Aviz juridic și Termeni de utilizare

Această pagină (împreună cu documentele menționate pe ea) vă indică termenii în care puteți utiliza site-ul nostru, fie ca oaspete sau utilizator înregistrat („Condiții de utilizare”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul web. Prin utilizarea site-ului nostru, indicați că acceptați acești Termeni de utilizare și că sunteți de acord să le respectați. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați site-ul nostru.

Informații despre noi

Acest site este operat de AstraZeneca UK Limited ("noi", „nostru” și „noi”). Suntem o societate cu răspundere limitată înregistrată în Anglia și Țara Galilor cu numărul de companie 03674842 și avem sediul social pe 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Principalele noastre adrese de tranzacționare sunt listate aici. Numărul nostru de TVA este GB582323642.

Accesarea acestui site

Accesul la site-ul nostru este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica serviciul pe care îl furnizăm pe site-ul nostru web fără notificare prealabilă (a se vedea mai jos). Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, site-ul nostru nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. Din când în când, este posibil să restricționăm accesul la anumite părți ale site-ului nostru web sau la întregul nostru site web pentru utilizatorii care s-au înregistrat la noi.

Dacă alegeți sau vi se furnizează un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le partajați niciunei alte persoane. Avem dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau parolă, indiferent dacă este aleasă de dvs. sau alocată de noi, în orice moment, în cazul în care, în opinia noastră, nu ați respectat oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați luat cunoștință de orice divulgare sau utilizare neautorizată a codului de identificare și/sau a parolei dumneavoastră de utilizator.

Sunteți responsabil pentru a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la site-ul nostru. Sunteți, de asemenea, responsabil pentru a vă asigura că toate persoanele care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii dvs. la internet sunt conștienți de acești Termeni de utilizare și că le respectă.

Utilizare interzisă

Puteți utiliza site-ul nostru numai în scopuri legale. Nu puteți utiliza site-ul nostru:

 • în orice mod care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă;
 • în orice mod ilegal sau fraudulos sau are un scop sau efect ilegal sau fraudulos;
 • să transmită sau să achiziționeze trimiterea oricăror materiale publicitare sau promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam);
 • de a face încercări neautorizate de a accesa oricare dintre sistemele noastre sau rețelele terțe;

Servicii interactive

Putem oferi din când în când servicii interactive pe site-ul nostru, inclusiv, fără a se limita la camere de chat sau panouri de buletine. În cazul în care oferim orice serviciu interactiv, vă vom furniza informații clare despre tipul de serviciu oferit, dacă este moderat și ce formă de moderare este utilizată (inclusiv dacă este uman sau tehnic).

Vom face tot posibilul pentru a evalua orice risc posibil pentru utilizatori (și, în special, pentru copii) de la terțe părți atunci când utilizează orice serviciu interactiv furnizat pe site-ul nostru și vom decide în fiecare caz dacă este adecvat să se utilizeze moderarea serviciului relevant (inclusiv ce fel de moderație să se utilizeze) în lumina acestor riscuri. Cu toate acestea, nu suntem obligați să supraveghem, să monitorizăm sau să moderăm orice serviciu interactiv pe care îl furnizăm pe site-ul nostru și să excludem în mod expres răspunderea noastră pentru orice pierdere sau deteriorare care rezultă din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator, încălcând standardele noastre de conținut, indiferent dacă serviciul este moderat sau Nu.

Utilizarea oricăruia dintre serviciile noastre interactive de către un minor este supusă consimțământului părintelui sau tutorelui acestuia. Recomandăm părinților care permit copiilor lor să utilizeze un serviciu interactiv că este important ca aceștia să comunice cu copiii lor despre siguranța lor online, deoarece moderarea nu este o manevrare sigură. Minorii care utilizează orice serviciu interactiv ar trebui să fie informați cu privire la riscurile potențiale pentru aceștia.

