Liên hệ với chúng tôi

Nếu có thắc mắc thêm về vắc-xin, vui lòng liên hệ chúng tôi theo số +84 (28) 4458 1663 trong giờ làm việc từ 9:00 tới 17:00 từ Thứ Hai tới Thứ Sáu.