Pravno obvestilo

Na tej strani in v dokumentih, na katere se stran sklicuje, so opisani pogoji, skladno s katerimi lahko uporabljate naše spletno mesto kot gost ali kot registrirani uporabnik ("Pogoji uporabe"). Pozorno preberite te pogoje uporabe, preden začnete uporabljati to spletno mesto. Če spletno mesto uporabljate, sprejemate njegove pogoje uporabe in se strinjate, da jih boste upoštevali. Če se s pogoji uporabe ne strinjate, spletnega mesta ne uporabljajte.

O nas

To spletno mesto upravlja družba AstraZeneca UK Limited. Smo družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v Angliji in Walesu pod matično številko 03674842. Sedež imamo na naslovu 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA. Naslovi naših glavnih izpostav so navedeni tukaj. Naša identifikacijska številka za DDV je GB582323642.

Dostop do spletnega mesta

Dovoljenje za dostop do našega spletnega mesta je začasne narave. Pridržujemo si pravico, da brez obvestila umaknemo ali spremenimo storitve, ki jih omogočamo na spletnem mestu (glejte spodaj). Ne prevzemamo odgovornosti, če je spletno mesto iz kakršnega koli razloga kadar koli in v katerem koli obdobju nedostopno. Občasno lahko dostop do spletnega mesta ali nekaterih njegovih delov omejimo in omogočimo samo registriranim uporabnikom.

Če izberete ali prejmete identifikacijsko kodo uporabnika, geslo ali kateri koli drugi podatek v sklopu naših varnostnih postopkov, morate te podatke obravnavati kot zaupne in jih ne smete razkriti drugim osebam. Pridržujemo si pravico, da kadar koli onemogočimo izbrano ali dodeljeno identifikacijsko kodo uporabnika ali geslo, če menimo, da kršite katero od določb teh pogojev uporabe. Strinjate se, da nas boste obvestili, takoj ko boste izvedeli za kakršno koli nedovoljeno razkritje ali uporabo svoje identifikacijske kode uporabnika in/ali gesla.

Za zagotavljanje vsega potrebnega za dostop do našega spletnega mesta ste odgovorni vi sami. Prav tako ste odgovorni, da so osebe, ki do našega spletnega mesta dostopajo prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji uporabe in jih upoštevajo.

Prepovedana uporaba

Naše spletno mesto smete uporabljati samo za zakonite namene. Spletnega mesta ne smete uporabljati:

 • na načine, ki kršijo veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo ali predpise;
 • na nezakonite ali zavajajoče načine ali načine z nezakonitim ali zavajajočim namenom ali posledicami;
 • za pošiljanje ali za posredovanje pri pošiljanju neželenega ali nepooblaščenega oglasnega ali promocijskega gradiva ali kakršnih koli podobnih oblik sporočil (neželena pošta); in
 • za poskuse nedovoljenega dostopa do naših sistemov ali omrežij tretjih oseb.

Interaktivne storitve

Na spletnem mestu lahko občasno omogočimo interaktivne storitve, med drugim klepetalnice ali oglasne deske. Če interaktivno storitev omogočimo, vas bomo jasno obvestili o tem, za kakšno storitev gre ter če in kako je moderirana (npr. ali je moderator človek ali program).

Po najboljših močeh bomo poskusili oceniti morebitna zunanja tveganja za uporabnike (zlasti za otroke) pri uporabi interaktivnih storitev, omogočenih na našem spletnem mestu, in se na podlagi vsakega posameznega primera odločili, ali je zaradi teh tveganj primerno, da storitev moderiramo (vključno s tem, kakšen način moderiranja uporabimo). Kljub temu pa interaktivnih storitev, ki jih omogočamo na spletnem mestu, nismo dolžni nadzorovati, spremljati ali moderirati in izrecno izključujemo odgovornost za kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo zaradi uporabe interaktivnih storitev v nasprotju z našimi vsebinskimi standardi, ne glede na to, ali je storitev moderirana ali ne.

Mladoletne osebe lahko naše interaktivne storitve uporabljajo samo z dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Staršem, ki otrokom dovolijo uporabo interaktivne storitve, svetujemo, naj se z otrokom pogovorijo o varnosti na spletu, saj moderiranje ni povsem zanesljivo. Mladoletne osebe, ki uporabljajo interaktivne storitve, morajo biti seznanjene s potencialnimi tveganji, ki jih te storitve prinašajo.