În cazul în care moderăm un serviciu interactiv, în mod normal, vă vom oferi un mijloc de a contacta moderatorul, în cazul în care apare o îngrijorare sau o dificultate.

Standarde de conținut

Aceste standarde de conținut se aplică tuturor materialelor pe care le contribuiți la site-ul nostru (contribuții), precum și oricăror servicii interactive asociate acestuia. Trebuie să respectați spiritul următoarelor standarde, precum și litera. Standardele se aplică fiecărei părți a oricărei contribuții, precum și întregii sale contribuții.

Contribuțiile trebuie să fie corecte (în cazul în care acestea prezintă fapte) și să fie deținute cu adevărat (în cazul în care își exprimă opiniile). Contribuțiile trebuie să respecte legislația aplicabilă în Regatul Unit și în orice țară din care sunt detașate.

Contribuțiile nu trebuie:

 • conține orice material care este defăimător pentru orice persoană;
 • să conțină orice material obscen, ofensator, plin de ură sau inflamator;
 • să promoveze materiale explicite sexual;
 • promovarea violenței;
 • promovarea discriminării pe bază de rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă;
 • încalcă orice drepturi de autor, drepturi de bază de date sau mărci comerciale ale oricărei alte persoane;
 • să fie susceptibile de a înșela orice persoană;
 • să fie săvârșite cu încălcarea oricărei obligații juridice datorate unui terț, cum ar fi o obligație contractuală sau o obligație de încredere;
 • să promoveze orice activitate ilegală;
 • să fie amenințătoare, să abuzeze sau să invadeze intimitatea altcuiva sau să provoace neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă;
 • să hărțuiască, să supere, să facă de râs, să alarmeze sau să enerveze orice altă persoană;
 • să fie folosit pentru a se da drept orice persoană sau pentru a vă denatura identitatea sau afilierea cu orice persoană;
 • să dea impresia că emană de la noi, dacă nu este cazul; și
 • să promoveze, să promoveze sau să asiste orice act ilegal, cum ar fi (doar cu titlu de exemplu) încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea abuzivă a computerului

Suspendarea și încet

Vom stabili, la discreția noastră, dacă a existat o încălcare a acestor Termeni de utilizare prin utilizarea de către dvs. a site-ului nostru. Atunci când a avut loc o încălcare a acestor Termeni de utilizare, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate, inclusiv, dar fără a se limita la luarea tuturor sau a uneia dintre următoarele acțiuni:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de a utiliza site-ul nostru;
 • eliminarea imediată, temporară sau permanentă a oricărei postări sau materiale încărcate de dvs. pe site-ul nostru;
 • emiterea unui avertisment pentru dvs.;
 • proceduri judiciare împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe bază de despăgubire (inclusiv, dar fără a se limita la, costuri administrative și juridice rezonabile) rezultate din încălcare;
 • acțiuni în justiție suplimentare împotriva dvs.;
 • divulgarea unor astfel de informații autorităților de aplicare a legii, după cum considerăm în mod rezonabil că este necesară.

Excludem răspunderea pentru acțiunile întreprinse ca răspuns la încălcarea acestor Termeni de utilizare.

Obligaţii

În cazul în care v-ați alăturat acestui site ca membru, vă angajați să ne informați imediat cu privire la orice reclamație sau acțiune împotriva dvs. pentru orice utilizare a acestui site web și, la cererea noastră, să încetați imediat actul reclamat. Sunteți de acord să ne informați imediat cu privire la orice modificări care afectează detaliile dvs. de înregistrare. Este obligația dumneavoastră să vă asigurați că detaliile de înregistrare sunt actualizate.

Puteți rezilia calitatea de membru al acestui site în orice moment, oferindu-ne o notificare rezonabilă prin e-mail la infomaster@astrazeneca.com. Ar trebui să menționați în mod clar numele, numele de utilizator (dacă există) și detaliile de înregistrare (dacă există) și numele acestui site web pe toate comunicările.

