastlisensen er i sin helhet reservert av oss, våre tilknyttede selskaper (som definert i vilkårene for bruk) og lisensgivere (alt etter omstendighetene). Ingenting i denne podcastlisensen gir deg noen rettigheter til å bruke noen av varemerkene våre.


Bruk av AstraZeneca-podcast

AstraZeneca-podcasten er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke på noen måte kopiere, gjenskape, publisere på nytt, poste, kringkaste, overføre, offentliggjøre, selge eller på annen måte gjenbruke eller kommersialisere AstraZeneca-podcasten. Du kan ikke på noen måte redigere, endre, tilpasse eller tilføre noe til AstraZeneca-podcasten eller kombinere AstraZeneca-podcasten med noe materiell. Du kan ikke laste ned eller bruke denne filen til å markedsføre, annonsere, godkjenne eller antyde en kobling mellom deg (eller eventuelle tredjeparter) og oss, våre agenter eller ansatte eller eventuelle bidragsytere til AstraZeneca-podcasten. Du kan ikke bruke AstraZeneca-podcasten på noen måte som kan sette ryktet eller ryktet til et tilknyttet selskap i dårlig lys eller på annen måte påføre oss eller et tilknyttet selskap tap eller skade.


Skadesløsholdelse

Du samtykker å holde oss og våre tilknyttede selskaper i sin helhet og effektivt skadesløse med tanke på noen form for tap, kostnader (inkludert juridiske og profesjonelle avgifter), skader, penger betalt i oppgjør og andre forpliktelser som forårsakes av eller i forbindelse med at du bryter lisensen for RSS-strømmer og/eller Podcast-lisensen.


Ansvarsfraskrivelse

Selv om vi har tatt i bruk rimelig aktsomhet for å kompilere dette nettstedet, er vi ikke ansvarlig for handlinger som utføres av en person eller organisasjon, uansett hvor de er basert, som et resultat av, direkte eller annet, informasjon som finnes på eller gis tilgang til gjennom dette nettstedet uansett om denne informasjonen blir gitt av oss eller av en tredjepart. Ingenting på dette nettstedet skal oppfattes som rådgivning eller noen form for anbefaling, og dette nettstedet bør ikke brukes som grunnlag for en beslutning eller handling. Som et resultat av pågående medisinske fremskritt og utvikling, vil ikke informasjonen på dette nettstedet alltid være fullstendig oppdatert, og av denne grunn gis slik informasjon på en «SOM DEN ER» og «SOM TILGJENGELIG» basis.

VI GIR INGEN GARANTIER, REPRESENTASJONER ELLER FORPLIKTELSER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM NOE AV INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, AKTUALITET, NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL AV SLIKT INNHOLD ELLER AT RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS FRA BRUK AV NETTSTEDET VIL VÆRE FEILFRIE ELLER PÅLITELIGE).

Du samtykker i at bruk av informasjon innhentet eller lastet ned fra, eller gjennom, dette nettstedet er etter eget skjønn og risiko. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, det ovenforstående vil da ikke gjelde i slike jurisdiksjoner. Medisinsk informasjon på dette nettstedet er ikke ment som en erstatning for velinformert medisinsk råd, og vi kan ikke svare på eventuelle uoppfordrede e-postmeldinger knyttet til personlige helseproblemer. Informasjon om produktene som er nevnt på dette nettstedet kan variere fra land til land. Pasienter og helsepersonell bør sjekke med lokale medisinske ressurser og myndigheter for informasjon som gjelder for deres land. DU MÅ KONTAKTE KVALIFISERT HELSEPERSONELL FOR ALLE BESTEMTE PROBLEMER ELLER SPØRSMÅL SOM DEKKES AV INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET FØR DU UTFØRER ENHVER HANDLING.

Ingenting på dette nettstedet skal anses som en invitasjon til å investere, eller ellers handle i aksjer, ADR-er eller andre verdipapirer i AstraZeneca PLC. Faktiske resultater og utvikling kan vike vesentlig fra prognoser, meninger eller forventninger uttrykt på dette nettstedet, og tidligere resultater for priser på verdipapirer må ikke brukes som en veiledning til fremtidige resultater.


Vårt ansvar

I den utstrekning det tillates ved lov ekskluderer vi, andre medlemmer av vår Gruppe (som definert nedenfor) og tredjeparter som er knyttet til oss, herved uttrykkelig:

· Alle betingelser, garantier, og andre vilkår som ellers kan være underforstått ved vedtekter, sedvanerett eller lov om egenkapital; og

· Erstatningsansvar for direkte eller indirekte tap eller skade forårsaket av en bruker i forbindelse med vårt nettsted eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller resultat av bruk av vårt nettsted, eventuelle tilknyttede nettsteder og eventuelt materiale oppført der, inkludert, uten begrensning, alt ansvar for (i) tap av inntekt eller utbytte, (ii) tap av virksomhet, (iii) tap av fortjeneste eller kontrakter, (iv) tap av antatte besparinger, (v) tap av data, (vi) tap av godvilje, (vii) bortkastet administrasjons- eller kontortid; og (viii) for andre tap eller skader av alle slag, uavhengig av opprinnelse og om forårsaket av uaktsomhet (inkludert forsømmelse), brudd på kontrakt, eller annen måte, selv om det kunne forutses.