Če interaktivno storitev moderiramo, navadno navedemo podatke za stik z moderatorjem v primeru vprašanj ali težav.

Vsebinski standardi

Ti vsebinski standardi veljajo za vso vsebino, ki jo prispevate na naše spletno mesto (prispevki), in za vse s tem povezane interaktivne storitve. Standarde morate upoštevati v skladu s črko in duhom le-teh. Standardi veljajo za celotne prispevke in tudi za njihove posamezne dele.

Prispevki morajo biti točni (če navajajo dejstva) in pristni (če navajajo mnenja). Prispevki morajo biti skladni z veljavno zakonodajo v Združenem kraljestvu in v državi, v kateri so objavljeni.

Prispevki ne smejo:

 • vsebovati vsebine, ki škoduje ugledu drugih oseb;
 • vsebovati opolzke, žaljive, sovražne ali hujskaške vsebine;
 • širiti spolno nazorne vsebine;
 • spodbujati nasilja;
 • spodbujati diskriminacije na osnovi rase, spola, vere, nacionalne pripadnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti;
 • kršiti avtorskih pravic, pravic imetnikov podatkovnih zbirk ali zaščite blagovnih znamk tretjih oseb;
 • zavajati;
 • kršiti pravnih obveznosti do tretjih oseb, na primer pogodbenih obveznosti ali obveznosti o varovanju zaupnosti;
 • spodbujati nezakonitih dejanj;
 • groziti, zlorabljati zasebnosti drugih oseb ali vdirati vanjo, povzročati nevšečnosti, neprijetnosti ali nepotrebnih skrbi;
 • nadlegovati, vznemirjati, spravljati v zadrego, sprožati preplaha ali povzročati nejevolje;
 • biti uporabljeni na način, ki omogoča izdajanje za drugo osebo ali potvarjanje vaše identitete ali vaših povezav z drugimi osebami;
 • ustvarjati vtisa, da prihajajo od nas, če ni tako; in
 • zagovarjati ali spodbujati nezakonitih dejanj, na primer kršenja avtorskih pravic ali zlorabe računalnika, ali sodelovati pri njih.

Začasna ali trajna prepoved uporabe

Odločitev, ali ste z uporabo našega spletnega mesta kršili te pogoje uporabe, je predmet naše presoje. Če pride do kršitve teh pogojev uporabe, lahko ukrepamo, kot se nam zdi primerno. Med drugim lahko sprejmemo enega ali več naslednjih ukrepov:

 • takojšen začasen ali trajen odvzem pravice do uporabe našega spletnega mesta;
 • takojšnjo začasno ali trajno odstranitev vaših objav ali vsebine, ki ste jo prenesli na naše spletno mesto;
 • izdajo opozorila;
 • uvedbo pravnega postopka zoper vas za povračilo vseh stroškov in škode, ki so nastali zaradi kršitve (med drugim tudi razumnih upravnih in postopkovnih stroškov);
 • vložitev tožbe zoper vas; in
 • razkritje tovrstnih informacij organom pregona v meri, za katero menimo, da je potrebna.

Izključujemo odgovornost za ukrepe, sprejete zaradi kršitev teh pogojev uporabe.

Članske obveznosti

Če ste se temu spletnemu mestu pridružili kot član, se zavezujete, da nas boste nemudoma obvestili o morebitnih pritožbah ali postopkih zoper vas zaradi uporabe tega spletnega mesta ter da boste na našo zahtevo takoj prenehali s sporno dejavnostjo. Strinjate se, da nas boste nemudoma obvestili o vseh spremembah, ki vplivajo na vaše podatke za registracijo. Skrb, da so podatki za registracijo vedno posodobljeni, je vaša obveznost.

Članstvo na tem spletnem mestu lahko kadar koli prekinete tako, da nas o tem v razumnem roku obvestite prek strani infomaster@astrazeneca.com. V vseh sporočilih jasno navedite svoje ime in priimek, uporabniško ime (če ga imate), podatke o registraciji (če jih imate) ter ime tega spletnega mesta.