Licență Fluxuri RSS

Cu condiția să respectați, în orice moment, acești Termeni de utilizare, vă acordăm o licență revocabilă (în orice moment), neexclusivă, personală, necomercială, mondială, netransferabilă, gratuită de drepturi de autor pentru utilizarea și afișarea pe site-ul dvs. și/sau încorporarea într-un flux RSS generat de dvs. orice conținut furnizat de noi (inclusiv, dar fără a se limita la titluri, link-uri active, identificatori sursă, link-uri de marcaj social și alte informații, conținut sau materiale pe care le selectați pentru a primi de la utilizarea AstraZeneca RSS Feed) ca urmare a vă abona la orice AstraZeneca RSS Feed („Conținutul AstraZeneca”).

Această licență de fluxuri RSS nu poate fi transferată, novată, atribuită și/sau sub-licențiată niciunei terțe părți. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în această Licență de fluxuri RSS sunt rezervate integral de noi, de Afiliații noștri (așa cum sunt definiți în Termenii de utilizare) și de licențiatorii noștri (după caz).

Nimic din această licență de fluxuri RSS vă acordă dreptul sau licența de a utiliza oricare dintre mărcile noastre comerciale pe site-ul dvs. sau în altă parte.

Utilizarea AstraZeneca RSS Feed

Dacă intenționați să utilizați orice flux RSS AstraZeneca pe site-ul dvs. și/sau ca parte a unui alt flux RSS, trebuie să vă asigurați că o legătură clară și funcțională este furnizată către pagina web care conține AstraZeneca RSS Feed și că vizitatorii site-ului dvs. sau abonații la orice flux RSS relevant care încorporează AstraZeneca RSS Feed sunt conștienți de faptul că AstraZeneca RSS Feed este supus acestei licențe de fluxuri RSS. Ar trebui, în toate cazurile, să vă asigurați că atribuirea corespunzătoare este acordată conținutului conținut în fluxul AstraZeneca RSS, precizând în mod clar că „Acest conținut este de pe site-ul web al AstraZeneca UK Limited la www.astrazeneca.com și asigurându-vă că toate notificările privind drepturile de autor sunt păstrate în forma lor originală.

Prin utilizarea Fluxurilor AstraZeneca RSS și/sau AstraZeneca Conținut, garantați, reprezentați și vă angajați că orice site pe care afișați (sau cauza pentru a fi afișat) orice AstraZeneca RSS Feed sau orice feed pe care le generați (sau cauza pentru a fi generat) care încorporează orice AstraZeneca RSS Feed (sau o parte a acestuia) nu aduce numele, imaginea și/sau reputația noastră în dizreputație și, în special, nu conține și nu va conține niciun material care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți sau pe care o persoană rezonabilă le-ar considera ca încălcând standardele noastre de conținut (a se vedea mai sus)

Nu trebuie să sugerați, direct sau indirect, că aprobăm sau aprobăm orice lucru care apare pe orice site și/sau face parte din orice flux RSS care încorporează un flux RSS AstraZeneca, inclusiv (fără limitare) orice conținut, conținut terță parte, orice produs sau orice persoană juridică/entitate sau individuale. Nu puteți percepe (direct sau indirect) niciun utilizator al site-ului dvs. web sau abonat la orice flux pentru care sunteți responsabil pentru accesarea integrală sau parțială a oricărui flux RSS AstraZeneca și/sau a oricărui Conținut AstraZeneca. Nu aveti voie sa revindeti si/sau sa comercializati in alt mod, integral sau parţial, orice Flux AstraZeneca RSS si/sau orice Continut AstraZeneca.

