Thông tin về Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca

Thông báo: Những thông tin trên trang này chỉ dành cho Người được tiêm vắc xin.

Sản phẩm này không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế nhưng đã được phê duyệt có điều kiện cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, cho nhu cầu cấp bách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Như với bất kỳ loại thuốc mới nào ở Việt Nam, sản phẩm này sẽ được giám sát chặt chẽ để xác định nhanh chóng các thông tin mới về tính an toàn. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được yêu cầu thông báo lại bất kỳ phản ứng có hại nghi ngờ nào.


 

Báo cáo AstraZeneca