Obaveštenje o privatnosti

AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Ujedinjeno Kraljevstvo, je kompanija koja pripada grupi AstraZeneca (www.astrazeneca.com), a u Republici Srbiji posluje preko svog Predstavništva u Beogradu, Milutina Milankovića 1i, 11070 Beograd (još koristimo i "AstraZeneca", "mi", "nas", "naš"). Mi shvatamo veoma ozbiljno privatnost i bezbednost Vaših ličnih podataka. U ovom Obaveštenju o privatnosti navode se podaci koje mi možemo da prikupljamo o Vama i kako možemo da ih koristimo.

Možda ćemo s vremena na vreme menjati ovo Obaveštenje o privatnosti, pa Vas stoga molimo da ga povremeno proverite kako biste bili sigurni da ste upoznati s najnovijom verzijom koja će se odnositi na Vaše lične podatke. Mi ćemo Vas, naravno, obavestiti o svim izmenama kada se to od nas zahteva.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Kao deo popunjavanja ovog formulara mi ćemo prikupiti lične podatke o Vama. Podaci koji će se prikupljati o Vama će se razlikovati, u zavisnosti od toga da li ste zdravstveni radnik, pacijent ili neko ko popunjava formular u ime pacijenta (drugo lice/predstavnik pacijenta), a kako je opisano u nastavku.

Zdravstveni radnik: Ako popunjavate ovaj formular u ime pacijenta, osim podataka o pacijentu, prikupićemo i sledeće lične podatke o Vama:

   .Ime i prezime

   .Zanimanje

   .Kontakt podaci (kao što su adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj faksa)

Drugo lice/predstavnik pacijenta: Ako ispunjavate ovaj formular u ime pacijenta, osim podataka o pacijentu, prikupićemo i sledeće lične podatke o Vama:

   .Ime i prezime

   .Kontakt podatke (kao što su: adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj faksa)

Pacijent: Ako sami ispunjavate ovaj obrazac, prikupićemo sledeće lične podatke o Vama:

   .Ime

   .Kontakt podatke (kao što su adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj faksa)

   .Datum rođenja

   .Pol

   .Informacije o neželjenom događaju (događajima) koji su Vam se desili, uključujući datume njihovog početka i prestanka

   .Informacije o leku kompanije AstraZeneca koji ste uzimali, uključujući razlog lečenja tim lekom, podatke o primenjenom leku, datum početka i prestanka primene leka, dozu, doznu jedinicu i učestalost primene leka

   .Sve dodatne informacije koje odlučite da nam date

Ukoliko ste pacijent koji prijavljuje neželjeni događaj, AstraZeneca će možda prikupiti osetljive lične podatke o Vama, uključujući informacije o Vašem fizičkom ili metalnom zdravlju, u sklopu procesa prijavljivanja i praćenja neželjenog događaja koji ste prijavili.

KAKO KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Podaci koje nam Vi date (uključujući osetljive lične podatke) koriste se u skladu s primenjivim regulatornim zahtevima u cilju obezbeđivanja visokih standarda kvaliteta i bezbednosti zdravstvene nege kao i lekova ili medicinskih sredstava, a naročito za ispunjavanje zakonskih i regulatornih obaveza kompanije AstraZeneca koje se odnose na prijavljivanje neželjenih događaja povezanih s našim lekovima.

U sklopu ovoga, možda ćemo Vas kontaktirati ako nam budu potrebne dodatne informacije o neželjenom događaju koji ste prijavili, kao i da Vam pružimo povratne informacije o preduzetim merama, ako ste to zahtevali. Dakle, ako nam ne date svoje lične podatke, možda nećemo moći da pratimo neželjeni događaj koji ste prijavili, ili Vam dostaviti povratne informacije. Ako ste zdravstveni radnik, neželjena dejstva koja ste uočili ili na koja ste posumnjali bi trebalo da prijavite. Takođe bi trebalo da dostavite i dodatne informacije koje se od Vas zatraže . U nekim zemljama to može biti i Vaša zakonska obaveza.