Licență podcast

Cu condiția să respectați, în orice moment, acești Termeni de utilizare, vă acordăm o licență revocabilă (în orice moment), neexclusivă, personală, necomercială, mondială, netransferabilă, gratuită de drepturi de autor pentru a descărca de pe acest site web și pentru a utiliza AstraZeneca Podcasts. Această licență Podcast nu poate fi transferată, novată, atribuită și/sau sub-licențiată niciunei terțe părți. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în această Licență Podcast sunt rezervate integral de către noi, Afiliații noștri (așa cum sunt definite în Termenii și licențiatorii noștri (după caz). Nimic din această licență Podcast nu vă acordă dreptul sau licența de a utiliza oricare dintre mărcile noastre comerciale.

Utilizarea AstraZeneca Podcast

Podcast-ul AstraZeneca este destinat exclusiv uzului dumneavoastră personal, necomercial. Nu aveți dreptul să copiați, reproduceți, republicați, postați, difuzați, transmiteți, puneți la dispoziția publicului, să vindeți sau să reutilizați sau să comercializați podcastul AstraZeneca în niciun fel. Nu aveți dreptul să editați, să modificați, să adaptați sau să adăugați la Podcast-ul AstraZeneca în nici un fel și nici să combinați Podcastul AstraZeneca cu orice alt material. Nu aveți dreptul să descărcați sau să utilizați acest fișier în scopul promovării, publicității, alinării sau implicării oricărei legături între dumneavoastră (sau orice terță parte) și noi, agenții sau angajații noștri sau orice contribuitori la Podcastul AstraZeneca. Nu puteți utiliza Podcast AstraZeneca în nici un fel care ar putea aduce numele nostru sau că a oricărui Afiliat în dispreț sau în alt mod provoca orice pierdere sau deteriorare pentru noi sau orice Afiliat.

Despăgubiri

Sunteți de acord să ne despăgubiți pe noi și pe Afiliații noștri și să ne păstrați pe noi și pe Afiliații noștri despăgubiți integral și eficient pentru toate pierderile, costurile (inclusiv taxele legale și profesionale), daunele, sumele plătite în decontare și alte obligații, care decurg din sau în legătură cu încălcarea de către dvs. a Licența de fluxuri RSS și/sau licența Podcast.

dezmințire

Deși am avut grijă rezonabilă în compilarea acestui site, nu suntem responsabili pentru nicio acțiune întreprinsă de nicio persoană sau organizație, oriunde se bazează, ca urmare, directă sau în alt mod, a informațiilor conținute sau accesate prin intermediul acestui site web, indiferent dacă aceste informații sunt furnizate de noi sau de un terţă parte. Nimic de pe acest site nu ar trebui să fie interpretat ca oferirea de sfaturi sau de a face orice recomandare, iar acest site nu ar trebui să fie invocat ca bază pentru orice decizie sau acțiune. Ca urmare a progreselor și evoluțiilor medicale în curs de desfășurare, este posibil ca informațiile de pe acest site să nu fie întotdeauna actualizate și, din acest motiv, astfel de informații sunt furnizate pe un "AS" și "Ca" bază disponibilă.

NU FACEM NICI O GARANȚIE, DECLARAȚII SAU NU OFERIM ANGAJAMENTE EXPRESE SAU IMPLICITE CU PRIVIRE LA ORICARE DINTRE CONȚINUTUL ACESTUI SITE (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACTUALITATEA, MONEDA, ACURATEȚEA, EXHAUSTIVITATEA SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP AL UNUI ASTFEL DE CONȚINUT SAU CĂ REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE DE LA UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI FĂRĂ ERORI SAU DE ÎNCREDERE).

