Information om Vaxzevria

Informationen på denna sida är endast avsedd för hälso - och sjukvårdspersonal.

Ett villkorat godkännande för försäljning har beviljats i EU för Vaxzevria. Vaccinet används för att förebygga covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Det ges till vuxna som är 18 år och äldre.

Du hittar mera information här:  https://www.lakemedelsverket.se

Under pandemin kan Vaxzevria också distribueras i förpackningar med namnet Covid-19 Vaccin AstraZeneca.

Rapportera en biverkning via läkemedelsverkets webbplats

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket:  https://www.lakemedelsverket.se

Den här länken tar dig till en annan webbplats. AstraZeneca tillhandahåller denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca tar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser.

AstraZeneca vaccin rapportering