COVID 19 Vaccine AstraZeneca

Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj stranici su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima.

Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED) je 05.03.2021. izdala uslovnu dozvolu za vakcinu COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Ovaj lijek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbjednosnih informacija. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjeno dejstvo ovog lijeka.

Za način prijavljivanja neželjenih reakcija vidjeti dio 4.8. Sažetka karakteristika leka, web stranicu CInMED ili tekst u nastavku ove stranice.


 

Izveštavanje

Molimo Vas da svaku sumnju na neželjene reakcije nakon primjene vakcine prijavite Institutu za javno zdravlje Crne Gore (IJZ CG) i/ili Institutu za ljekove i medicinska sredstva (CInMED), pomoću odgovarajućeg obrasca. Obrazac možete preuzeti sa portala CInMED (www.cinmed.me) a poslati poštom, fax-om ili elektronskom poštom na sljedeće adrese:

Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) Džona Džeksona bb, 81 000 Podgorica, Fax: 020 243 728, E-mail: epid.iph.mn@t-com.me

Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) Bulevar Ivana Crnojevića 64a, 81 000 Podgorica, Fax: 020 310 581, E-mail: nezeljenadejstva@cinmed.me

Sumnju na neželjene reakcije možete prijaviti i putem IS zdravstvene zaštite (ukoliko Vam je dostupna aplikacija za prijavu neželjenih događaja nakon imunizacije), ili putem aplikacije za online prijavu, kojoj se pristupa preko portala CInMED (www.cinmed.me). Prilikom prijavljivanja sumnje na neželjenu reakciju obavezno navedite fabrički naziv i serijski broj primijenjene vakcine.

Dodatno, sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite i nosiocu dozvole za lek COVID-19 Vaccine AstraZeneca u Srbiji koristeći link ispod:

 

AstraZeneca Izveštavanje

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Napuštate stranicu azcovid-19.com.

Izabrali ste link koji će Vas odvesti na stranicu koju održava treća strana, koja jedina snosi odgovornost za sadržaj te stranice. AstraZeneca daje ovaj link kao uslugu posetiocima stranice. AstraZeneca nije odgovorna za politiku privatnosti na web stranicama bilo koje treće strane. Ohrabrujemo Vas da pročitate politiku privatnosti svake web stranice koju posetite. Kliknite na 'Odustani' da biste se vratili na stranicu kompanije AstraZeneca ili 'Nastavi' kako biste nastavili.

az-cancle-cta
Odustani
az-submit-cta
Nastavi