Licenca za vire RSS

Če dosledno upoštevate te pogoje uporabe, vam podeljujemo kadar koli preklicljivo, neizključno, osebno, nekomercialno, globalno, neprenosljivo in brezplačno licenco, ki vam omogoča, da na svojem spletnem mestu uporabljate ali prikazujete vsebino, ki vam jo pošiljamo kot naročniku na kateri koli vir RSS družbe AstraZeneca ("vsebino družbe AstraZeneca"), in/ali da tovrstno vsebino kako drugače vgradite v vir RSS, ki ste ga ustvarili vi. Ta vsebina med drugim vključuje naslove, aktivne povezave, identifikatorje virov, povezave za ustvarjanje zaznamkov v družabnih omrežjih ter druge informacije, vsebino ali gradivo, ki jih prejemate iz vira RSS družbe AstraZeneca.

Te licence za vire RSS ni mogoče prenesti, prenoviti, dodeliti in/ali posredovati kot podlicenco tretjim osebam. Vse pravice, ki jih ta licenca za vire RSS izrecno ne dodeljuje, si v celoti pridržujemo mi, z nami povezane družbe (kot so opredeljene v nadaljevanju) in naši licencodajalci (odvisno od primera).

Ta licenca za vire RSS vam v nobenem primeru ne daje pravice ali dovoljenja za uporabo naših blagovnih znamk na vašem spletnem mestu ali drugod.

Uporaba vira RSS družbe AstraZeneca

Če želite na svojem spletnem mestu in/ali kot del drugega vira RSS uporabljati vir RSS družbe AstraZeneca, morate jasno navesti delujočo povezavo na spletno stran, ki vsebuje vir RSS družbe AstraZeneca, ter zagotoviti, da so obiskovalci vašega spletnega mesta ali naročniki na vire RSS, ki vsebujejo vir RSS družbe AstraZeneca, seznanjeni, da za vir RSS družbe AstraZeneca velja ta licenca za vire RSS. Poskrbeti morate, da je izvor vsebine iz vira RSS družbe AstraZeneca vedno ustrezno označen, in sicer tako, da jasno navedete: "To je vsebina spletnega mesta družbe AstraZeneca UK Limited na naslovu www.astrazeneca.com. " Poleg tega morate zagotoviti, da so vsa obvestila o avtorskih pravicah ohranjena v njihovi izvirni obliki.

Če uporabljate vire RSS družbe AstraZeneca in/ali vsebino družbe AstraZeneca, izjavljate in zagotavljate, da spletna mesta, na katerih (posredno) prikazujete vire RSS družbe AstraZeneca ali vire, ki ste jih (posredno) ustvarili vi in vključujejo vire RSS družbe AstraZeneca (ali njihove dele), ne škodujejo našemu imenu, podobi in/ali ugledu ter da zlasti ne vsebujejo vsebine, ki krši pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, ali vsebine, ki bi jo razumna oseba razumela kot kršitev naših vsebinskih standardov (glejte zgoraj).

Nikakor ne smete ustvarjati vtisa, da podpiramo ali odobravamo kar koli, kar je prikazano na katerem koli spletnem mestu in/ali je del katerega koli vira RSS, ki vključuje vir RSS družbe AstraZeneca, vključno s kakršno koli vašo vsebino, vsebino tretjih oseb ter kateri koli izdelek, pravno osebo ali posameznika. Uporabnikom svojega spletnega mesta ali naročnikom na vir, za katerega ste odgovorni, ne smete na noben način zaračunavati dostopa do virov RSS družbe AstraZeneca (ali njihovih delov) in/ali vsebine družbe AstraZeneca. Virov RSS družbe AstraZeneca (ali njihovih delov) in/ali vsebine družbe AstraZeneca ne smete prodajati in/ali z njimi kako drugače pridobitno ravnati.

Licenca za poddaje (podcaste)

Če dosledno upoštevate te pogoje uporabe, vam podeljujemo kadar koli preklicljivo, neizključno, osebno, nekomercialno, globalno, neprenosljivo in brezplačno licenco, ki vam omogoča, da s tega spletnega mesta prenašate in uporabljate poddaje družbe AstraZeneca. Te licence za poddaje ni mogoče prenesti, prenoviti, dodeliti in/ali posredovati kot podlicenco tretjim osebam. Vse pravice, ki jih ta licenca za poddaje izrecno ne dodeljuje, si v celoti pridržujemo mi, z nami povezane družbe in naši licencodajalci (odvisno od primera). Ta licenca za poddaje vam v nobenem primeru ne daje pravice ali dovoljenja za uporabo naših blagovnih znamk.

