DATABESKYTTELSESMEDDELELSE

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger

I denne databeskyttelsesmeddelelse henviser ”AstraZeneca”, ”vi”, ”os” og ”vores” til AstraZenecas koncernselskaber.

Vi bestemmer formålene med og måden, hvorpå dine personoplysninger indsamles, anvendes og/eller videregives og administreres i overensstemmelse med AstraZenecas interne standarder for global databeskyttelse

AstraZeneca tager fortroligheden og sikkerheden af dine personoplysninger meget alvorligt. Denne databeskyttelsesmeddelelse skitserer, hvilke kategorier af personoplysninger vi kan indsamle om dig, og hvordan vi kan anvende dem.

Vi kan ændre denne databeskyttelsesmeddelelse fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer, hvis vi er forpligtede til at gøre det.

Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvordan anvender vi dem?

Hvis du registrerer dig for at bruge denne hjemmeside eller udfylder en onlineformular eller sender os en e-mail (f.eks. for at modtage e-mailopdateringer eller bede os om at sende dig yderligere oplysninger og/eller sende dig invitationer til at deltage i videnskabelige møder, markedsføringsbegivenheder, samarbejdsmuligheder og undersøgelser), kan vi vælge at indsamle og anvende personoplysninger om dig, såsom:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Bopælsland
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Beskæftigelse (f.eks. hvis du er en sundhedsperson, der søger oplysninger om vores produkter)
  • Tekniske oplysninger om din enhed, såsom din IP-adresse, enhedstype, enheds- og annonceringsidentifikatorer, browsertype og -version, samt andre standardoplysninger om serverlogfiler
  • Andre personoplysninger, som du vælger at give os

Sådanne oplysninger tilvejebringes af dig og kan suppleres af os fra offentligt tilgængelige oplysninger eller dataformidlere, hvis relevant. De anvendes af os til vores legitime interesser i at administrere hjemmesiden, registrere dig til en af vores tjenester, som du har tilmeldt dig, og besvare eventuelle forespørgsler eller anmodninger om oplysninger, som du måtte have.

Vi kan undertiden få følsomme personoplysninger om dig, f.eks. hvis du frivilligt tilvejebringer oplysninger om dit fysiske eller mentale helbred som en del af en anmodning om oplysninger. I disse tilfælde anvender vi kun sådanne oplysninger til at besvare dit spørgsmål og, hvis relevant, til at give dig yderligere vejledning (f.eks. til at informere dig om din ret til at indsende en rapport om bivirkninger). Ved at tilvejebringe dine følsomme personoplysninger til os giver du dit samtykke til, at vi behandler disse oplysninger til de formål, der er angivet i denne databeskyttelsesmeddelelse eller eventuelle meddelelser om indsamling, der tilvejebringes til dig.

I tilfælde af at du anvender denne hjemmeside, udfylder en onlineformular eller sender os en e-mail for at rapportere en bivirkning, som du har oplevet, mens du tog et AstraZeneca-produkt, bedes du gennemgå meddelelsen om rapportering af bivirkninger for dit relevante land, der er tilgængelig via https://aereporting.astrazeneca.com for at få yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med bivirkninger.

Cookies og Do-Not-Track-signaler

Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan du anvender hjemmesiden, ved hjælp af cookies (og andre lignende teknologier) for at forbedre indholdet og funktionaliteten af hjemmesiden. For yderligere oplysninger om anvendelsen af cookies, henvises der til cookiemeddelelsen på hjemmesiden. AstraZeneca reagerer ikke på Do-Not-Track-signaler.

Aggregerede oplysninger

Vi anvender aggregerede oplysninger, som ikke identificerer enkeltpersoner, til at overvåge mønstre i kundetrafik på hjemmesiden og bestemte sider, samt brug af hjemmesiden for at hjælpe os med at forbedre designet og layoutet af indholdet.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger kan overføres til andre AstraZeneca-koncernselskaber. Vi kan også dele kategorier af dine personoplysninger anført ovenfor med visse tjenesteudbydere eller tredjeparter såsom: IT-udbydere med henblik på systemudvikling og teknisk support; revisorer og konsulenter for at bekræfte vores overholdelse af eksterne og interne krav; kontaktcentres serviceudbydere; statslige enheder, retshåndhævende myndigheder og procesførende parter i henhold til et juridisk rapporteringskrav eller retskrav; samt en efterfølger eller forretningspartner til AstraZeneca eller til et AstraZeneca-koncernselskab i tilfælde af, at det sælger, afhænder eller etablerer et samarbejde/joint venture for hele eller en del af dets forretning.

