Uwaga: Informacje zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla pracowników ochrony zdrowia.

Szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku 18 lat i starszych w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, otrzymała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie UE.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym linkiem: https://urpl.gov.pl/pl

Zdarzenia niepożądane można zgłaszać na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB)

W przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego, można je zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej URPLWMiPB:  https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/login 

Ten odnośnik prowadzi na witrynę strony trzeciej. AstraZeneca udostępnia ten link dla wygody odwiedzających stronę. AstraZeneca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności jakichkolwiek witryn prowadzonych przez strony trzecie. Zalecamy zapoznawać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

Szczepionka AstraZeneca - zgłaszanie