Hlášení nežádoucích účinků: Oznámení o ochraně osobních údajů pro mladé osoby mladší 16 let

KDO JSME

Jsme AstraZeneca UK Ltd se sídlem 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. (Říkáme si „AstraZeneca“, „My“, „Nás“, „Naše“) a jsme příjemcem jakýchkoli informací, které nám můžete zaslat vyplněním našeho webového formuláře a odesláním vašeho hlášení.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. Proto vás žádáme, abyste si toto Oznámení o ochraně osobních údajů příležitostně kontrolovali, abyste se ujistili, že jste si vědomi nejnovější verze, která se bude vztahovat na vaše osobní údaje. Samozřejmě vás budeme informovat o jakýchkoli změnách, kdy jsme povinni tak učinit.

I přes možnost předložit hlášení o nežádoucích účincích na vlastní pěst, pokud jste mladý člověk mladší 16 let, důrazně doporučujeme, abyste pokud možno diskutovali o vašich příznacích a vedlejších účinků/s z našich léčivých přípravků, které jste zažili nebo podezřívali se svým rodičem/zákonným zástupcem nebo lékařem, , který může podat zprávu vaším jménem. Žádáme vás o to, protože někdy mohou informace, které může dospělý (zejména lékař) poskytnout, obsahovat užitečné závěry a argumenty, které vy jako mladý člověk nemusí správně rozumět nebo mohou špatně interpretovat. Samotné předložení zprávy by navíc znamenalo, že odhalíte informace o sobě (osobních údajích) a některé z těchto informací mohou být velmi zvláštní nebo citlivé, protože se jedná o vaše zdraví. Oceňujeme možnost získat informace z první ruky od našich mladých pacientů, ale velmi nás znepokojují vaše osobní údaje a chceme, abyste je udrželi v bezpečí. Tímto Oznámení o ochraně osobních údajů vám chceme vysvětlit, jaké osobní údaje o vás můžeme shromažďovat a co s nimi můžeme udělat, pokud se rozhodnete podat zprávu sami.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

V rámci vyplnění našeho online formuláře pro hlášení můžeme shromažďovat následující osobní údaje o vás:

 • Vaše jméno
 • Vaše adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Vaše narozeniny
 • Ať už jste chlapec nebo dívka
 • Váš popis toho, jak Náš lék, který jste užíval, se cítíte, nazvali jsme je vedlejšími účinky, které jste zažili, když jste začali a jak dlouho jste je zažívali
 • Váš popis léčivého přípravku AstraZeneca (název, barva, forma, další podrobnosti), který jste užíval, proč jste jej užíval, kolik přípravku a jak často jste jej užíval (a), kdy jste začal (a) a jak dlouho jste tento přípravek užíval (a)
 • Jakékoli další informace, které se s námi rozhodnete sdílet

Některé popisy, které poskytnete v souvislosti s vaší zprávou, proto mohou obsahovat informace o vašem zdraví a tyto informace se nazývají zvláštní nebo citlivé osobní údaje o vás.

JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Potřebujeme informace, které nám poskytnete, protože musíme dodržovat zvláštní zákon. Tento zákon je zavedem k zajištění toho, aby naše léky byly kvalitní a byly pro lidi bezpečné. V rámci tohoto zákona musíme nahlásit všechny nežádoucí účinky, které mohou být spojeny s užíváním našich léků. V rámci toho, co nám poskytnete tyto informace, vás můžeme také kontaktovat, pokud budeme potřebovat více informací o vaší zprávě, nebo abychom vám poskytli zpětnou vazbu, pokud jste o to požádali. Pokud nám tedy neposkytnete své osobní údaje, možná nebudeme schopni sledovat nežádoucí příhody, které jste nahlásili, nebo vám poskytnout zpětnou vazbu.

V některých případech můžeme informace, které jste nám poskytli, použít k ochraně našich práv (oprávněných zájmů) souvisejících s našimi léky, pokud je potřebujeme hájit v soudním případě.

JAK UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše data nesmíme uchovávat navždy. Takže AstraZeneca ukládá vaše osobní údaje v souladu s místními zákony a také v souladu s našimi pravidly pro uchovávání údajů, které zde popisujeme: www.astrazenecapersonaldataretention.com Vaše údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné k tomu, abychom splnili naše zákonné povinnosti, nebo hájit naše právní nároky. Pokud vaše osobní údaje již nejsou pro tyto účely nezbytné, budou bezpečně smazány. To může znamenat, že vaše osobní údaje jsou uchovávány společností AstraZeneca po několik let, v závislosti na účelu a potřebě, aby tyto údaje byly námi používány.

KDO SI MŮŽE PROHLÍŽET VAŠE DATA?