Sådan opbevarer vi dine oplysninger

AstraZeneca opbevarer dine personoplysninger i et antal år i overensstemmelse med lokale love og virksomhedens dokumentopbevaringspolitik. For yderligere oplysninger om AstraZenecas interne dokumentopbevaringspolitik henvises der til www.astrazenecapersonaldataretention.com

Internationale overførsler

AstraZeneca-enheder og tredjeparter kan være beliggende hvor som helst i verden, hvilket kan omfatte lande, der muligvis ikke tilbyder samme juridiske beskyttelse af personoplysninger som dit bopælsland. Uanset hvilket land dine personoplysninger overføres til, deler vi kun dine personoplysninger på “streng behovsbasis” og i henhold til passende kontraktmæssige begrænsninger (såsom AstraZenecas bindende virksomhedsregler og EU-standardkontraktbestemmelser). Du kan anmode om at modtage en kopi af AstraZenecas bindende virksomhedsregler og/eller AstraZenecas EU-standardkontraktbestemmelser ved at kontakte AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

Bindende virksomhedsregler

Vi har sikret overholdelse af nogle af vores juridiske forpligtelser med hensyn til personoplysninger ved at oprette et sæt “bindende virksomhedsregler” (Binding Corporate Rules, BCR’er). BCR’er angiver AstraZenecas databeskyttelsesforpligtelser med hensyn til personoplysninger, som overføres internationalt.

Du kan få mere at vide om disse forpligtelser her. BCR’er og eventuelle rettigheder forbundet dermed gælder ikke for personoplysninger med oprindelse i USA.

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Vi har indført passende databeskyttelses- og sikkerhedspolitikker, som er beregnet til at sikre, i det omfang det med rimelighed er muligt, sikkerheden og integriteten af alle vores oplysninger, herunder dine personoplysninger.

Yderligere oplysninger om, hvordan AstraZeneca overholder sine databeskyttelsesforpligtelser, findes i vores interne standarder for global databeskyttelse.

Hvad er dine rettigheder

Du kan kontakte AstraZeneca på www.astrazenecapersonaldataretention.com til enhver tid for at anmode om oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, for at berigtige eventuelle fejl eller for at anmode om sletning af oplysningerne eller trække dit samtykke tilbage vedrørende visse typer af behandling af dine personoplysninger. Hvis en sådan anmodning ville forårsage, at AstraZeneca eller dets tilknyttede selskaber overtræder sine forpligtelser i henhold til gældende love, forordninger eller reglementer, kan AstraZeneca muligvis ikke efterkomme din anmodning, men du kan muligvis stadig anmode om, at vi blokerer (dvs. retten til at gøre indsigelse) anvendelsen af dine personoplysninger til yderligere behandling. Med forbehold for gældende lovgivning kan du også have ret til dataportabilitet til en anden dataansvarlig under visse omstændigheder, hvilket indebærer delingen af dine oplysninger med den dataansvarlige i et elektronisk format. Med forbehold for gældende lovgivning kan du udøve disse rettigheder gratis.

AstraZeneca har udnævnt en databeskyttelsesrådgiver, der er ansvarlig for at føre tilsyn med AstraZenecas overholdelse af EU’s og Storbritanniens databeskyttelseslove. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på privacy@astrazeneca.com eller med post til Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, såfremt du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Hvis AstraZenecas behandling af dine personoplysninger er underlagt lovgivningen i EU eller Storbritannien, kan du også indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed i dit bopælsland. Du kan finde den relevante EU-tilsynsmyndigheds navn og kontaktoplysninger på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en, og kontaktoplysninger for den britiske databeskyttelsesmyndighed på https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Fravalg af yderligere meddelelser fra os

Hvis du har valgt at modtage oplysninger om vores produkter eller tjenester eller andre AstraZeneca-selskabers produkter eller tjenester, og du ønsker at fravælge modtagelse af sådanne oplysninger, kan du gøre dette ved at sende en e-mail til privacyrequests@astrazeneca.com. I alle meddelelser skal du tydeligt angive: dit navn, brugernavn (hvis relevant), eventuelle registreringsoplysninger og navnet på denne hjemmeside.

Senest opdateret december 2020

© AstraZeneca

 

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Du forlader nu azcovid-19.com

Du har valgt et link, som fører dig til et websted, som vedligeholdes af en tredjepart, der er eneansvarlig for indholdet. AstraZeneca giver dette link som en tjeneste til besøgende på webstedet.

AstraZeneca er ikke ansvarlig for fortrolighedspolitikken på tredjeparts websteder. Vi opfordrer dig til at læse fortrolighedspolitikken for hvert websted, du besøger.

Klik på 'Annuller' for at vende tilbage til AstraZenecas websted eller "Fortsæt" for at fortsætte.

az-cancle-cta
Annuller
az-submit-cta
Fortsæt