U nekim slučajevima ćemo možda morati da obradimo informacije koje nam date (uključujući osetljive lične podatke) u skladu s našim legitimnim interesima za potrebe utvrđivanja, ispunjavanja ili odbrane zakonskih prava u vezi sa našim lekovima, lokalno i u inostranstvu (videti i odeljak 'MEĐUNARODNI PRENOS' u nastavku).

KAKO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

AstraZeneca će čuvati Vaše lične podatke u skladu s lokalnim zakonima i kompanijskom Politikom Čuvanja Dokumenata, onoliko dugo koliko bude potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza ili za utvrđivanje, ispunjavanje ili odbranu zakonskih prava. Kad Vaši lični podaci više ne budu potrebni za to, biće obrisani na siguran način. To može značiti da će AstraZeneca čuvati Vaše lične podatke nekoliko godina, zavisno od svrhe njihove obrade i potrebe za tim. Za više informacija o internoj Politici Čuvanja Dokumenata društva AstraZeneca možete posetiti stranicu www.astrazenecapersonaldataretention.com.

KO ĆE IMATI PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA?

Vaši lični podaci (uključujući i osetljive lične podatke) mogu biti prosleđeni lokalnim i/ili inostranim regulatornim telima i drugim kompanijama iz AstraZeneca grupe, za potrebe navedene u ovom obaveštenju. Takođe, Vaše lične podatke možemo podeliti i sa nekim trećim stranama, kao što su: revizori i konsultanti, kako bi se potvrdilo da ispunjavamo eksterne i interne zahteve; državnim organima, telima za sprovođenje zakona i parničnim strankama, u skladu sa zakonskom obavezom prijavljivanja ili pravnim zahtevom; zatim nasledniku ili poslovnom partneru kompanije AstraZeneca ili kompanije iz AstraZeneca grupacije u slučaju da proda, divestira ili uspostavi saradnju/zajedničko ulaganje koje obuhvata deo poslovanja ili celokupno poslovanje.

Dok Vaši podaci budu u posedu kompanije AstraZeneca, lične podatke koji otkrivaju identitet pacijenta, moći će da vidi samo tim zadužen za bezbednost pacijenata kompanije AstraZeneca koji se nalazi u zemlji u kojoj živi pacijent, kao i manji broj pružalaca IT usluga i administratora sistema koji pružaju globalnu podršku za sisteme u kojima AstraZeneca čuva lične podatke. Kompanija AstraZeneca će ukloniti sve elemente koji otkrivaju identitet pacijenta (npr. ime i prezime, inicijale ili adresu) pre nego što upotrebi ili otkrije podatke nekome ko nije deo lokalnog tima za bezbednost pacijenata ili administrator sistema, osim ukoliko lokalna regulativa u vezi sa prijavljivanjem neželjenih događaja zahteva drugačije. Podaci važni za medicinsku procenu prijave, kao što su godine i pol, mogu biti otkrivene vladinim ili državnim telima radi ispunjavanja zakonskih i regulatornih obaveza.

MEĐUNARODNI PRENOS:

Entiteti kompanije AstraZeneca i treće strane mogu imati sedište bilo gde u svetu, uključujući države koje možda ne pružaju jednak nivo zakonske zaštite ličnih podataka kao država Vašeg prebivališta. Kompanija AstraZeneca će se pridržavati lokalnih zahteva za zaštitu ličnih podataka i svojih internih globalnih standarda zaštite privatnosti, i pri takvim prenosima primeniti sve potrebne mere bezbednosti prema primenjivim zakonima države iz koje se podaci prenose. Nezavisno od toga u koju se državu Vaši lični podaci prenose, mi ćemo ih deliti isključivo uz strogo poštovanje principa „potrebno je da zna“ ('need-to-know basis'), i to uz odgovarajuće mere kontrole (kao što su Obavezujuća Korporativna Pravila kompanije AstraZeneca (videti u nastavku) i standardne ugovorne klauzule za EU). Možete zatražiti primerak obavezujućih korporativnih pravila društva AstraZeneca i/ili standardnih ugovornih klauzula kompanije AstraZeneca za EU slanjem zahteva na e-mail adresu privacy@astrazeneca.com.

