Informacje dotyczące szczepionki Vaxzevria

Uwaga: Informacje zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób zaszczepionych.

Szczepionka Vaxzevria otrzymała "warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu". Oznacza to, że z czasem dostępnych będzie więcej informacji na temat tego leku. Co najmniej raz w roku Europejska Agencja Leków dokona przeglądu informacji dostępnych na temat produktu leczniczego i w razie potrzeby ulotka informacyjna dla pacjenta zostanie zaktualizowana.

 

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym linkiem: https://urpl.gov.pl/pl

Dodatkowe informacje można uzyskać konsultując się ze swoim lekarzem lub zespołem Informacji Medycznej AstraZeneca tutaj

W czasie trwania pandemii Vaxzevria może być również dystrybuowana w opakowaniach pod nazwą COVID‑19 Vaccine AstraZeneca.

 

Zdarzenia niepożądane można zgłaszać na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB)

W przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego, można je zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej URPLWMiPB:  https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/login

Ten odnośnik prowadzi na witrynę strony trzeciej. AstraZeneca udostępnia ten link dla wygody odwiedzających stronę. AstraZeneca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności jakichkolwiek witryn prowadzonych przez strony trzecie. Zalecamy zapoznawać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Właśnie opuszczasz stronę azcovid-19.com

Wybrany link przenosi do witryny prowadzonej przez stronę trzecią, która ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość. AstraZeneca udostępnia to łącze jako usługę dla odwiedzających witrynę.

AstraZeneca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności witryn internetowych stron trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Kliknij „anuluj”, aby powrócić do witryny AstraZeneca, lub „kontynuuj”, aby przejść dalej 

az-cancle-cta
Anuluj
az-submit-cta
Kontynuuj