Information om Vaxzevria

Informationen på denna sida är avsedd endast för personer som har fått vaccinet administrerat.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Vaxzevria har fått villkorat godkännande. Detta innebär att mera bevis for detta läkemedel kommer att förses. Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information om detta läkemedel minst varje år och bipacksedeln kommer att uppdateras vid behov.

Du hittar mer information här www.fimea.fi/web/sv/framsida

För mer information, kontakta din läkare eller hälso- och sjukvårdsenhet ansvarig för din vaccination. Du kan även ställa din fråga till AstraZeneca Medicinsk Information.

Under pandemin kan Vaxzevria också distribueras i förpackningar med namnet Covid-19 Vaccin AstraZeneca.

Rapportera en biverkning via läkemedelsmyndighetens webbplats

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea: https://www.fimea.fi

Den här länken tar dig till en annan webbplats. AstraZeneca förser denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca tar inget ansvar for innehållet på externa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa legal notice for varje webbplats du besöker.

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Du lämnar nu azcovid-19.com

Den här länken tar dig till en annan webbplats som tillahandahålls av 3:dje part som ensamt ansvarar för dess innehåll.

AstraZeneca tillhandahåller denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca är inte ansvarig för privacy policy som tillhandahålls av 3:dje part. Vi uppmanar dig att läsa privacy policy för varje websida du visiterar.

Tryck "ångra" för att återgå till AstraZenecas websida eller "fortsätt" för att fortsätta.

az-cancle-cta
Ångra
az-submit-cta
Fortsätt