Uporaba poddaj družbe AstraZeneca

Poddaje družbe AstraZeneca so namenjene samo vaši osebni in nekomercialni uporabi. Poddaj družbe AstraZeneca ne smete kopirati, reproducirati, ponovno izdajati, objavljati, prenašati, javno predvajati, prodajati ali kako drugače ponovno uporabljati ali z njimi pridobitno ravnati. Poddaj družbe AstraZeneca ne smete urejati, spreminjati, prilagajati ali jih dopolnjevati niti jih ne smete združevati z drugo vsebino. Poddaj družbe AstraZeneca ne smete prenašati ali uporabljati za namene promocije, oglaševanja, podpiranja ali ustvarjanja vtisa, da ste vi (ali tretja oseba) kakor koli povezani z nami, našimi zastopniki, zaposlenimi ali soustvarjalci poddaj družbe AstraZeneca. Poddaj družbe AstraZeneca ne smete uporabljati na način, ki bi lahko škodil našemu imenu ali imenom z nami povezanih družb oziroma nam ali z nami povezanim družbam kako drugače povzročal izgubo ali škodo.

Povračilo škode

Strinjate se, da boste nam in z nami povezanim družbam v celoti in učinkovito povrnili vsakršno izgubo, stroške (vključno s postopkovnimi in odvetniškimi stroški), škodo, izplačila za poravnave in kakršne koli druge obveznosti, nastale zaradi vaše kršitve licence za vire RSS ali licence za poddaje ali v zvezi s to kršitvijo.

Omejitev odgovornosti

Čeprav smo to spletno mesto izdelali z ustrezno skrbnostjo, nismo odgovorni za dejanja nobenih oseb ali organizacij, ki so neposredno ali kako drugače posledica informacij, ki ji je mogoče pridobiti na tem spletnem mestu ali prek njega, ne glede na to, ali smo te informacije navedli mi ali tretja oseba. Ničesar na tem spletnem mestu ne smete razumeti kot nasvet ali priporočilo in na to spletno mesto se ne smete zanašati kot na osnovo za sprejemanje odločitev ali ukrepov. Zaradi nenehnega napredka in razvoja na področju medicine informacije na tem spletnem mestu morda niso vedno najbolj aktualne in so zato navedene po načelih "KOT SO" in "KOT SO NA VOLJO".

ZA VSEBINO TEGA SPLETNEGA MESTA, MED DRUGIM ZA NJENO PRAVOČASNOST, AŽURNOST, TOČNOST, POPOLNOST ALI USTREZNOST ZA POSAMEZNE NAMENE, NA NOBEN NAČIN NE JAMČIMO NITI NE ZAGOTAVLJAMO, DA BODO REZULTATI, DO KATERIH JE MOGOČE PRITI Z UPORABO SPLETNEGA MESTA, BREZHIBNI ALI ZANESLJIVI.

Strinjate se, da ste za uporabo informacij, pridobljenih na tem spletnem mestu ali prenesenih z ali prek njega, odgovorni izključno vi sami. Nekateri pravni sistemi ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev, zato zgornja trditev v teh sistemih ne velja. Zdravstvene informacije na tem spletnem mestu niso nadomestilo za zdravniške nasvete in tudi na e-poštna sporočila o osebnih zdravstvenih težavah ne moremo odgovarjati. Informacije o izdelkih, omenjenih na tem spletnem mestu, se lahko med državami razlikujejo. Bolniki in zdravstveni delavci morajo pri lokalnih virih medicinskih informacij in regulatornih organih preveriti, katere informacije so ustrezne za njihovo državo. PRED KAKRŠNIM KOLI UKREPANJEM SE MORATE O SPECIFIČNIH TEŽAVAH ALI ZADEVAH, NA KATERE SE NANAŠAJO INFORMACIJE NA TEM SPLETNEM MESTU, POSVETOVATI Z USTREZNO USPOSOBLJENIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM.