Sunteți de acord că utilizarea informațiilor obținute sau descărcate de pe sau prin intermediul acestui site web este la discreția și riscul dvs. Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, caz în care cele de mai sus nu se vor aplica în astfel de jurisdicții. Orice informație medicală de pe acest site nu este destinată ca un substitut pentru sfatul medical informat și nu putem răspunde la e-mailuri nesolicitate legate de problemele personale de sănătate. Informațiile privind produsele menționate pe acest site pot varia în funcție de țară. Pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să consulte resursele medicale locale și autoritățile de reglementare pentru informații adecvate țării lor. TREBUIE SĂ CONSULTAȚI UN PROFESIONIST MEDICAL CALIFICAT CORESPUNZĂTOR CU PRIVIRE LA ORICE PROBLEMĂ SAU PROBLEMĂ SPECIFICĂ CARE ESTE ACOPERITĂ DE ORICE INFORMAȚIE DE PE ACEST SITE ÎNAINTE DE A LUA ORICE ACȚIUNE.

Nimic de pe acest site nu va fi considerat ca reprezentând o invitație de a investi sau de a tranzacționa în alt mod acțiuni, ADR sau alte titluri de valoare în cadrul AstraZeneca PLC. Rezultatele și evoluțiile efective pot fi diferite semnificativ de orice prognoză, opinie sau așteptări exprimate pe acest site, iar performanța anterioară a prețului titlurilor de valoare nu trebuie să fie invocată ca un ghid pentru performanța lor viitoare.

Răspunderea noastră

În măsura permisă de lege, noi, alți membri ai Grupului nostru (așa cum este definit mai jos) și terțe părți conectate la noi excludem în mod expres:

 • toate condițiile, garanțiile și alți termeni care altfel ar putea fi implicați de statut, de drept comun sau de legea echității; și
 • Orice răspundere pentru orice pierdere sau daune directe, indirecte sau consecvente suportate de orice utilizator în legătură cu site-ul nostru sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza, sau rezultatele utilizării site-ului nostru, orice site-uri web legate de acesta și orice materiale postate pe acesta, inclusiv, fără a se limita la orice răspundere pentru (i) pierderea veniturilor sau veniturilor, (ii) pierderea activității, (iii) pierderea profiturilor sau a contractelor, (iv) pierderea economiilor anticipate, (v) pierderea datelor, (vi) pierderea fondului comercial, (vii) pierderea pierderii sau a timpului de birou; și (viii) pentru orice altă pierdere sau daună de orice natură, indiferent dacă ar fi survenită și provocată de delicte (inclusiv neglijenţă), încălcarea contractului sau în alt mod, chiar dacă este previzibil.

Acest lucru nu afectează răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijența noastră, nici răspunderea noastră pentru denaturarea frauduloasă sau denaturarea cu privire la o chestiune fundamentală, nici orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în temeiul legislației aplicabile.

Nu garantăm că funcțiile conținute în acest site vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că acest site web sau serverul care îl pune la dispoziție nu prezintă viruși sau erori.

Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală în acest site web, precum și în materialul publicat pe acesta, inclusiv fără limitare, în toate documentele, fișierele, textul, imaginile, fluxurile RSS, fișierele audio, Podcast-uri, fișiere video, tutoriale flash, grafică, dispozitive și cod conținute în acesta și în general al acestui site "uite și simt", este deținută de AstraZeneca UK Limited, Afiliații săi (așa cum sunt definiți mai jos) sau partenerii noștri externi. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Sunteți autorizat să faceți o singură copie și să imprimați extrase sau documente de pe acest site (cu excepția oricărui conținut deținut de terți care a fost identificat ca atare) pentru uzul dvs. necomercial, cu condiția ca orice astfel de copie sau tipărire să păstreze toate notificările privind drepturile de autor sau alte notificări de proprietate și orice exonerare a răspunderii conținute în interiorul lor. Toate numele, siglele și mărcile comerciale AstraZeneca nu pot fi utilizate sau reproduse fără acordul nostru scris prealabil. Statutul nostru (și cel al oricărui colaborator identificat) ca autori ai materialelor de pe site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscut.