Dette påvirker ikke vårt ansvar for død eller personskade som skyldes vår uaktsomhet, og heller ikke vårt ansvar for bedragersk uriktig fremstilling eller uriktig fremstilling angående noe fundamentalt, og heller ikke annet ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses under gjeldende lov.

Vi garanterer ikke at funksjonene på dette nettstedet vil fungere uavbrutt eller feilfritt, at feil vil bli rettet, eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er fri for virus eller feil.


Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter på dette nettstedet og i materiell som er publisert på det, inkludert, uten begrensning, i alle dokumenter, filer, tekst, bilder, RSS-strømmer, lydfiler, podcaster, videofiler, opplæringsprogrammer i flash, grafikk, enheter og kode i disse og dette nettstedets generelle «utseende og følelse» eies av AstraZeneca PLC, dets tilknyttede selskaper (som definert under) eller våre eksterne partnere. Disse verkene er beskyttet av lover om opphavsrett og traktater verden over. Alle slike rettigheter forbeholdes.

Du er autorisert til å lage en enkelt kopi og skrive ut utdrag eller dokumenter fra dette nettstedet (med unntak av innhold som eies av tredjeparter og som er identifisert som sådan) for ikke-kommersiell bruk gitt at slike kopier eller utskrifter beholder alle bemerkninger om opphavsrett og eiendom og eventuelle ansvarsfraskrivelser de inneholder. Alle AstraZenecas navn, logoer og varemerker kan ikke brukes eller reproduseres uten vårt skriftlige samtykke. Statusen vår (og statusen til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av materialet på nettstedet må alltid oppgis.

Annet enn det som er spesifikt nevnt ovenfor, er reproduksjon av deler av eller hele innholdet på dette nettstedet i noen form, inkludert utforming, laging av noe avledet arbeid basert på dette nettstedet og/eller dets innhold, innlemmelse i andre nettsteder, elektroniske systemer for henting eller publikasjoner, forbudt. Du kan ikke bruke noen diagrammer, illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noe grafikk separat fra eventuell tilhørende tekst. Ingen lenker til dette nettstedet kan inkluderes på andre nettsteder uten forutgående skriftlig tillatelse.

Vi kan ikke garantere at du har rett til å bruke innhold eid av en tredjepart som er tilgjengelig på dette nettstedet, og du må få tillatelse fra tredjepartseieren før du bruker eller laster ned slikt innhold. Innhold som er opphavsrettsbeskyttet kan ikke endres og forfatterhenvisninger eller opphavsrettsmerknader som vises på slikt innhold kan heller ikke endres uten først å innhente behørig samtykke.

Med unntak av den begrensede tillatelsen som er beskrevet ovenfor, skal ingenting på dette nettstedet oppfattes som å gi andre tillatelser eller lisenser.

Alle produktnavn som er referert til på dette nettstedet er varemerker tilhørende AstraZeneca PLC eller dets tilknyttede selskaper, med unntak av merker som indikeres eid av andre selskaper og alle rettigheter, er forbeholdt.


Rett til å bruke informasjonen som gis av bruker

Hvis du sender inn materiale for inkludering på dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, personlig informasjon, kunnskap, kommentarer, ideer, spørsmål, teknikker, sammendrag eller lignende), godtar du (i) at slikt materiale ikke anses for å være konfidensielt (ii), at slikt materiale ikke anses å være proprietært og (iii) å gi oss en ugjenkallelig, verdensomspennende, varig, royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, avsløre, kopiere, endre, tilpasse, vise offentlig og oversette alt eller noe av slikt materiale for ethvert formål overhodet uten begrensning. Vi forbeholder oss retten til å, etter vårt absolutte skjønn, fjerne eller slette, uten varsel, alt materiale du sender inn for inkludering på dette nettstedet. Vi har også rett til å avsløre identiteten din til en tredjepart som hevder at materialet som er postet eller lastet opp av deg til vårt nettsted utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres personvern. Vi behandler eventuell informasjon om deg i henhold til personvernerklæringen vår.


Virus, datasnoking og andre lovbrudd

Du må ikke misbruke vårt nettsted ved å bevisst innføre virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til vårt nettsted, serveren der nettstedet er lagret eller en server, datamaskin eller database som er koblet til vårt nettsted. Du må ikke angripe vårt nettsted via tjenestenektangrep eller distribuert tjenestenektangrep.