Ničesar na tem spletnem mestu ne smete razumeti kot vabilo k naložbi ali kakšnemu drugemu poslu z delnicami, ADR-ji ali drugimi vrednostmi papirji družbe AstraZeneca PLC. Dejanski rezultati in dogodki se lahko bistveno razlikujejo od napovedi, mnenj ali pričakovanj, izraženih na tem spletnem mestu. Preteklega gibanja cen vrednostnih papirjev ne smete jemati kot pokazatelja njihovega gibanja v prihodnje.

Naša odgovornost

Mi, drugi člani naše skupine (kot so opredeljeni v nadaljevanju) in z nami povezane tretje osebe v zakonsko dovoljenem obsegu izrecno izključujemo:

 • vse pogoje, jamstva in druga določila, ki jih morda kako drugače implicirajo zakonski predpisi ter anglosaški pravni sistem običajnega prava in pravičnosti (common law in law of equity); in
 • vsakršno odgovornost za posredno, neposredno ali posledično izgubo ali škodo, ki je nastala uporabniku v zvezi z našim spletnim mestom oziroma z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali rezultati uporabe našega spletnega mesta, z njim povezanih spletnih mest in vsebine, objavljene na njem, med drugim vsakršno odgovornost za (i) izgubo prihodka, (ii) izgubo posla, (iii) izgubo dobička ali pogodbe, (iv) izgubo pričakovanega prihranka, (v) izgubo podatkov, (vi) izgubo dobrega imena, (vii) izgubo delovnega časa, in (viii) kakršno koli drugo izgubo ali škodo, ne glede na to, ali jo je povzročilo škodno dejanje (vključno z malomarnostjo), kršitev pogodbe ali kakšno drugo, celo predvidljivo, dejanje.
 • To ne velja za našo odgovornost za smrt ali telesno poškodbo zaradi naše malomarnosti niti za našo odgovornost za napačno prikazovanje ali napačno prikazovanje temeljnih zadev niti za druge vrste odgovornosti, ki jih ni mogoče izključiti ali omejiti skladno z veljavno zakonodajo.

Ne jamčimo, da bodo funkcije tega spletnega mesta delovale neprekinjeno in brez napak, da bodo pomanjkljivosti odpravljene ali da na tem spletnem mestu oziroma strežniku, ki ga gosti, ni virusov ali programskih napak.

Pravice intelektualne lastnine

Pravice intelektualne lastnine na tem spletnem mestu in v vsebini, objavljeni na njem, med drugim v vseh dokumentih, datotekah, besedilih, slikah, virih RSS, avdiodatotekah, poddajah, videodatotekah, vadnicah, grafikah, napravah in kodi spletnega mesta ter v splošnem videzu in načinu delovanja tega spletnega mesta, so last družbe AstraZeneca UK Limited, z njo povezanih družb ali naših zunanjih partnerjev. Ta dela so po vsem svetu zaščitena z zakoni in pogodbami o avtorskih pravicah. Vse te pravice so pridržane.

Dovoljujemo vam, da naredite eno kopijo odlomkov ali dokumentov s tega spletnega mesta (razen vsebine, ki je ustrezno označena kot last tretjih oseb) in da jih natisnete za lastno nekomercialno uporabo, pod pogojem da so na kopijah ali natisnjenih izvodih ohranjena vsa obvestila o avtorskih pravicah in druga obvestila o lastniških pravicah ter morebitne omejitve odgovornosti, ki jih vsebujejo. Imen, logotipov in blagovnih znamk družbe AstraZeneca ne smete uporabljati ali reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Nam in drugim navedenim sodelavcem, ki smo avtorji vsebine na našem spletnem mestu, morate vedno pripisati avtorstvo.

Razen kot je izrecno navedeno zgoraj, je reproduciranje vsebine tega spletnega mesta v kakršni koli obliki, vključno z vdelovanjem, ustvarjanjem izpeljanih del na osnovi tega spletnega mesta ali njegove vsebine, vključevanjem v druga spletna mesta, sisteme za elektronsko pridobivanje podatkov ali publikacije, prepovedano. Diagramov, ilustracij, fotografij, video- ali avdioposnetkov ali grafik ne smete uporabljati ločeno od spremljevalnega besedila. Povezav na to spletno mesto se ne sme navajati na drugih spletnih mestih brez našega predhodnega pisnega dovoljenja.