OBAVEZUJUĆA KORPORATIVNA PRAVILA:

Ispunjavanje nekih zakonskih obaveza u vezi sa zaštitom ličnih podataka osigurali smo implementacijom niza „Obavezujućih Korporativnih Pravila“ (‘Binding Corporate Rules’). Tim pravilima se AstraZeneca obavezuje na zaštitu ličnih podataka koji se prenose međunarodno iz naših povezanih društava u Evropskoj Ekonomskoj Zajednici (EEA) i država sa sličnim ograničenjima za korišćenje ličnih podataka.

Naša Obavezujuća Korporativna Pravila odobrio je niz regulatornih tela zaduženih za zaštitu ličnih podataka, i u zemljama u kojima su primenjiva obavezuju nas na sledeće:

1.     korišćenje ličnih podataka isključivo za definirane potrebe

2.     preduzimanje koraka kojima se osigurava tačnost i ažuriranost ličnih podataka koje čuvamo

3.     preduzimanje odgovarajućih mera zaštite od rizika neovlašćene upotrebe ili slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećivanja ličnih podataka

Više o tome možete saznati ovde. Obavezujuća Korporativna Pravila i sva prava koja iz njih proizlaze ne odnose se na lične podatke prikupljene u državama izvan EEZ.

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

Uspostavili smo odgovarajuće politike privatnosti i zaštite ličnih podataka, koje imaju za cilj da obezbede, u meri u kojoj je to razumno moguće, zaštitu i integritet svih naših podataka, uključujući i Vaše lične podatke.

Više informacija o tome kako kompanija AstraZeneca ispunjava svoje obaveze povezane sa zaštitom ličnih podataka možete pronaći u našim internim globalnim standardima zaštite ličnih podataka.

PRAVA SUBJEKTA PODATAKA

U bilo kom trenutku možete se obratiti kompaniji AstraZeneca putem www.astrazenecapersonaldataretention.com kako biste zatražili pristup Vašim ličnim podacima koje mi imamo, ispravljanje grešaka i brisanje istih, zatim ograničavanje obrađivanja podataka, ili kako biste uložili prigovor na određene oblike obrađivanja Vaših ličnih podataka. Ako bi takav zahtev doveo kompaniju AstraZeneca ili njena povezana društva do kršenja njenih obaveza iz važećih zakona, propisa ili kodeksa prakse, onda kompanija AstraZeneca možda neće biti u mogućnosti da ispuni takav Vaš zahtev, ali ćete Vi ipak moći da zatražite da ograničimo dalju obradu Vaših ličnih podataka.

Kompanija AstraZeneca je imenovala je lice za zaštitu ličnih podataka („Data Protection Officer“), čija je odgovornost da nadgleda kako se kompanija AstraZeneca pridržava zakona o zaštiti ličnih podataka i kome se možete obratiti putem e-maila na: jelena.rajicic@astrazeneca.com ako imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutost oko obrađivanja Vaših ličnih podataka. Ako je način na koji AstraZeneca obrađuje Vaše lične podatke obuhvaćen zakonodavstvom Evropske unije, takođe možete uložiti žalbu odgovarajućem telu nadležnom za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u državi u kojoj živite. Naziv i kontakt podatke relevantnog tela nadležnog za nadzor nad zaštitom ličnih podataka možete pronaći na stranici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Poslednji put ažurirano u aprilu 2018. (prevod Decembar 2020)

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Napuštate stranicu azcovid-19.com.

Izabrali ste link koji će Vas odvesti na stranicu koju održava treća strana, koja jedina snosi odgovornost za sadržaj te stranice. AstraZeneca daje ovaj link kao uslugu posetiocima stranice. AstraZeneca nije odgovorna za politiku privatnosti na web stranicama bilo koje treće strane. Ohrabrujemo Vas da pročitate politiku privatnosti svake web stranice koju posetite. Kliknite na 'Odustani' da biste se vratili na stranicu kompanije AstraZeneca ili 'Nastavi' kako biste nastavili.

az-cancle-cta
Odustani
az-submit-cta
Nastavi