Z důvodů, které jsme vysvětlili v tomto oznámení, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s místními a/nebo zahraničními regulačními orgány a dalšími společnostmi skupiny AstraZeneca. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s některými dalšími osobami, jako jsou konzultanti, abychom ověřili, zda se nám daří dobře s našimi závazky; nebo s úřady, právníky nebo jinými osobami, se kterými potřebujeme sdílet vaše údaje, abychom splnili zákonné požadavky nebo v případě (soudu) nároku; nebo s kupujícím společnosti AstraZeneca, pokud prodáváme nebo založit spolupráci pro celou naši firmu nebo její část.

Pokud však vaše údaje uchovává společnost AstraZeneca, osobní údaje, které vás identifikují jako pacienta, budou zobrazeny pouze týmem pro bezpečnost pacientů, který se nachází v zemi, ve které žijete, a malý počet technických odborníků, kteří poskytují globální podporu v počítačovém systému, ve kterém AstraZeneca uchovává osobní údaje. AstraZeneca odstraní všechny identifikátory pacienta (např. vaše jméno nebo adresu) před použitím nebo sdílením dat mimo místní bezpečnostní tým nebo administrátory systému, tj. Některé z vašich údajů můžeme sdílet, ale druhá osoba by nevěděla, že tyto údaje jsou s vámi spojeny. Informace, které jsou důležité pro lékařské posouzení zprávy, jako je věk a pohlaví, mohou být sdělovány vládním nebo státním orgánům za účelem splnění našich zákonných povinností.

MEZINÁRODNÍ TRANSFER:

Subjekty společnosti AstraZeneca a další osoby, se kterými můžeme vaše údaje sdílet, mohou mít sídlo kdekoli na světě, což může zahrnovat země, které nemusí nabízet stejnou právní ochranu osobních údajů jako ve vaší zemi. Společnost AstraZeneca bude při přenosu vašich údajů dodržovat místní požadavky na ochranu osobních údajů a svůj interní globální standard ochrany osobních údajů. Společnost AstraZeneca bude při přenosu údajů uplatňovat také nezbytnou ochranu požadovanou zákony ve vaší zemi . Pokud vaše údaje předáváme do jiné země , sdílíme vaše osobní údaje pouze v případě, že druhá osoba potřebuje údaje ke své práci a pod kontrolou popsanou v závazných podnikových pravidlech společnosti AstraZeneca (která naleznete zde)nebo standardních smluvních doložek EU). Na požádání můžete mít právo obdržet kopii závazných podnikových pravidel společnosti AstraZeneca a/nebo standardních smluvních doložek EU společnosti AstraZeneca, a to na základě žádosti, a to na základě privacy@astrazeneca.com.

JAK CHRÁNÍME VAŠE DATA

Informace o vás uchováváme v počítači. Existují přísné kontroly toho, kdo může zobrazit vaše data. Máme také dobrá pravidla ochrany osobních údajů a zabezpečení, abychom zajistili, pokud je to rozumně možné, bezpečnost a integritu všech našich informací, včetně vašich osobních údajů.

Více informací o tom, jak společnost AstraZeneca dodržuje své povinnosti týkající se ochrany osobních údajů, naleznete v našem interním globálním standardu ochrany osobních údajů

MÁTE PRÁVA

Vy a/nebo váš rodič/zákonný zástupce můžete kontaktovat AstraZeneca zde:

www.astrazenecapersonaldataretention.com kdykoliv na vyžádání

 • přístup k vašim osobním údajům,
 • opravit chyby nebo požádat o vymazání těchto chyb,
 • požadovat, abychom omezili používání vašich údajů
 • vznést námitku proti určitému použití vašich osobních údajů.

Pokud taková žádost způsobí, že společnost AstraZeneca nebo její přidružené společnosti porušují své povinnosti podle zákonů, předpisů nebo kodexů praxe, pak společnost AstraZeneca nemusí být schopna vyhovět vaší žádosti, ale stále můžete požádat, abychom omezili používání vašich osobních údajů pro další použití.

Osoba společnosti AstraZeneca se nazývá inspektor ochrany osobních údajů a tato osoba je odpovědná za dohled nad povinnostmi společnosti AstraZeneca v oblasti ochrany osobních údajů a na kterou se můžete obrátit na adrese privacy@astrazeneca.com v případě jakýchkoli dotazů týkajících se používání vašich osobních údajů. Pokud je používání vašich osobních údajů společností AstraZeneca upraveno právem EU (například pokud žijete v jedné ze zemí Evropské unie), můžete mít také právo podat stížnost u úřadu dozoru nad ochranou osobních údajů v zemi, ve které žijete. Název příslušného dozorčího úřadu a kontaktní údaje naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Naposledy aktualizováno březen 2020

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Nyní opouštíte stránky azcovid-19.com.

Vybraný odkaz vás přesměruje na stránky spravované třetí stranou, která je výhradně zodpovědná za jejich obsah.

AstraZeneca poskytuje tento odkaz jako službu návštěvníkům webových stránek. AstraZeneca nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů všech navštívených webových stránek.

Klepnutím na tlačítko „zrušit“ se vrátíte na stránky společnosti AstraZeneca, nebo „pokračovat“ pokračujete dále.

az-cancle-cta
Zrušit
az-submit-cta
Pokračovat