Ved å bryte denne bestemmelsen, vil du begå en kriminell handling under Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere et slikt brudd til relevante rettslige myndigheter, og vi vil samarbeide med myndighetene ved å avsløre din identitet til dem. Ved slike brudd, vil din rett til å bruke vårt nettsted opphøre øyeblikkelig.

Vi vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som er forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, programmer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av vårt nettsted eller nedlasting av materiale lagt ut på det, eller på et nettsted som er lenket til det. I samsvar med god databehandlingspraksis rådes du til å virussjekke alle materialer og/eller innhold åpnet og/eller lastet ned fra dette nettstedet ved hjelp av kommersielt tilgjengelig, oppdatert antivirusprogramvare.


Kobling til dette nettstedet

Du kan ikke opprette kobling til hjemmesiden vår uten forutgående, skriftlig samtykke fra oss. Etter et slikt samtykke må en eventuell kobling presenteres på en måte som er rettferdig, lovlig og som ikke skader eller utnytter ryktet vårt. Du må ikke opprette koblinger på en måte som antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller støtte fra vår side som ikke er til stede. Du må ikke opprette koblinger fra et nettsted du ikke eier.

Nettstedet vårt må ikke rammes inn på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en kobling til noen andre deler av nettstedet enn hjemmesiden etter skriftlig samtykke fra oss, som henvist til ovenfor. Vi forbeholder oss retten til å tilbaketrekke koblingstillatelse uten varsel. Nettstedet du oppretter kobling fra må overholde denne ansvarserklæringen på alle måter.


Tredjeparters nettsteder og innhold

Dette nettstedet kan inneholde tredjepartseid innhold (f.eks. artikler, bildebiblioteker, datafeed eller sammendrag), og kan også omfatte hypertekstlenker til tredjepartseide nettsteder. Vi deler slikt tredjepartsinnhold og -lenker som en tjeneste til våre brukere. Lenker gis kun for informasjon. Vi har ingen kontroll over tredjepartseide nettsteder eller innhold som det refereres til, åpnes eller er tilgjengelig på dette nettstedet, og vi kan derfor ikke bifalle, sponse, anbefale eller påta oss noe ansvar for slike tredjeparters nettsteder eller innhold, eller tilgjengeligheten av slike nettsteder. Spesielt aksepterer vi ikke noe ansvar som følge av eventuelle påstander om at tredjepartseid innhold (enten det er publisert på dette eller noe annet nettsted) krenker andres immaterielle rettigheter til en person eller ethvert ansvar som oppstår ut av informasjon eller meninger som finnes på slike tredjeparts nettsteder eller innhold.


Endringer på dette nettstedet

Vi forbeholder oss retten til å endre enhver del av dette nettstedet eller denne juridiske merknaden til enhver tid, uten varsel. Endringer i denne juridiske merknaden skal tre i kraft fra neste gang du åpner dette nettstedet. Det forventes at du fra tid til annen sjekker denne ansvarserklæringen for å oppdatere deg på eventuelle endringer, da de er bindende for deg. Til tross for det ovennevnte, skal vi ikke være forpliktet til å holde nettstedet oppdatert. Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgangen til dette nettstedet eller stenge den på ubestemt tid.


IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices

Alt markedsføringsinnhold på dette nettstedet er klargjort med referanse til IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at eventuelle anliggende du måtte ha om innholdet vil tas opp med oss først. Hvis du ikke er fornøyd med vår reaksjon da, kan du deretter sende inn en klage til IFPMA i Genève i Sveits. Eventuelle klager angående salgsfremmende innhold som er spesifikt for et land kan også sendes til legemiddelindustrien i det aktuelle landet.


Jurisdiksjon og gjeldende lov

Den engelske domstolen vil ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle krav som oppstår fra, eller er relatert til, et besøk på nettstedet vårt selv om vi beholder retten til å føre sak mot deg for brudd på disse vilkårene i landet du bor eller andre relevante land. Disse vilkårene for bruk er underlagt engelsk lov.


Slik kontakter du oss

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til infomaster@astrazeneca.com på AstraZeneca.

Referanser til «AstraZeneca» og «gruppe» er referanser til AstraZeneca og dets tilknyttede selskaper. I disse vilkårene for bruk betyr «tilknyttede selskaper» et hvilket som helst selskap eller andre forretningsenheter som styrer, er styrt av eller er under delt styre med AstraZeneca PLC fra tid til annen og, i forbindelse med denne definisjonen, skal «styre» bety direkte eller indirekte eierskap av (i) femti prosent (50 %) eller mer av stemmeberettigede verdipapirer eller stemmeandelen i slik selskap eller annen enhet, eller (ii) femti prosent (50 %) eller mer av andelen av profitt eller inntekter i tilfelle av en annen forretningsenhet enn et aksjeselskap, eller (iii) i tilfelle av et partnerskap eller andre sammenlignbare andeler i den generelle partneren.

Publisert: 24.01.2020