Ne moremo jamčiti, da imate pravico uporabljati vsebino v lasti tretjih oseb, ki je na voljo na tem spletnem mestu, zato morate pred uporabo ali prenosom tovrstne vsebine pridobiti dovoljenje tretje osebe, ki je lastnik vsebine. Brez predhodne pridobitve ustreznih dovoljenj ne smete spreminjati avtorsko zaščitene vsebine niti obvestila o avtorstvu ali avtorskih pravicah ob tovrstni vsebini.

Z izjemo omejenega dovoljenja, opredeljenega zgoraj, ničesar na tem spletnem mestu ne smete razumeti kot zagotovila za kakršno koli drugo pravico ali licenco.

Imena vseh izdelkov, uporabljena na tem spletnem mestu, so blagovne znamke družbe AstraZeneca UK Limited ali z njo povezanih družb, razen tistih blagovnih znamk, pri katerih je navedeno, da so last drugih družb.

Pravica do uporabe informacij, ki jih posreduje uporabnik

Če predložite vsebino z namenom, da se vključi na to spletno mesto (med drugim osebne podatke, znanje, komentarje, ideje, vprašanja, tehnike, povzetke in podobno), se strinjate, da (i) takšna vsebina ni zaupna, (ii) takšna vsebina ni lastniško zaščitena, in (iii) nam podelite nepreklicno, globalno, trajno, brezplačno in neizključno licenco za uporabo, razkritje, kopiranje, spreminjanje, prilagajanje, javno predvajanje in prevajanje takšne vsebine za kakršen koli namen. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji in brez obvestila odstranimo ali izbrišemo vsebino, ki jo predložite z namenom, da se vključi na to spletno mesto. Prav tako imamo pravico, da vašo identiteto razkrijemo tretjim osebam, ki trdijo, da vsebina, ki ste jo objavili ali prenesli na spletno mesto, krši njihove pravice intelektualne lastnine ali njihovo pravico do zasebnosti. Vse podatke o vas obdelujemo skladno z našo politiko o zasebnosti.

Virusi, vdori in druga kazniva dejanja

Našega spletnega mesta ne smete zlorabljati z namernim vnašanjem virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb ali druge zlonamerne ali tehnološko škodljive vsebine. Prav tako ne smete poskušati pridobiti nedovoljenega dostopa do spletnega mesta, strežnika, na katerem je spletno mesto shranjeno, ali drugih strežnikov, računalnikov ali podatkovnih zbirk, povezanih s spletnim mestom. Na spletnem mestu ne smete izvajati napadov za zavrnitev storitve ali distribuiranih napadov za zavrnitev storitve.

Če kršite to določbo, zakrivite kaznivo dejanje skladno z zakonom Computer Misuse Act 1990. Vse tovrstne kršitve bomo prijavili pristojnim organom pregona ter z njimi sodelovali in jim razkrili vašo identiteto. V primeru takšne kršitve takoj izgubite pravico do uporabe našega spletnega mesta.

Ne prevzemamo odgovornosti za izgubo ali škodo, nastalo zaradi distribuiranih napadov za zavrnitev storitve, virusov ali druge tehnološko škodljive vsebine, ki lahko okuži vašo računalniško in programsko opremo, podatke ali drugo vsebino, medtem ko uporabljate naše spletno mesto ali prenašate vsebino, objavljeno na njem ali na drugem z njim povezanem spletnem mestu. Skladno z dobro računalniško prakso vam svetujemo, da s komercialno dostopnimi in posodobljenimi protivirusnimi programi preverite, ali je vsebina, do katere dostopate na tem spletnem mestu ali jo z njega prenašate, okužena.

Objavljanje povezav na to spletno mesto

Povezav na to spletno mesto ne smete objavljati, ne da bi pred tem od nas pridobili pisno dovoljenje. Ko dovoljenje pridobite, morate povezave objaviti na umesten in zakonit način, ki ne škoduje našemu ugledu in se z njim ne okorišča. Povezav ne smete objavljati na način, ki bi nakazoval na kakršno koli neobstoječo povezavo, odobritev ali podporo z naše strani. Povezav prav tako ne smete objavljati na spletnih mestih, ki niso v vaši lasti.

