Informationen på denna sida är avsedd endast för personer som har fått vaccinet administrerat.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

COVID-19 Vaccine AstraZeneca vaccin har fått ett villkorligt godkännande. Detta innebär att mera bevis for detta läkemedel kommer att förses. Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information om detta läkemedel minst varje år och bipacksedeln kommer att uppdateras vid behov.

Du hittar mer information här www.fimea.fi/web/sv/framsida

För mer information, kontakta din läkare eller hälso- och sjukvårdsenhet ansvarig för din vaccination. Du kan även ställa din fråga till AstraZeneca Medicinsk Information.

Rapportera en biverkning via läkemedelsmyndighetens webbplats

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea: https://www.fimea.fi

Den här länken tar dig till en annan webbplats. AstraZeneca förser denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca tar inget ansvar for innehållet på externa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa legal notice for varje webbplats du besöker.