În afară de cele menționate mai sus, reproducerea unei părți sau a întregului conținut al acestui site, sub orice formă, inclusiv încadrarea, crearea oricăror lucrări derivate bazate pe acest site web și sau conținutul acestuia, încorporarea în alte site-uri web, sisteme electronice de regăsire sau publicații este interzisă. Nu aveți dreptul să utilizați diagrame, ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau alte elemente grafice separat de textul însoțitor. Niciun link către acest site nu poate fi inclus în niciun alt site fără permisiunea noastră scrisă prealabilă.

Nu putem garanta că aveți dreptul de a utiliza conținut deținut de terți care este disponibil pe acest site web și trebuie să obțineți permisiunea proprietarului terț înainte de a utiliza sau descărca un astfel de conținut. Conţinutul protejat de drepturile de autor nu poate fi modificat şi nici notificarea de atribuire a autorului sau notificarea privind drepturile de autor care apare pe acest conţinut nu poate fi modificată fără a obţine mai întâi consimţământul corespunzător.

Cu excepția permisiunii limitate stabilite mai sus, nimic de pe acest site nu ar trebui să fie interpretat ca acordând orice alt drept sau licență.

Toate denumirile de produse menționate pe acest site sunt mărci comerciale ale AstraZeneca UK Limited sau ale afiliaților săi, cu excepția acelor mărci care sunt indicate ca deținute de alte companii și toate drepturile sunt rezervate.

Dreptul de utilizare a informațiilor furnizate de utilizator

În cazul în care trimiteți orice material pentru a fi inclus pe acest site (inclusiv, fără limitare, informații personale, know-how, comentarii, idei, întrebări, tehnici, rezumate sau similare), sunteți de acord (i) că astfel de materiale nu vor fi considerate confidențiale (ii) că astfel de materiale nu vor fi considerate să fie brevetate și (iii) să ne acorde o licență irevocabilă, mondială, perpetuă, fără redevențe, neexclusivă de a utiliza, dezvălui, copia, modifica, adapta, afișa și traduce public toate sau oricare dintre aceste materiale în orice scop, fără restricții. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră absolută, de a elimina sau șterge, fără notificare prealabilă, orice material pe care îl trimiteți pentru a fi inclus pe acest site. Avem, de asemenea, dreptul de a dezvălui identitatea dvs. oricărei terțe părți care susține că orice material postat sau încărcat de dvs. pe site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală sau a dreptului la confidențialitate. Prelucrăm orice informație despre dvs. în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

Viruși, hacking și alte infracțiuni

Nu trebuie să utilizați în mod abuziv site-ul nostru introducând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale care sunt dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru web, la serverul pe care este stocat site-ul nostru web sau la orice server, computer sau bază de date conectată la site-ul nostru web. Nu trebuie să atacați site-ul nostru prin intermediul unui atac de negare a serviciului sau al unui atac distribuit de negare a serviciului.

Prin încălcarea acestei prevederi, v-ar comite o infracțiune penală în conformitate cu Computer abuz Act 1990. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților competente de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau deteriorare cauzată de un atac distribuit de refuzare a serviciului, de viruși sau de alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic care vă pot infecta echipamentele informatice, programele informatice, datele sau alte materiale brevetate datorită utilizării de către dvs. a site-ului nostru web sau descărcării de orice material postat pe el, sau pe orice site legat de acesta. În conformitate cu bunele practici de calcul, vi se recomandă să verificați toate materialele și/sau conținutul accesat și/sau descărcat de pe acest site folosind software de verificare a virușilor disponibil în comerț.

Conectarea la acest site

Nu vă puteți conecta la pagina noastră de pornire cu obținerea mai întâi a consimțământului nostru scris prealabil. În urma unui astfel de consimțământ, orice astfel de legătură trebuie să fie prezentată într-un mod corect și legal și care să nu dăuneze reputației noastre sau să profite de ea. Nu trebuie să stabiliți o legătură astfel încât să sugerați orice formă de asociere, aprobare sau aprobare din partea noastră, în cazul în care niciuna nu există. Nu trebuie să stabiliți un link de la niciun site web care nu este deținut de dvs.