Našega spletnega mesta ne smete vdelati v nobeno drugo spletno mesto. Pridržujemo si pravico, da brez obvestila odvzamemo dovoljenje za objavo povezave. Spletno mesto, na katerem objavite povezavo, mora biti v vseh pogledih skladno s tem pravnim obvestilom.

Spletna mesta in vsebina tretjih oseb

To spletno mesto lahko vključuje vsebino, ki je v lasti tretjih oseb (npr. članke, knjižnice slik, vire podatkov ali povzetke), in hiperbesedilne povezave na spletna mesta, ki so v lasti tretjih oseb. To vsebino in povezave tretjih oseb objavljamo samo kot uslugo našim uporabnikom. Povezave so navedene zgolj v informativne namene. Nad spletnimi mesti ali vsebino tretjih oseb, ki so omenjena ali dostopna na tem spletnem mestu, nimamo nadzora, zato ne podpiramo, sponzoriramo, priporočamo ali kako drugače sprejemamo kakršne koli odgovornosti za spletna mesta ali vsebino tretjih oseb ali njihovo razpoložljivost. Zlasti ne prevzemamo odgovornosti zaradi trditev, da vsebina tretjih oseb, objavljena na tem ali katerem drugem spletnem mestu, krši pravice intelektualne lastnine, ali odgovornosti zaradi informacij ali mnenj, izraženih na spletnih mestih ali v vsebini tretjih oseb.

Spremembe tega spletnega mesta

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez obvestila spremenimo to spletno mesto ali te pogoje uporabe. Spremembe pogojev uporabe začnejo veljati ob vašem naslednjem obisku spletnega mesta. Pričakuje se, da občasno pregledate pogoje uporabe in se seznanite z morebitnimi spremembami, saj so za vas zavezujoče. Ne glede na zgoraj napisano spletnega mesta nismo dolžni posodabljati. Po potrebi lahko začasno prekinemo dostop do spletnega mesta ali ga dokončno ukinemo.

Pravilnik o marketinških praksah v farmaciji IFPMA

Vsa promocijska vsebina na tem spletnem mestu je pripravljena skladno s pravilnikom o marketinških praksah v farmaciji IFPMA. Če uporabljate spletno mesto, se strinjate, da morebitne pritožbe glede vsebine najprej naslovite na nas. Šele če z našim odgovorom niste zadovoljni, lahko pritožbe naslovite na IFPMA v Ženevi (Švica). Pritožbe glede promocijske vsebine, ki se uporablja samo v določeni državi, se lahko namesto na IFPMA naslovijo tudi na združenje farmacevtskih družb v zadevni državi.

Sodna pristojnost in veljavna zakonodaja

Za vse pritožbe, ki izvirajo iz obiska našega spletnega mesta ali so z njim povezane, so izključno pristojna angleška sodišča, vendar si pridržujemo pravico, da zaradi kršitve teh pogojev sprožimo pravni postopek zoper vas v državi, v kateri živite, ali v drugi ustrezni državi. Te pogoje uporabe ureja angleška zakonodaja.

Stik z nami

Stik z nami lahko vzpostavite tako, da pošljete sporočilo družbi AstraZeneca prek strani  infomaster@astrazeneca.com.

Izraza "AstraZeneca" in "skupina" pomenita družbo AstraZeneca UK Limited in z njo povezane družbe. V teh pogojih uporabe izraz "povezane družbe" pomeni vse kapitalske družbe ali druge oblike poslovnih subjektov, ki občasno nadzirajo družbo AstraZeneca UK Limited ali ki jih družba AstraZeneca UK Limited sama ali skupaj z drugimi občasno nadzira. Za namene te opredelitve "nadzor" pomeni posredno ali neposredno (i) lastništvo petdesetih (50) ali več odstotkov (%) vrednostnih papirjev z glasovalno pravico ali glasovalnega deleža v taki družbi ali poslovnem subjektu; ali (ii) petdeset (50) ali več odstotno (%) lastniško udeležbo pri dobičku ali prihodku, če poslovni subjekt ni kapitalska družba; ali (iii) v primeru komanditne družbe, lastništvo drugega primerljivega deleža v sklopu komplementarja.