Site-ul nostru nu trebuie să fie încadrat pe nici un alt site, nici nu puteți crea un link către orice parte a site-ului nostru, alta decât pagina de pornire, după consimțământul scris de la noi menționat mai sus. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de legare fără notificare prealabilă. Site-ul web de la care vă legați trebuie să respecte în toate privințele această notificare juridică.

Site-uri web și conținut terțe

Acest site web poate conține conținut deținut de terți (de exemplu, articole, biblioteci de imagini, fluxuri de date sau rezumate) și poate include, de asemenea, linkuri hipertext către site-uri web deținute de terțe părți. Oferim astfel de conținut terță parte și linkuri ca o favoare utilizatorilor noștri. Linkurile sunt furnizate numai pentru informațiile dumneavoastră. Nu avem niciun control asupra niciunui site web sau a conţinutului deţinut de terţi la care se face referire, accesat de sau disponibil pe acest site web şi, prin urmare, nu susţinem, sponsorizăm, recomandăm sau acceptăm în alt mod nicio responsabilitate pentru astfel de site-uri web sau conţinut terţă parte sau pentru disponibilitatea acestor site-uri web. În special, nu acceptăm nicio răspundere care decurge din nicio afirmație că orice conținut aflat în proprietatea unui terț (fie că este publicat pe acest site, fie pe orice alt site web) încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei persoane sau orice răspundere care decurge din orice informație sau opinie conținută cu privire la o astfel de terță parte site web sau conținut.

Modificări la acest site

Ne rezervăm dreptul de a modifica orice parte a acestui site sau această notificare legală în orice moment, fără notificare prealabilă. Orice modificare a acestei notificări legale va intra în vigoare de la data viitoare când accesați acest site web. Este de așteptat să verificați din când în când această notificare juridică pentru a lua cunoștință de orice modificare pe care am făcut-o, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nu vom fi obligați să actualizăm acest site web. Dacă este necesar, putem suspenda accesul la acest site web sau îl putem închide pe termen nelimitat.

Codul IFPMA al practicilor de marketing farmaceutic

Orice conținut promoțional al acestui site a fost pregătit cu referire la Codul IFPMA al practicilor de marketing farmaceutic. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord că orice preocupări pe care le puteți avea cu privire la conținut vor fi luate în primul rând cu noi. Apoi, dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți depune o plângere la IFPMA, Geneva, Elveția. Orice reclamație privind conținutul promoțional specific unei țări poate fi înaintată, în mod alternativ, Asociației producătorilor farmaceutici din țara în cauză.

Competența și legea aplicabilă

Instanțele engleze vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărei revendicări care decurg din sau legate de o vizită pe site-ul nostru, deși ne păstrăm dreptul de a introduce o acțiune împotriva dvs. pentru încălcarea acestor condiții în țara dvs. de reședință sau în orice altă țară relevantă. Acești Termeni de utilizare sunt guvernați de legislația engleză.

Cum să ne contactați

Ne puteți contacta trimițând un e-mail la infomaster@astrazeneca.com la AstraZeneca.

Referirile la "AstraZeneca" și "Group” sunt referiri la AstraZeneca UK Limited și afiliații săi. În acești Termeni de utilizare „Afiliați” înseamnă orice corporație sau altă entitate comercială care controlează, controlată de sau sub control comun cu AstraZeneca UK Limited din când în când și, în sensul prezentei definiții, „control” înseamnă deținerea directă sau indirectă a (i) cincizeci la sută (50%) sau mai mult din titluri de vot sau participații la o astfel de societate sau altă entitate; sau (ii) cincizeci la sută (50%) sau mai mult din dobânda în profit sau venit în cazul unei entități comerciale, alta decât o societate; sau (iii), în cazul unei societăți, orice alt interes comparabil al partenerului general.